NIK pozytywnie ocenia Pocztę Polską

opublikowano: 23 grudnia 2015
NIK pozytywnie ocenia Pocztę Polską lupa lupa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Poczty Polskiej w zakresie realizacji celów przyjętych w kierunkach strategicznych i wykonywania funkcji tzw. "operatora wyznaczonego".

Najwyższa Izba Kontroli zbadała dostępność usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską w latach 2011 - 2014. (Na początku 2013 r. rynek pocztowy został otwarty dla konkurencyjnych w stosunku do Poczty Polskiej, operatorów.)

Jak podano, kontrolerzy sprawdzili, jak na zliberalizowanym rynku pocztowym restrukturyzująca się spółka wypełnia zadania operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, tj. przede wszystkim przyjmowania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 2000 g oraz paczek pocztowych o wadze do 10 000 g i realizowania przekazów pocztowych.

"Poczta Polska z satysfakcją przyjęła pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli (mimo zastrzeżeń – m.in. obszar terminowość) działalności Poczty Polskiej w zakresie realizacji celów przyjętych w kierunkach strategicznych, jak również wykonywania funkcji operatora wyznaczonego. Stopień przygotowania Poczty Polskiej do pełnienia roli operatora wyznaczonego został tym samym potwierdzony przez NIK zaledwie kilka miesięcy po tym jak Spółka wygrała konkurs organizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usług pocztowych dla wszystkich Polaków. Poczta Polska zdobyła w tym konkursie 210 na 220 możliwych punktów." - czytamy w komunikacie "pokontrolnym" Poczty Polskiej.

Według raportu NIK pomimo że Poczta Polska spełniała w skali całego kraju wymóg dotyczący sieci placówek pocztowych, to w niektórych miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, liczba ludności przypadającej na jedną placówkę pocztową znacznie przekraczała 6 tys. osób.

Pozytywnie NIK oceniła natomiast, że w okresie objętym kontrolą Poczta Polska SA utrzymywała podobny poziom bezpieczeństwa obrotu pocztowego, jak przed rozpoczęciem zmian organizacyjnych.

W sumie NIK wystawiła zarządowi Poczty Polskiej ocenę "pozytywną mimo stwierdzonych
nieprawidłowości". (Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.)

Zdaniem Izby niektóre obecnie obowiązujące uregulowania prawne mają negatywny wpływ na dostępność i funkcjonowanie rynku pocztowego, toteż proponuje ona, by zmienić zapis mówiący o tym, że jedna placówka pocztowa powinna przypadać na 6 tys. mieszkańców - średnio w skali kraju. W to miejsce NIK proponuje wprowadzenie zapisu "nie więcej niż 6 tys. osób".

NIK proponuje także zmianę podmiotu sprawującego nadzór właścicielski nad Pocztą Polską. Według Izby obecnie minister właściwy ds. łączności tworzy politykę gospodarczą państwa dotyczącą rynku pocztowego i jednocześnie jest organem nadzorującym, w imieniu Skarbu Państwa, działalność Poczty Polskiej.

"Oznacza to, że minister ten realizuje sprzeczne ze sobą cele: z jednej strony dba o zadawalające wyniki ekonomiczno-finansowe Poczty, a z drugiej powinien zapewniać warunki dla rozwoju wolnej konkurencji na rynku pocztowym, co wiąże się z ograniczeniem dominującej pozycji Poczty Polskiej" - napisali kontrolerzy NIK.

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła