Najlepszy Bank 2016 - Regulamin

 

Regulamin Rankingu „Gazety Bankowej” „Najlepszy Bank 2016”


1.Udział banku w Rankingu „Gazety Bankowej” (zwanym dalej Rankingiem) jest dobrowolny oraz bezpłatny.

2. Warunkiem udziału banku w Rankingu jest odesłanie specjalnej Ankiety Rankingu, wypełnionej samodzielnie przez bank na bazie danych, które pochodzą ze zaudytowanych skonsolidowanych (lub jednostkowych) sprawozdań finansowych za dany rok. Ostatecznym terminem nadsyłania ankiet jest 13 maja 2016 r.

3. Na potrzeby Rankingu wprowadza się niniejszy podział banków ze względu na wysokość kapitałów własnych:

a) Dla banków komercyjnych:

•• poniżej 3,5 mld zł – bank mały/średni;

•• powyżej 3,5 mld zł – bank duży.

b) Dla banków spółdzielczych:

•• poniżej 20 mln zł – bank mały/średni;

•• powyżej 20 mln zł – bank duży

4. Ranking wyłoni najlepsze banki w 4 kategoriach:

•• Najlepszy duży bank komercyjny;

•• Najlepszy mały/średni bank komercyjny;

•• Najlepszy duży bank spółdzielczy;

•• Najlepszy mały/średni bank spółdzielczy.

5. Jury przyzna statuetkę dla najlepszego banku w każdej kategorii oraz wyróżnienia za 2. i 3. miejsce w każdej kategorii.

Organizator Konkursu może przyznać również wyróżnienie specjalne.

6. Rodzaj wskaźników branych pod uwagę w Rankingu oraz ich wagi są corocznie ustalane przez Jury Rankingu. Wskaźniki oraz ich wagi obowiązujące w tegorocznym Rankingu są przedstawione w Tabeli nr 1, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

7. Ustalanie zasad Rankingu, a w szczególności rodzaj wskaźników branych pod uwagę przy ocenie banków oraz ich wagi, odbywa się na posiedzeniu Jury poprzedzającym rozesłanie Ankiet Rankingu do potencjalnych uczestników.

8. Ustalone zasady Rankingu nie podlegają modyfikacjom aż do kolejnej edycji Rankingu.

9. Metodyka wyliczenia pozycji banku w Rankingu:

a) W Rankingu obliczany jest konkretny wskaźnik wyłącznie dla tych banków, które zgłosiły chęć udziału w Rankingu, odsyłając wypełnioną Ankietę na adresy magdalena.podbielska@fratria.pl oraz weronika.makar@fratria.pl

b) W przypadku braku danych niezbędnych do obliczenia danego wskaźnika, wartość tego wskaźnika dla banku, który nie udostępnił tej informacji, wynosi 0 („zero”). Konsekwencją jest brak punktów dla tego wskaźnika i gorszy wynik niż w sytuacji banku, który choć miał najsłabszy wynik dla tego wskaźnika, to otrzymał punkty w Rankingu.

c) Korzystając z obliczeń konkretnego wskaźnika, rankujemy banki według obliczonych wskaźników przez nie uzyskanych od najsłabszego do najlepszego banku, nadając im rosnąco numery od 1 dla najgorszego do X dla najlepszego (X oznacza liczbę banków branych po uwagę dla wspominanego wskaźnika).

d) Tak uzyskane numery mnożymy przez wagę wspomnianego wcześniej wskaźnika i w ten sposób obliczamy liczbę punktów dla każdego z banków, którą otrzyma w ramach tego wskaźnika.

10. Wagi wskaźników są stałe, z wyjątkiem wskaźników „Należności od klientów w stosunku do zobowiązań wobec klientów” oraz „Współczynnik wypłacalności”, których wagi są zależne od przedziału, w jakim znajdzie się jego wartość dla danego banku (szczegółowa informacja w Tabeli nr 1).

11. W Rankingu „Najlepszy Bank 2016” wygrywa bank, który zdobył łącznie najwięcej punktów we wszystkich kategoriach.

12. W bieżącym roku w Jury Rankingu zasiadają:

13. Partnerem merytorycznym Rankingu jest BDO Sp. z o.o., którego rolą jest koordynacja przebiegu Rankingu, a w tym: analiza otrzymanych danych, wsparcie Jury Rankingu w przygotowaniu metodyki, prowadzenie obrad Jury oraz przygotowanie i przekazanie oficjalnych wyników Rankingu.

14. Szczegółowe wyniki Rankingu zostaną zaprezentowane w lipcowym wydaniu „Gazety Bankowej”.

 

Załącznik Tabela nr 1 – Wskaźniki i wagi wskaźników obowiązujące w tegorocznym Rankingu.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.