2015 dobrym rokiem wynika z badań CBOS

opublikowano: 5 stycznia 2016
2015 dobrym rokiem wynika z badań CBOS lupa lupa
fot: CBOS

Większość Polaków ocenia ubiegły rok jako dobry dla nich samych (59 proc.). Dla 28 proc. był on ani dobry, ani zły, a 14 proc. uznało go za zły - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badań Opinii Społecznej.

Oceny minionego roku w wymiarze osobistym są najlepsze z dotychczas notowanych, a więc od 1989 roku. Zdaniem 58 proc. respondentów miniony rok był dobry dla ich rodzin. 32 proc. ankietowanych oceniło go jako ani dobry, ani zły, a 11 proc. uznało go za zły.

Według badań CBOS, oceny 2015 roku w wymiarze osobistym zależą przede wszystkim od położenia społeczno-ekonomicznego. Za dobry dla siebie osobiście i dla swojej rodziny uważają go głównie osoby z wykształceniem wyższym, badani stosunkowo dobrze sytuowani: o miesięcznych dochodach per capita w wysokości 2000 zł i więcej oraz respondenci zadowoleni z materialnych warunków swojego gospodarstwa domowego. W grupach społeczno-zawodowych są to przede wszystkim kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem, właściciele firm, a także średni personel, technicy oraz uczniowie i studenci.

Ubiegły rok jako zły zdecydowanie najczęściej - jak podaje CBOS - oceniają osoby określające swoje warunki materialne jako złe oraz bezrobotni.

Jak wynika z zebranych deklaracji przez CBOS, dla zakładów pracy, miniony rok nie był wprawdzie aż tak dobry jak 2014, jednak także należał do najbardziej udanych w ciągu ostatnich dwudziestu siedmiu lat. Jako dobry dla ich miejsc pracy określa go 58 pracujących. 28 proc. badanych ocenia go jak ani dobry, ani zły. 10 proc. jako zły, a 3 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej sprawie.

Kondycję swoich zakładów pracy dobrze ocenia zarówno większość zatrudnionych w sektorze publicznym, jak i większość pracujących w sektorze prywatnym i mieszanym (w spółkach właścicieli prywatnych i państwa). Mniej zadowoleni są pracujący w gospodarstwach rolnych, którzy sytuację w swoim miejscu pracy oceniają na ogół jako przeciętną - ani dobrą, ani złą.

Oceny minionego roku dla Polski - podkreśla CBOS - są zdecydowanie bardziej umiarkowane niż w sferze prywatnej i zawodowej. Największa część badanych (43 proc.), uważa, że rok 2015 był dla naszego kraju taki sobie - ani dobry, ani zły. Blisko jedna trzecia (31 proc.), ocenia go jako dobry dla Polski, a jedna piąta (20 proc.), jako zły.

Najgorzej wypadają oceny minionego roku dla świata - jako zły określa go połowa ankietowanych (50 proc.). Tylko 13 proc. respondentów uważa, że 2015 rok był dobry dla świata. Do tak negatywnego podsumowania minionego roku - zdaniem CBOS przyczyniły się zapewne m.in. niedawne zamachy terrorystyczne w Paryżu.

W ocenie CBOS, Polacy są umiarkowanymi optymistami. Jeśli chodzi o prognozy na rok 2016 dotyczące ich życia osobistego i rodzinnego - spodziewają się, że będzie on przynajmniej nie gorszy, niż poprzedni. Ponad dwie piąte badanych oczekuje, że ten rok będzie dla nich dobry (45 proc.) i dla ich rodzin (44 proc.), lepszy od ubiegłego. Pozostali przewidują na ogół, że będzie taki sam jak rok 2015 (po 36 proc.).

Pracujący równie często spodziewają się, że dla ich zakładów pracy rok 2016 będzie taki sam jak miniony (40 proc.), co sądzą, że będzie lepszy (40 proc.). Stosunkowo nieliczni (8 proc.), przewidują pogorszenie w sferze zawodowej.

Jak wynika z badań CBOS, większy niepokój budzi rozwój sytuacji w Polsce. Chociaż największa część badanych (37 proc.), spodziewa się, że 2016 rok będzie dla naszego kraju lepszy niż miniony, blisko jedna czwarta (24 proc.), obawia się, że będzie gorszy.

Pesymistyczne przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w Polsce - podkreśla CBOS - wyrażane są zdecydowanie częściej niż rok wcześniej. Poprawy sytuacji w kraju spodziewają się przede wszystkim badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (54 proc.). Natomiast wśród osób o orientacji lewicowej niemal dwukrotnie częstsze są obawy (41 proc.), niż nadzieje (22 proc.).

Według CBOS, najgorsze są prognozy dla świata. Nieco więcej respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji na świecie (29 proc.), niż jej poprawy (27 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 3-10 grudnia 2015 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

 

(PAP)

GB.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła