Akcjonariusze PKO BP za ugodą z frankowiczami

opublikowano: 23 kwietnia 2021
Akcjonariusze PKO BP za ugodą z frankowiczami lupa lupa
fot. Pixabay

Zawieranie ugód z kredytobiorcami walutowymi rozpocznie się w PKO Banku Polskim po zakończeniu trwającego jeszcze pilotażu oraz po przyjęciu przez Radę Nadzorczą banku zasad oferowania ugód.

- Akcjonariusze PKO Banku Polskiego dali Radzie Nadzorczej i Zarządowi banku mandat do zawierania ugód z kredytobiorcami walutowymi. Oferowanie ugód ruszy po zakończeniu pilotażu i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą warunków, jakie bank zaoferuje kredytobiorcom. Warunki te będą uwzględniały ocenę otoczenia prawnego i orzeczniczego – powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego

Prace nad warunkami ugód

PKO Bank Polski wspólnie z ośmioma innymi bankami i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz w asyście dwóch kolejnych instytucji z sieci bezpieczeństwa finansowego od blisko pół roku pracuje nad propozycją Przewodniczącego KNF. Zakłada ona zaoferowanie klientom możliwości zawierania dobrowolnych porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt mieszkaniowy w CHF od początku był kredytem złotowym. To rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług.

Prace nad warunkami ugód są na ukończeniu. Dotyczy to zarówno samej oferty, mechanizmu przewalutowania, jak i projektów umów między klientem i bankiem. Proces mediacji będzie toczył się przy udziale Sądu Polubownego przy KNF. Wniosek o jego przeprowadzenie będzie można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. I to mediator z Sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta – koszty Sądu Polubownego poniesie bank.

Z możliwości zawarcia ugody, będą mogli skorzystać również klienci, którzy pozostają dziś w sporze sądowym z bankiem. W tym przypadku, proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.

Program ugód najrozsądniejszym rozwiązaniem problemu

Bank przeanalizował korzyści i ryzyka związane z możliwymi wariantami postępowania w sprawie walutowych kredytów mieszkaniowych. W ocenie banku osiągniecie kompromisu i zawarcie ugody jest zarówno dla banku, jak i dla jego klientów, korzystniejsze niż angażowanie się w długotrwałe procesy sądowe z niepewnym rozstrzygnięciem.

PKO Bank Polski przeprowadził wśród swoich klientów badanie ankietowe, które pokazało, że aż 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem z bankiem ugody. Aktualnie spółka prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przy Sądzie Polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi.

Wdrożenie programu ugód z kredytobiorcami walutowymi rekomendowali bankowi także doradcy zewnętrzni: KPMG, który pełni w tym procesie rolę doradcy biznesowego banku, oraz dwie wspierające bank kancelarie prawne: kancelaria GIDE oraz kancelaria Kubas Kos Gałkowski.


Źródło: materiały prasowe PKO BP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła