Jak usprawnić ewidencję i zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi?

opublikowano: 25 lutego 2015
Jak usprawnić ewidencję i zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi? lupa lupa

Wybór systemów informatycznych wspomagających zarządzanie to nie tylko kwestia kompromisów pomiędzy funkcjonalnością czy wydajnością oprogramowania a ceną. To także konieczność zachowania zgodności z wymaganiami prawa oraz zaleceniami i przepisami organów nadzorujących rynek na którym działa dane przedsiębiorstwo. Gdy mowa o wpływie regulacji prawnych na wybór systemu, zazwyczaj myślimy o przepisach podatkowych, rachunkowości, ew. o prawie pracy. Tymczasem w świece banków funkcjonują także zalecenia i rekomendacje dotyczące kwestii ściśle związanych ze specyfiką tej formy działalności gospodarczej. Dobrym przykładem branżowych regulacji może być np. „Rekomendacja J” Komisji Nadzoru Finansowego i jej odwołania do standardów przechowywania i przetwarzania informacji o nieruchomościach będących przedmiotem kredytowania przez banki. Otóż wspomniana rekomendacja narzuca bankom stosowanie sprawdzonych rozwiązań IT, które pozwolą na zachowanie zunifikowanego dla wszystkich podmiotów rynku finansowego modelu opisywania nieruchomości oraz przechowywania, przetwarzania i wymiany tych danych między poszczególnymi podmiotami.

O ile od strony procesowej czy organizacyjnej, w zasadzie każdy bank jest w stanie sprostać wymaganiom w tym zakresie. Jednak w praktyce, bez takich narzędzi jak np. Ferryt.Zabezpieczenia, nie sposób zapewnić sobie efektywnego zarządzania zabezpieczeniami kredytowymi. Po co stosuje się dedykowane temu procesowi systemy?  Decydujące znaczenie mają o tym następujące korzyści:

 • Przede wszystkim: spełnienie przez bank rekomendacji KNF J oraz zapewnia zgodność i wsparcie dla rekomendacji D i M,
 • redukcja kosztów obsługi zabezpieczeń kredytowych,
 • możliwość zbierania i przetwarzania w jednym miejscu wszystkich danych o zabezpieczeniach kredytowych,
 • możliwość utworzenia spójnego i uporządkowanego modelu danych zabezpieczeń, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych,
 • łatwa integracja i innymi systemami np. obsługującymi procesy kredytowe czy windykacyjne (sprzedaż, monitoring, rejestr zajęć egzekucyjnych, itp.),
 • poprawa jakości danych zabezpieczeń poprzez uwzględnianie reguł wprowadzania informacji na etapie rejestracji i aktualizacji,
 • automatyczne generowanie umów w oparciu o zdefiniowane szablony,
 • centralny monitoring i kontrola stanu zabezpieczeń,
 • pełen wgląd w historię zmian cech każdego zabezpieczenia.

Podsumowując powyższą listę, można stwierdzić, że system tej klasy stanowi centralne repozytorium wiedzy o stanie poszczególnych zabezpieczeń, ich formie i historii zmian. Co więcej, wiedza jest uporządkowana w pewien wspólny dla całego sektora model i jest dostępna we wszystkich procesach bezpośrednio lub pośrednio związanych z obsługą kredytową klientów banku.

Wiedza nt korzyści związanych z ww oprogramowaniem to pierwszy krok do świadomego zakupu tej klasy narzędzi. W niniejszym mini-poradniku postaramy się wskazać kolejne, tj. najważniejsze cechy, które powinien mieć dobry system. Chodzi o to, aby nasz docelowy system nie tylko spełniał wymagania rekomendacji KNF w zakresie struktury przechowywania danych o przedmiotach zabezpieczeń, ale miał też wbudowane instrumenty przydatne na wszystkich etapach zarządzania zabezpieczeniami kredytowymi.

Podstawowe funkcjonalności w skrócie

Gdyby chcieć wskazać główne grupy funkcjonalności systemów tej klasy, to z pewnością znajdą się w nich: ewidencja oraz zarządzanie zabezpieczeniami kredytowymi, obsługa wycen, monitoring zabezpieczeń oraz wsparcie procesów wyliczających. Poza tym, niezbędne są mechanizmy automatyzujące szereg procesów oraz rozbudowany moduł raportowy. Wreszcie ostatni, ale jakże ważny element: możliwość komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi systemami informatycznymi w celu wymiany wszelkich danych związanych z procesami ustanawiania i zarządzania zabezpieczeniami.

Integracja zewnętrzna

Gdy mówimy o zewnętrznych systemach informatycznych, mamy na myśli integrację np. z systemem AMRON. Rekomendacja J nakłada na banki obowiązek przekazywania niezależnej organizacji zewnętrznej, wszystkich danych nt nieruchomości będących zabezpieczeniem hipotecznym. Taką organizacją jest w tej chwili AMRON, który utrzymuje centralną bazę danych, z którą komunikują się systemy informatyczne większości/wszystkich banków działających w Polsce. Jeśli nasz bank współpracuje z tą organizacją, to rozpatrując oferty potencjalnych dostawców oprogramowania, sprawdźmy czy proponowane nam systemy komunikują się z bazą AMRONu. Ważny jest zakres tej komunikacji, a ustalić go pomogą nam następujące pytania:

 • Czy system ma możliwość pobierania informacji historycznej o danej nieruchomości?
 • Czy może przekazywać dane o własnych nieruchomościach zgodnie z rekomendacją J.
 • Czy model wymiany danych jest zgodny z modelem narzuconym w rekomendacji.

Integracja z systemami wewnętrznymi banku:

Obok komunikacji z bazami danych zewnętrznych instytucji istotna jest współpraca ze wspominanymi wcześniej systemami pracującymi w innych obszarach banku. System wspomagający zarządzanie zabezpieczeniami powinien pełnić rolę centrum usług dla innych narządzi. Jako źródło uporządkowanej wiedzy nt stanu zabezpieczeń, umożliwia użytkownikom tych narzędzi korzystanie z danych istotnych np przy sprzedaży kolejnych kredytów, w procesach windykacyjnych czy przy restrukturyzacji zadłużenia. Jeżeli więc oferowane nam oprogramowanie jest otwarte na integrację z posiadanym przez nasz bank środowiskiem IT, oferent może uzyskać dodatkowy punkt.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Ważna jest obsługa różnych typów zabezpieczeń, np.: hipoteka, kaucja, weksel, blokady na różnych typach rachunków, blokady papierów wartościowych, zastawy i wiele, wiele innych. Dobry system będzie wspierał też takie procesy jak: Ewidencja wycen (obsługa pełnej historii różnych typów wycen), obsługa operatów przygotowanych przez rzeczoznawców. W przypadku monitoringu, reguły powinny być konfigurowane na podstawie cech/atrybutów. Część akcji monitoringu powinna być realizowana przez system automatycznie,  Ważna jest też forma i zakres prezentacji danych z monitoringu a także możliwość udostępniania ich w zewnętrznych systemach.

Raporty

W jednym z wcześniejszych akapitów wspominaliśmy o raportowaniu. Coraz więcej narzędzi, jakie funkcjonują na rynku ma rozbudowane moduły raportujące. Dlatego warto sprawdzić czy proponowane nam rozwiązania pozwalają na konfigurację raportów bezpośrednio w systemie i czy mają możliwość udostępnienia danych „na zewnątrz” w celu wykorzystania przez inne systemy raportujące . Oczywiście lista raportów w standardzie też jest istotna. Podobnie jak narzędzia do: wyliczania LTV i obsługi aktualnych wartości LTV, przeszacowywania wartości zabezpieczeń na podstawie różnych atrybutów czy przeszacowania portfelowe.

Lista możliwych funkcjonalności jest bardzo długa. Podobnie wygląda kwestia analizy logiki pracy z systemem, technologii i mechanizmów wymiany danych z innymi narzędziami, niebagatelne znaczenie ma też komfort pracy. Wszystkie te cechy zasługują na uwagę komitetu, który dokonuje wyboru nowego systemu, Jednak na koniec warto pamiętać o uniwersalnej zasadzie, którą stosować należy w niemal każdym procesie podejmowania decyzji: zdrowy rozsądek i maksymalizacja korzyści , jakie możemy osiągnąć w zamian za posiadane środki.

autor: Radosław Mączyński

Wiceprezes Zarządu firmy DomData AG Sp. z o.o.

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.