Projekt budżetu przyjęty. "Rodzina 500+" finansowym priorytetem.

opublikowano: 21 grudnia 2015
Projekt budżetu przyjęty. "Rodzina 500+" finansowym priorytetem. lupa lupa
fot: google

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2016, przedłożony przez ministra finansów.

Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zaplanowano:dochody budżetu państwa wysokości 313.788.526 tys. zł, wydatki budżetu państwa – 368.528.526 tys. zł, deficyt nie większy niż 54.740.000 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano: dochody – 62.400.147 tys. zł, wydatki – 71.640.528 tys. zł, ujemny wynik budżetu środków europejskich –  9.240.381 tys. zł.

W 2016 r. założono deficyt budżetu państwa w wysokości 54.740,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 9.240,4 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 10.696,8 mln zł.

Deficyt sektora finansów publicznych planowany jest na poziomie 69,8 mld zł. Największy wpływ na wynik tego sektora będą miały planowany wynik budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, których łączny deficyt w 2016 r. przewidywany jest na poziomie 64,0 mld zł, wobec 53,4 mld zł w 2015 r.

Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 56,2 mld zł w 2015 r. i o 42,0 mld zł w 2016 r. Relacja długu do PKB wyniesie 49,1 proc. pod koniec 2015 r. i 49,0 proc.

Na wzrost dochodów budżetu państwa w 2016 r. wpływać będą czynniki makroekonomiczne oraz efekty wynikające z planowanych na przyszły rok zmian systemowych. Dodatkowo na poziom dochodów budżetu państwa w 2016 r. pozytywnie wpłynie wpłata z tytułu opłat jednorazowych, wynikających z wpływów zadeklarowanych przez uczestników aukcji na rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 i 2600 MHz, w wysokości 9.233.270 tys. zł.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych, na 2016 r. wynosi 368.528.526 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w projekcie znowelizowanej ustawy budżetowej na 2015 r. o 31.848.526 tys. zł, tj. o 9,5 proc.

W projekcie ustawy budżetowej na 2016 r. zapewniono m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+” jako priorytetu rządu.

 

Więcej:https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2016-2.html

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła