Skończmy z kampanią fałszywych oszczerstw rzucanych przeciwko SKOK-om

opublikowano: 1 listopada 2017
Skończmy z kampanią fałszywych oszczerstw rzucanych przeciwko SKOK-om lupa lupa
.

Od lat wiedzieliśmy, że polska gospodarka potrzebuje impulsu, który pozwoli jej na pełne wykorzystanie potencjału utkwionego w naszym przemyśle i usługach. Takim impulsem okazało się hasło patriotyzmu gospodarczego – zacieśnienie współpracy między spółkami skarbu państwa, weryfikacja niekorzystnych umów międzynarodowych, uszczelnienie systemu podatkowego i walka z wyłudzeniami VAT, przyciągnięcie zagranicznych inwestycji oraz – co być może najważniejsze – repolonizacja sektora bankowego.

Dziś być może niewiele osób pamięta, ale o przywrócenie Polsce krwioobiegu w postaci instytucji finansowych będących pod kontrolą Polaków, apelowaliśmy jako sektor SKOK już przed laty. Przypominaliśmy wówczas, że tylko instytucje rozumiejące specyfikę rodzimego rynku mogą w sposób usystematyzowany i sprawny wspierać jego rozwój i finansować właściwe inwestycje. Tak było przed laty i tak jest dzisiaj – polskie banki i polskie SKOK-i są niezbędne do zachowania równowagi rynkowej i podtrzymania dynamiki inwestycyjnej w gospodarce. Dynamiki, która ma bezpośrednie przełożenie na kondycję i zamożność gospodarstw domowych, czyli na zasobność portfeli Polaków.

O SKOK-ach wspominam, w kontekście patriotyzmu gospodarczego, nie bez powodu. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe odrodziły się w Polsce 25 lat temu. Powstały zarówno w oparciu o wzorce wywiedzione z polskiej tradycji, jak też o amerykańskie standardy przekazane przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU). SKOK-i odrodziły się w odpowiedzi na potrzeby krzewienia w Polsce – pożeranej przez niekontrolowaną i drapieżną transformację ustrojową – edukacji ekonomicznej, zabezpieczenia krajowego rynku kapitałowego przed całkowitą wyprzedażą oraz zapewnienia pełnego dostępu do usług finansowych wszystkim, którzy tego potrzebują. Misja spółdzielczych kas nie została zakończona, a cele, które wówczas postawiliśmy przed sobą, będą zawsze aktualne, bo choć zmieniają się warunki, w których działamy, to zagrożenia stabilizacji i utrzymania osiągniętego poziomu pozostają te same, choć mogą przybierać różne nazwy i używać różnych masek. W tej filozofii naszego działania mieści się także różnorakie wsparcie, jakiego udzielamy lokalnym społecznościom, nasze przywiązanie do tradycji, wartości patriotycznych. Jak zauważył Richard H. Thaler, tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: „rynków nie tworzą roboty, tylko ludzie wchodzący w interakcje”.

O tym, że rynek potrzebuje spółdzielczych kas jednoznacznie świadczą słowa wicepremiera, ministra finansów i rozwoju, Mateusza Morawieckiego. „To, że SKOK-i są częścią gwarantowanych depozytów zwiększa bezpieczeństwo i poprawia percepcję społeczeństwa dotyczącą całego naszego systemu finansowego” – podkreślał wicepremier. Mateusz Morawiecki przypomniał również sektorowi bankowemu o grzechach, jakie przez lata popełniali bankierzy udzielając Polakom kredytów w obcych walutach. Jednoznaczne stanowisko ministra finansów napawa optymizmem. Po latach szkalowania i tłamszenia, po latach zmian w przepisach i warunkach funkcjonowania, SKOK-i muszą powrócić na należne im miejsce na rynku finansowym. Zrestrukturyzowany sektor, który – co również dostrzegł wicepremier – odbudowuje swoją pozycję, będzie stanowił alternatywę dla banków komercyjnych i zapewni dostęp do finansów tym, dla których usługi bankowe są trudno dostępne lub stanowią dla nich pułapkę – taką, jaką okazały się kredyty we frankach czy polisolokaty.


Skończmy zatem z demagogią. Skończmy z kampanią fałszywych oszczerstw rzucanych przeciwko SKOK-om. Powiedzmy wprost – autorami nagonki na SKOK-i są ludzie, którzy zafundowali Polsce i Polakom wyprzedaż majątku narodowego.

Szerzycielami oszczerstw są ci, którzy chcą – tematem SKOK-ów – przykryć własne grzechy, błędy i zaniedbania popełniane przy „ośmiorniczkach”. O SKOK-ach źle mówią ci, którzy polską gospodarkę traktowali przez lata, jak prywatny folwark. Prawda o SKOK jest jednak inna. Silne SKOK-i są nam potrzebne i będziemy dbali o to, aby ich pozycja rynkowa się umacniała – tak, jak umacniała się przez 25 lat, budując solidny element rynku kapitałowego. Element będący buforem bezpieczeństwa dla planów wyprzedaży polskich przedsiębiorstw i pozbawienia Polaków własności.

Rafał Matusiak

Prezes Kasy Krajowej

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła