Bankowy Menedżer 2015 - Regulamin

 

Regulamin Konkursu „Gazety Bankowej” „Bankowy Menedżer Roku 2015”


1. Organizatorem Konkursu „Bankowy Menedżer Roku 2015”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fratria Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-472) ul. Legionów 126-128, wydawca „Gazety Bankowej”, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000429681, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs jest bezpłatny.

4. Konkurs jest skierowany do banków komercyjnych i spółdzielczych (dalej banki), udział w nim jest dobrowolny.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora.

6. W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz inni przedstawiciele banków, które reprezentują laureaci.

7. Warunkiem udziału banków w Konkursie jest odesłanie specjalnej Ankiety Konkursowej (dalej zwanej Ankietą) wypełnionej samodzielnie przez banki, w formie elektronicznej (plik xls) na adresy magdalena.podbielska@fratria.pl oraz weronika.makar@fratria.pl

8. Konkurs trwa od 25.04.2016 r. do 13.05.2016 r.

9. W bieżącym roku w Jury Konkursu zasiadają:

10. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego menedżera bankowego wśród banków komercyjnych i najlepszego menedżera bankowego wśród banków spółdzielczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

11. Organizator Konkursu może przyznać również wyróżnienie specjalne.

12. Podstawowe kryteria wyłaniania i oceniania kandydatów przez Organizatora i członków Jury Konkursu:

a) wykazali się oni w 2015 roku największą skutecznością w zarządzaniu Bankiem, co przełożyło się na jego szybki wzrost i rozwój;

b) kierowany przez nich Bank zanotował ponadprzeciętne wyniki;

c) oni sami są doceniani przez swój zespół oraz lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych oraz reguł zdrowej konkurencji;

d) są także wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu.

13. Zasady wyłaniania zwycięzcy:

a) W pierwszym etapie konkursu redakcja „Gazety Bankowej” typuje pięciu Menedżerów Banków Komercyjnych i pięciu Menedżerów Banków Spółdzielczych.

b) Każdy z banków komercyjnych jest zobowiązany do przekazania punktacji dotyczącej rankingu Menedżerów Banków Komercyjnych, nadając miejsce w rankingu poszczególnym kandydatom w tej kategorii (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

c) Każdy z banków spółdzielczych jest zobowiązany do przekazania punktacji dotyczącej rankingu Menedżerów Banków Spółdzielczych, nadając miejsce w rankingu poszczególnym kandydatom w tej kategorii (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

d) Organizator oczekuje zwrotu wypełnionych Ankiet do 13.05.2016 r.

e) W połowie maja 2016 r. podczas posiedzenia Jury zostaną zaprezentowane sylwetki wybranych przez redakcję „Gazety Bankowej” kandydatów, spośród których Jury wybierze laureatów Konkursu w następujący sposób:

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez Banki. Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy.

• W następnym kroku powstanie ranking A Menedżerów Banków w ramach każdej kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Każdy z członków Jury przygotuje ranking Menedżerów Banków w ramach kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez członków Jury. Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy. W następnym kroku powstanie ranking B Menedżerów Banków w ramach kategorii poprzez nadanie miejsca w rankingu poszczególnym kandydatom (kolejno od 1 do 5, przy czym pozycji najniżej ocenianej odpowiada liczba 1, natomiast najwyżej ocenianej liczba 5).

• Dla każdego z menedżerów biorących udział w rankingu zostanie obliczona suma nadanych mu miejsc w rankingach przygotowanych przez członków Jury oraz Banki (ranking B Menedżerów Banków oraz ranking A Menedżerów Banków). Następnie menedżerowie zostaną uszeregowani w ramach swojej kategorii w kolejności od najniższej uzyskanej sumy do najwyższej uzyskanej sumy, tworząc ranking C Menedżerów Banków.

• Za laureatów Konkursu w poszczególnych kategoriach uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą sumę nadanych miejsc w rankingu C Menedżerów Banków.

• Gdy w którejś z kategorii żaden z kandydatów nie uzyskał najwyższej sumy w rankingu C Menedżerów Banków, wówczas laureata Konkursu wybiera Organizator.

14. W trakcie trwania konkursu Organizator ma prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz czasu trwania jego poszczególnych etapów.

15. Partnerem merytorycznym Konkursu jest firma BDO Sp. z o.o., którego rolą jest koordynacja przebiegu Konkursu, w tym: analiza otrzymanych danych, wsparcie Jury Konkursu w przygotowaniu metodyki, prowadzenie obrad Jury oraz przygotowanie i przekazanie oficjalnych wyników Konkursu.

16. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zaprezentowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

17. Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminu zgłoszenia oraz kryteriów wyboru laureata przez Jury.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.