Aktywność inwestorów na GPW nadal wysoka

opublikowano: 2 kwietnia 2021
Aktywność inwestorów na GPW nadal wysoka lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. Fratria / JS

W marcu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 40,9 mld zł, czyli o 57,2 proc. więcej niż  rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,5 proc. rdr do 35,8 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 556,5 mln zł, o 33,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca wyniosła 58 081,50 pkt i była o 39,5 proc. wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 31,6 proc. rdr do poziomu 837,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 30,8 proc. rdr i wyniosła 831,0 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w marcu wyniósł 1,5 mln szt., czyli o 13,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 43,0 proc. rdr do poziomu 654,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,4 proc. rdr do 246,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 107,4 proc. rdr do 606,1 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 53,4 proc. rdr do 26,3 tys. szt.

W marcu zanotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 23,8 proc. rdr do poziomu 282,2 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 51,7 proc. rdr do 70,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 102,8 mld zł, wobec 95,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 18,2 proc. rdr do poziomu 216,6 mln zł.Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 42,5 mld zł wobec 20,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 108,6 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,4 TWh, co oznacza spadek o 37,5 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 9,5 proc. rdr do poziomu 3,2 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 42,7 proc. rdr do poziomu 15,2 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 32,6 proc. rdr do 10,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 2,2 proc. do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 42,1 proc. rdr do poziomu 6,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")[2], na rynku spot wyniósł 3,0 TWh, co oznacza wzrost o 33,5 proc. rdr.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 25,0 proc. rdr do poziomu 11,3 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 133,6 proc. rdr, do wolumenu 4,8 TWh.
Kapitalizacja 382 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w marcu wyniosła 568,7 mld zł (122,0 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 433 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 135,1 mld zł (243,6 mld EUR).
Na rynku NewConnect w marcu 2021 r. zadebiutowały akcje spółki Genomtec S.A. (wartość oferty: 8,0 mln zł).

Na rynku Catalyst w marcu br. zadebiutowały obligacje miasta Puławy (wartość oferty: 24 mln zł), miasta Tarnobrzeg (wartość oferty: 27,2 mln zł) oraz miasta Konin ( wartość oferty: 26,2 mln zł).

W marcu 2021 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

Źródło: materiały prasowe GPW

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła