Sąd uniemożliwia rozpatrzenie skargi na reformę OFE

opublikowano: 17 grudnia 2014
Sąd uniemożliwia rozpatrzenie skargi na reformę OFE lupa lupa
fot. Freeimages

Do 4 marca 2015 r. stołeczny sąd odroczył dziś posiedzenie dotyczące dopuszczalności pozwu zbiorowego przeciw Skarbowi Państwa, ZUS i towarzystwom emerytalnym w związku z reformą OFE.

Zdaniem powodów reforma ta doprowadziła do wywłaszczenia obywateli.

Jak poinformował reprezentujący grupę powodów mec. Paweł Kowalczyk, do pozwu przystąpiły 52 osoby. Pozew w czerwcu trafił do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie.

W środę sąd rozpoczął - na razie wstępne - badanie tego pozwu. Sąd postanowił m.in. oddalić wniosek dotyczący złożenia przez powodów kaucji na zabezpieczenie kosztów ewentualnego procesu. Ze względu na konieczność pisemnego odniesienia się pozwanych do dokonanych przed kilkoma dniami przez powodów modyfikacji w treści pozwu, sąd odroczył posiedzenie do 4 marca.

"Roszczenie dotyczy ustalenia nieważności dwóch czynności prawnych: umorzenia jednostek i przeniesienia środków na rachunki w ZUS. Ponadto żądamy ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z wykonaniem tych czynności" - mówił mec. Kowalczyk.

Jak wyjaśnił, powodowie wychodzą z założenia, że Otwarte Fundusze Emerytalne dysponowały środkami obywateli na zasadzie powiernictwa". "Skoro udziały umorzono i środki przekazano do ZUS, to naszym zdaniem doszło do naruszenia konstytucyjnego prawa własności" - dodał. Zaznaczył, że pozwane są towarzystwa emerytalne i ZUS, gdyż działania tych podmiotów były konieczne do umorzenia jednostek i przeniesienia środków przyszłych emerytów.

Efektem ustawy o zmianach w systemie emerytalnym, która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie 1 lutego 2014 r., było m.in. przeniesienie ponad połowy emerytalnych składek Polaków z OFE do ZUS. Aktywa te były warte ok. 153,15 mld zł. Od lutego OFE umorzyły 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego na 31 stycznia 2014 r. Fundusze przekazały do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych.

W opinii pozwanych pozew zbiorowy powinien zostać odrzucony. Wskazują, że zgodnie z ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w tym trybie dochodzone mogą być roszczenia jednego rodzaju - co najmniej 10 osób - oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej.

"W naszej ocenie elementem jednakowej podstawy musi być też jednolity przeciwnik procesowy" - mówił mec. Mikołaj Wild z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Tymczasem, jak wskazują pozwani, poszczególne osoby z grupy miały środki w różnych funduszach emerytalnych.

Mec. Kowalczyk dodał, że wnosi także o skierowanie przez sąd okręgowy pytania do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie reformy OFE. W TK na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczący niektórych zapisów tej reformy. Prezydent ustawę podpisał 27 grudnia 2013 r., ale skierował do Trybunału wniosek o zbadanie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Zakwestionował m.in. zakaz inwestowania w obligacje, nakaz inwestowania w akcje i zakaz reklamy OFE.

Z kolei w końcu sierpnia do TK trafił wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich dotyczący tej ustawy. RPO zarzuciła przepisom naruszenie zasad: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz. "Treścią wniosku jest teza o naruszeniu przez zakwestionowaną regulację prawną swoistej umowy społecznej pomiędzy państwem a ubezpieczonymi w OFE, rządzącej się zasadą pacta sunt servanda, czyli umowy obowiązują w sposób stały" - oceniła RPO.

TK połączył oba wnioski do wspólnego rozpoznania, na razie nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy w Trybunale.

PAP, as,

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła