Najlepszy Bank 2024

30.04.2024

Udział banków w rozwoju polskiej gospodarki jest nie do przecenienia. Ich rola będzie rosła w miarę rosnących potrzeb naszego biznesu. Jeżeli wzrost gospodarczy będzie taki, jak zakłada tegoroczny budżet, sektor finansowy włączy kolejny bieg. rozwiń

Sektor bije rekordy, zyski rosną w szybkim tempie. W zeszłym roku jego wynik netto sięgnął 27,3 mld zł. Banki zarabiają krocie na odsetkach i dopóki stopy procentowe są wysokie, pewnie tak dalej będzie. Jeżeli jednak rusza inwestycje – a nabiorą tempa, gdy np. stopy spadną – źródła zysku mogą się nieco zmienić. Czy będą to kredyty, finansowanie ambitnych projektów gospodarczych i wielkich programów rozwojowych?

Zobaczymy. Na pewno bez mocnych krajowych banków gospodarka nie nabierze takiego impetu, jak powinna.

Tegoroczny konkurs bankowy rozgrywa się w takich właśnie realiach: z jednej strony są to dobre wyniki sektora, a z drugiej – dużą doza niepewności. Funkcjonujemy w świecie, gdzie poziom ryzyka jest znacznie większy niż jeszcze kilka lat temu, i nie jest to stan przejściowy. Podwyższony stopień niepewności jest charakterystyczny dla globalnego świata finansów, Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Mamy może kilka specyficznych elementów, odróżniających nas od reszty, np. ciągle obecny problem kredytów frankowych, ale nie jest to coś, co by nasz poziom ryzyka podnosiło szczególnie wysoko.

Jak sobie radzić w tym skomplikowanym i – co o wiele ważniejsze – dość nieprzewidywalnym świecie? Jak prowadzić bank – duży, średni, mały – by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, nie wypaść z szalonego wyścigu technologicznego, oszacować wszelkie ryzyka biznesowe, społeczne, geopolityczne? Zadanie z pewnością nie jest łatwe. Czy pomaga w tym nowa technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja? W wielu przypadkach na pewno tak, przede wszystkim w budowaniu relacji z klientami, w automatyzacji procesów wewnętrznych.

W jednej z dwóch części konkursu – Najlepszy Bank 2024 – banki będą wypełniały ankiety (przygotowane dla banków komercyjnych i spółdzielczych przez agencje doradztwa strategicznego Kearney, od kilku lat partnera merytorycznego konkursu), w których wiele z tych kwestii zostanie poruszonych. Odpowiedzi będą punktowane według ściśle określonych zasad, przeanalizowane przez Kearney, a na końcu ocenione przez Kapitułę. Procedura konkursowa pozwoli na wyłonienie najlepszych i najbardziej przyjaznych banków.

O co będą pytani uczestnicy konkursu? Na przykład o koszt wakacji kredytowych brutto w stosunku do portfela kredytów hipotecznych, wysokość rezerw z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych, o wskaźnik NPS (Net Promoter Score) mierzący lojalność klientów, o architekturę IT czy wyznaczanie ryzyka ESG przy ocenie kredytowej.

W porównaniu z poprzednimi edycjami w obecnej – 32. – dodaliśmy pytania dotyczące sprzedaży krzyżowej (cross-sellingu), uszczegółowiliśmy kwestie związane z NPS, ponieważ akurat te dziedziny wydają się w obecnej rzeczywistości rynkowej szczególnie istotne.

Druga cześć konkursu – Bankowy Menedżer Roku 2023 – wyłoni, tak jak w poprzednich edycjach, najlepszego bankiera w grupie banków komercyjnych i spółdzielczych.

Z grona nominowanych przez „Gazetę Bankową”, zwycięzców wybiorą banki biorące udział w konkursie i Kapituła. Przy tworzeniu listy nominowanych, których sylwetki publikujemy na kolejnych stronach, redakcja bierze pod uwagę takie kryteria jak skuteczność w zarzadzaniu bankiem, dbanie o bezpieczeństwo powierzonych środków, wyniki finansowe, umiejętność kierowania zespołem, elastyczność i promowanie talentów. Z punktu widzenia „Gazety Bankowej”, do wyznaczników wybitnego menedżera należy także jego autorytet, uznanie lokalnego środowiska biznesowego, poszanowanie zasad etyki, przestrzeganie reguł zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne.

 

Sylwetki nominowanych do tytułu Bankowy Menedżer Roku 2023 „Gazety Bankowej”

kategoria: Banki komercyjne

 

Brunon Bartkiewicz- prezes ING Banku Śląskiego

W strukturach ING, Banku Śląskiego i ING Banku Śląskiego funkcjonuje od 1991 r. Był dyrektorem generalnym ING Direct w centrali w Amsterdamie. W ING Bank N.V. zarządzał Pionem Międzynarodowej Bankowości Detalicznej ING, pełnił funkcje Chief Innovation Officer. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Graduate School of Business Stanford University (Stanford Executive Program). Jest członkiem Rady Nadzorczej Interhyp AG (Monachium), członkiem Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu, Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rady Związku Banków Polskich.

„Od lat budowaliśmy bank odporny na nieprzewidywalne wydarzenia oraz wstrząsy, a jednocześnie stabilny i utrzymujący wysoka jakość usług. Podstawa stabilności jest nasza strategia, która zbudowaliśmy wokół potrzeb klientów, wspierania ich w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. To cele, na których koncentrujemy się niezależnie od warunków na rynku” – pisał Brunon Bartkiewicz w liście otwierającym sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA w 2023 r.

W 2023 r. ING Bank Śląski osiągnął 4 440,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 1 714,4 mln zł w poprzednim roku. Zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 22,9 proc. Bank utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,73 proc.

 

Joao Bras Jorge- prezes Banku Millennium

Absolwent studiów w zakresie zarzadzania na Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania PADE w ramach AESE. Karierę zawodowa rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjna, zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbonskiej. Przed przyjazdem do Polski przez piec lat zajmował stanowisko Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej Millennium bcp. Joao Bras Jorge pełni funkcje prezesa przez cała dekadę, u steru banku stoi w dobrych i trudnych czasach. W zarządzie Banku Millennium SA zasiada od 19 lipca 2006 r., a od 24 października 2013 r. jest jego prezesem.

W czwartym kwartale 2023 r. Grupa Kapitałowa Banku Millennium osiągnęła zysk netto w wysokości 115 mln zł. W całym roku 2023 zysk netto Grupy wyniósł 576 mln zł, a ROE – poziom 9 proc., przy uwzględnieniu średnich raportowanych kapitałów, co było bardzo pozytywnym osiągnieciem po dwuletnim okresie negatywnych wyników. Bank zapowiada wyjście z planu naprawy w 2024 r. Millennium polubownie rozwiązuje kwestie kredytów we frankach szwajcarskich. Liczba ugód zawartych do końca 2023 r. wyniosła 21,4 tys. (w 2023 r.: 3,7 tys.), co odpowiada 35 proc. liczby umów kredytowych aktywnych w momencie pełnego uruchomienia procesu ugód.

Joao Bras Jorge jest maratończykiem. Bierze udział, wraz z grupa biegaczy z Banku Millennium, w ważnych wydarzeniach sportowych, np. w Półmaratonie Warszawskim i w Biegu na Piątkę.

 

Michał Gajewski- prezes Santander Bank Polska

Michał Gajewski jest radca prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School. Od 1992 r. związany z sektorem bankowym. Miedzy 1992 a 2008 rokiem pracował w Grupie Kapitałowej WBK SA, a następnie BZ WBK SA, zajmując wiele funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku, poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do stanowiska członka zarządu Banku Zachodniego WBK SA, odpowiedzialnego za bankowość detaliczna. W latach 2008–2011 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu w Banku BGZ SA, gdzie był odpowiedzialny za biznes detaliczny, bankowość dla małych firm, SME oraz corporate. W 2012 r. rozpoczął prace w Banku Millennium SA, gdzie w latach 2012–2015 był dyrektorem makroregionalnym w pionie bankowości detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcje członka zarządu kierującego bankowością detaliczną. Na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK (obecnie Santander Bank Polska) został powołany w 2016 r.

Santander Bank Polska wprowadza nowa strategie biznesowa na lata 2024–2026 „Pomagamy osiągać więcej”. Bank jest częścią globalnej Grupy Santander, wizja rozwoju jest zgodna z modelem grupy, ale działa lokalnie. „Dokonaliśmy przeglądu naszej strategii biznesowej. Stawiamy na budowanie najlepszych doświadczeń klientów i pracowników oraz pozytywne emocje we współpracy z bankiem. Strategia zakłada zintegrowane podejście Total Experience, przyjazna interesariuszom digitalizacje oraz koncentracje na odpowiedzialnym biznesie” – pisał we wstępie do prezentacji wyników banku za 2023 rok Michał Gajewski.

Dochody banku w IV kw. 2023 r. wyniosły 4,1 mld zł, a w 2023 – 16 mld zł i wzrosły o 29 proc. w relacji rok do roku. Grupa Santander Bank Polska posiada silna pozycje kapitałowa: współczynnik kapitałowy to 18,56 proc., a Tier1 – 17,18 proc.

 

Piotr Kowynia- prezes Nest Banku

Z sektorem finansowym związany jest od ponad 20 lat. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Management TM ICAN Institute. W latach 2001–2009 zarządzał obszarem ryzyka w Fortis Banku – najpierw jako dyrektor Departamentu Ryzyka, potem jako dyrektor Pionu Ryzyka. Następnie przez ponad 10 lat związany był z Raiffeisen Bank Polska, gdzie pełnił funkcje dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Odpowiadał m.in. za stworzenie i wdrożenie Polityki Zarządzania Ryzykiem na poziomie całego Raiffeisen Bank Polska. W 2019 r. został powołany na członka zarządu Nest Banku, a od 2020 r. pełnił funkcje pierwszego wiceprezesa. Od listopada 2021 r. jest prezesem Nest Banku.

Bank konsekwentnie poszerza ofertę dla biznesu, buduje solidna bazę klientów związanych z przedsiębiorczością. Kieruje swoja ofertę przede wszystkim do mikroprzedsiębiorców oraz do małych i średnich firm. W rozmowie z Business Insider w połowie zeszłego roku Piotr Kowynia mówił, ze w Polsce jest miejsce także dla małego banku, o ile ma dobry pomysł na biznes, „stawia na wysoka jakość produktów, wykorzystuje przewagi technologiczne i potrafi szybko wprowadzać innowacje”. Ostatnie osiągniecie Nest Banku to wprowadzenie wirtualnego asystenta, zasilanego sztuczna inteligencja, oparta na modelu GPT-4. Wśród dostępnych produktów i usług banku znaleźć można bankowość transakcyjną, czyli np. konta, lokaty i wymianę walut, szeroka ofertę płatności mobilnych, a także kredyty dla firm.

 

Piotr Kwiatkowski- prezes Credit Agricole Bank Polska

Piotr Kwiatkowski od 2007 r. jest związany z Credit Agricole. Od 2013 r. pełnił funkcje wiceprezesa, odpowiadając m.in. za bankowość korporacyjna, inwestycyjna, rynki kapitałowe oraz analizy makroekonomiczne. Wcześniej, Piotr Kwiatkowski, w roli dyrektora generalnego, zarządzał Credit Agricole Corporate and Investment Bank Oddział w Polsce. Był również członkiem Rady Nadzorczej Credit Agricole Bank Polska. W branży bankowej pracuje od ponad 20 lat, w swojej karierze był również dyrektorem biura kredytów w Banku Handlowym (dziś City Bank Handlowy), a także kierował m.in. departamentem finansowania strukturalnego i handlu oraz segmentem strategicznych klientów korporacyjnych w Pekao SA. Piotr Kwiatkowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Bank kierowany przez Piotra Kwiatkowskiego należy do liderów działań proekologicznych w Polsce i za granica. W tym roku ponownie przystąpił do partnerstwa w programie Climate Positive, United Nations Global Compact Network Poland. Realizuje on cele proklimatyczne, które wynikają z 10 Zasad Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Bank bierze udział w licznych akcjach edukacyjnych, promuje wiedze o biznesie, wspiera innowacyjne przedsięwzięcia. Był patronem konkursu „Change It – impactful innovation challenge”, zorganizowanego przez Uniwersytet SWPS i Politechnikę Wrocławska, w którym studenckie start-upy otrzymały nagrody za najlepsze innowacje społeczne. Pierwsze miejsce zdobył projekt rękawicy przeznaczonej do stymulacji uciskowej dla dzieci ze spektrum autyzmu.

 

Sylwetki nominowanych do tytułu Bankowy Menedzer Roku 2023 „Gazety Bankowej”

kategoria: Banki spółdzielcze

 

Barbara Borowska- prezes Banku Spółdzielczego w Gnieźnie

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1988 r. związana z bankowością spółdzielczą. Rozpoczynała prace na stanowiskach obsługi klienta, poznając zakres usług świadczonych przez bank. Barbara Borowska przeszła kolejno przez stanowiska związane z ryzykami i finansami. W 2003 r. została powołana do zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie w randze wiceprezesa. Odpowiadała za pion finansów i ryzyk. Kontynuując prace, ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Ryzykami w Banku oraz Zarządzania Bankiem.

Od stycznia 2017 r. kieruje Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie, którego suma bilansowa obecnie przekracza 900 mln zł, posiada 12 placówek, zatrudnia około 130 pracowników. Bank wypracował silna pozycje na rynku lokalnym i w sektorze banków spółdzielczych.

Barbara Borowska jest ponadto przewodnicząca Rady Nadzorczej Systemu Ochrony SGB oraz zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.

 

 

Tomasz Klimecki- prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Ukończył sześć kierunków studiów podyplomowych w zakresie bankowości, matematyki oraz ryzyk bankowych. W ciągu ostatnich 10 lat odbył wiele szkoleń dotyczących zarządzania bankiem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem, działalności handlowej, planowania strategicznego, kontroli wewnętrznej w banku spółdzielczym. Prace w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie rozpoczął we wrześniu 2005 r. jako stażysta. Przez kolejne sześć lat zdobywał doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy klienta, doradcy kredytowego.

Od 2011 r. pełnił przez trzy lata obowiązki dyrektora oddziału w Wieluniu. 26 września 2014 r. powołany został na stanowisko członka zarządu banku ds. handlu, a od października 2018 r. pełnił funkcje wiceprezesa ds. handlu. W ostatnim czasie, tj. od stycznia 2021 r., został powołany na stanowisko wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, natomiast 10 czerwca 2021 r. został jego prezesem. Tomasz Klimecki to sprawny menedżer, otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia, nastawiony na rozwój. Z zamiłowania, od 30 lat, rolnik.

Bank jest bardzo aktywny w swoim środowisku lokalnym, promuje edukacje i wiedze o finansach. Stworzył innowacyjna aplikacje Nasz Bank Junior, z myślą o najmłodszych, która wprowadza dzieci poniżej 13. roku życia w świat finansów w bezpieczny i przyjazny sposób. W kwietniu tego roku ruszył z konkursem „Olimpiada wiedzy o Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”. Konkurs prowadzony jest w szkołach podstawowych z terenu działania banku, tj. powiatu wieruszowskiego, wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego oraz łęczyckiego, które przystąpiły do elektronicznego SKO.

 

Michał Król- prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Menedżer bankowy z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 14-letnim na stanowisku prezesa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. Dzięki wdrożeniu autorskiego modelu biznesowego rozwinął zarządzany bank ze średniego do największego na Śląsku i jednego z największych w Polsce. Wielkość Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, mierzona suma bilansowa według danych finansowych w IV kwartale 2023 r., oscyluje na poziomie 2 mld zł.

W efekcie MBS plasuje się na drugim miejscu pod względem wielkości, w zrzeszeniu polskich banków spółdzielczych, tj. w grupie BPS SA. Z dobrym skutkiem kierował trzema procesami łączeniowymi (przejęć) MBS z mniejszymi bankami spółdzielczymi.

Oprócz pracy zawodowej Michał Król angażuje się społecznie w działalność rozwojowa sektora banków spółdzielczych, aktywnie uczestnicząc w wielu gremiach ogólnospółdzielczych w Polsce oraz Europie. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, przyznany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Był m.in. członkiem grupy opracowującej projekt umowy systemu ochrony w Zrzeszeniu BPS w Warszawie, przewodniczącym zespołu do opracowania założeń do strategii Zrzeszenia, członkiem zespołów roboczych przy Europejskim Stowarzyszeniu Banków Spółdzielczych EACB (European Association of Co-operative Banks) z ramienia KZBS. W tym roku uzyskał tytuł Wybitnego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Autor wielu publikacji naukowych, uczestnik licznych konferencji i wykładów poświęconych finansom oraz bankowości spółdzielczej.

 

Aleksander Mikołajczak- prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe Bankowość i Finanse na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe Regulacje i Nadzór Bankowy w Polsce i Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto uczestniczył w wielu profesjonalnych branżowych i menedżerskich programach rozwojowych organizowanych m.in. przez Euro-Polish Finance Corporation LTD London, Gdańska Akademie Bankowa, Gdańska Fundacje Kształcenia Menedżerów, ZRBS w Poznaniu, Fundacje Rozwoju Bankowości Spółdzielczej czy BODiE.

Aleksander Mikołajczak jest związany z bankowością od ponad 30 lat, a z sektorem bankowości spółdzielczej – od 21 lat. W latach 1992–1999 był dyrektorem Oddziału Banku Gdańskiego w Chełmnie, a następnie – w wyniku reorganizacji w BIG Banku Gdańskim SA – dyrektorem Oddziałów Bankowości Przedsiębiorstw w Chełmnie i Świeciu. Od kwietnia 2003 r. pracuje w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na stanowisku dyrektora Oddziału w Świeciu, skutecznie budując pozycje Banku na nowym rynku. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu BS Brodnica odpowiedzialnego za Pion Finansowy. Od 1 kwietnia 2018 r. p.o. prezesa zarządu, a od 15 stycznia 2019 r. – po otrzymaniu pozytywnej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego – prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Pod jego kierownictwem w BS Brodnica przeprowadzona została reorganizacja Banku skutkująca ugruntowaniem pozycji na rynku usług finansowych.

Odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi. W 2012 r. wyróżniony został również przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie Diamentowym Odznaczeniem za Zasługi dla Bankowości Spółdzielczej, a w roku 2023 – Złota Honorowa Odznaka im. Franciszka Stefczyka za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej przyznana przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Katarzyna Siemaszko- prezes Warmińskiego Banku Spółdzielczego z siedziba w Jonkowie

Ukończyła Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania ryzykiem w banku i zarządzania bankiem. Posiada tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Jej kariera zawodowa jest związana zarówno z bankowością spółdzielcza, jak i komercyjna (była referentem, inspektorem, inspektorem ekonomicznym, starszym specjalista, naczelnikiem wydziału, ekspertem, dyrektorem oddziału, doradca zarządu, wiceprezesem zarządu, p.o. prezesa zarządu i finalnie prezesem zarządu). Pracowała w Banku Gdańskim SA, w Powszechnym Banku Kredytowym SA, Banku Polskiej Spółdzielczości SA, w Banku Gospodarstwa Krajowego, a od listopada 2017 r. – w Warmińskim Banku Spółdzielczym z siedziba w Jonkowie.

Przez kilka kadencji była biegłym sadowym przy Sadzie Okręgowym w Olsztynie. Dzieliła się swoja wiedza i doświadczeniem z innymi instytucjami. W tym okresie napisała kilkadziesiąt opinii i ekspertyz dla policji, prokuratury oraz sadów. Za swoje zasługi oraz doświadczenie w Banku Polskiej Spółdzielczości SA została wyróżniona dwoma medalami Zasłużony dla Bankowości Spółdzielczej. W 2023 r. została wybrana na przewodnicząca Komisji Etyki Zrzeszenia Banku BPS SA.

Katarzyna Siemaszko, zarządzając Warmińskim Bankiem Spółdzielczym z siedziba w Jonkowie, prowadzi politykę innowacyjnych rozwiązań systemowych, wdraża nowoczesne formy bankowości elektronicznej i mobilnej oraz stale poszerza ofertę produktowa. Aktualnie bank wdrożył nowy system finansowo-księgowy oraz pracuje nad automatyzacja procesów handlowych. Katarzyna Siemaszko dba o systematyczny i efektywny wzrost kompetencji współpracowników i dobre relacje w banku.

 

ORGANIZATOR:

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 
28.03.2024

Udział banków w rozwoju polskiej gospodarki jest nie do przecenienia. Ich rola będzie rosła w miarę rosnących potrzeb naszego biznesu. Jeżeli wzrost gospodarczy będzie taki, jak zakłada tegoroczny budżet, sektor finansowy włączy kolejny bieg rozwiń

Sektor bije rekordy, zyski rosną w szybkim tempie. W zeszłym roku jego wynik netto sięgnął 27,3 mld zł. Banki zarabiają krocie na odsetkach, i dopóki stopy procentowe są wysokie, pewno tak dalej będzie. Jeżeli jednak ruszą inwestycje – a nabiorą tempa, gdy stopy spadną – źródła zysku mogą się nieco zmienić. Czy będą to kredyty, finansowanie ambitnych projektów gospodarczych i wielkich programów rozwojowych? Zobaczymy. Na pewno bez mocnych, krajowych banków gospodarka nie nabierze takiego impetu, jak powinna.

Tegoroczny konkurs bankowy rozgrywa się w takich właśnie realiach: – z jednej strony są to dobre wyniki sektora, a z drugiej – duża doza niepewności. Funkcjonujemy w świecie, gdzie poziom ryzyka jest znacznie większy niż jeszcze kilka lat temu, i nie jest to stan przejściowy. Podwyższony stopień niepewności jest charakterystyczny dla globalnego świata finansów, Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Mamy może kilka specyficznych elementów, odróżniających nas od reszty, np. ciągle obecny problem kredytów frankowych, ale nie jest to coś, co by nasz poziom ryzyka podnosiło szczególnie wysoko.

Jak radzić sobie w tym skomplikowanym, i - co o wiele ważniejsze – dość nieprzewidywalnym świecie? Jak prowadzić bank – duży, średni, mały -  by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów, nie wypaść z szalonego wyścigu technologicznego, oszacować wszelkie ryzyka biznesowe, społeczne, geopolityczne? Zadanie z pewnością nie jest łatwe. Czy pomaga w tym nowa technologia, a zwłaszcza sztuczna inteligencja? W wielu przypadkach na pewno tak, przede wszystkim w budowaniu relacji z klientami, w automatyzacji procesów wewnętrznych. W jednej z dwóch części konkursu - Najlepszy Bank 2024 – banki będą wypełniały ankiety (przygotowane dla banków komercyjnych i spółdzielczych przez agencję doradztwa strategicznego Kearney, od kilku lat partnera merytorycznego konkursu), w których wiele z tych kwestii zostanie poruszonych. Odpowiedzi będą punktowane według ściśle określonych zasad, przeanalizowane przez Kearney, a na końcu ocenione przez Kapitułę. Procedura konkursowa pozwoli na wyłonienie najlepszych i najbardziej przyjaznych banków.

O co będą pytanie uczestnicy konkursu? Na przykład o koszt wakacji kredytowych brutto w stosunku do portfela kredytów hipotecznych, wysokość rezerw z tytułu kredytów hipotecznych w walutach obcych, o wskaźnik NPS (Net Promoter Score) mierzący lojalność klientów, o architekturę IT czy wyznaczanie ryzyka ESG przy ocenie kredytowej.

W porównaniu z poprzednimi edycjami, w obecnej, 32., dodaliśmy pytania dotyczących sprzedaży krzyżowej (cross-sellingu), uszczegółowiliśmy kwestie związane z NPS, ponieważ akurat te kwestie wydają się w obecnej rzeczywistości rynkowej szczególnie istotne.

Druga część konkursu - Bankowy Menedżer Roku 2023 – wyłoni, tak jak w poprzednich edycjach, najlepszego bankiera w grupie banków komercyjnych i spółdzielczych. Z grona nominowanych przez „Gazetę Bankową”, zwycięzców wybiorą banki biorące udział w konkursie i Kapituła. Przy tworzeniu listy nominowanych, redakcja bierze pod uwagę takie kryteria, jak skuteczność w zarządzaniu bankiem, dbanie o bezpieczeństwo powierzonych środków, wyniki finansowe, umiejętność kierowania zespołem, elastyczność i promowanie talentów. Z punktu widzenia „Gazety Bankowej”, do wyznaczników wybitnego menedżera należy także jego autorytet, uznanie lokalnego środowiska biznesowego, poszanowanie zasad etyki, przestrzeganie reguł zdrowej konkurencji, wrażliwość na potrzeby społeczne.

 

ORGANIZATOR:

 

PARTNER MERYTORYCZNY:

 

 

 

 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła