Alior Bank podsumowuje 2022 r. i wchodzi do WIG-20

opublikowano: 3 marca 2023
Alior Bank podsumowuje 2022 r. i wchodzi do WIG-20 lupa lupa
Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku, fot. Fratria / Andrzej Wiktor

Kolejne rekordowe kwartalne przychody, najwyższy w historii wskaźnik NIM, do tego wysoka rentowność i dalszy rozwój obszaru cyfryzacji. Takie wyniki Alior Bank prezentuje za IV kw. 2022 r. 

Ostatni kwartał 2022 r. Alior Bank zakończył przychodami na rekordowym poziomie, który wyniósł 1,322 mld zł. Wynik odsetkowy wyniósł 1,14 mld zł, co stanowi wzrost aż o 50 proc. w ujęciu rocznym. Raportowany zysk netto w IV kw. ubiegłego roku wyniósł 360 mln zł i jest to rekordowy wynik w całej historii działalności banku. Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w IV kw. 22 wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. 1,371 mld zł. W ostatnich miesiącach minionego roku Alior Bank koncentrował się m.in. na przygotowaniu strategii rozwoju, którą zaprezentował w lutym 2023 r.

Alior Bank wyraźnie poprawił efektywność, rentowność i jakość portfela. Wskaźnik kredytów zagrożonych NPL spadł poniżej 10 proc. W ujęciu rocznym obniżono go o 1,97 pp., do poziomu 9,8 proc. Znacznie wzrosła rentowność kapitału własnego wyrażona w ROE, która w IV kw. wyniosła 24,6 proc., co jest wynikiem lepszym o 18,3 pp. w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.

Znaczący wpływ na wynik w 2022 r. miały zdarzenia jednorazowe, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim: w I kw. odpis aktywów niefinansowych na oddział w Rumunii; w II kw. przystąpienie do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych; w III kw. rezerwa na koszt „wakacji kredytowych", rezerwa na zwrot dodatkowej marży związanej z wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych, dopłata do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców; a w IV kw. – kolejna wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

– Na tle sektora jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych banków. W czwartym kwartale osiągnęliśmy historycznie rekordowe wyniki. Na szczególna uwagę zasługuje NIM i ROE. Niedawno ogłosiliśmy nową strategię rozwoju, w ramach której postawiliśmy sobie ambitne cele. Mamy olbrzymią satysfakcję, że właśnie wracamy do indeksu WIG-20. Po dwóch latach przerwy Alior Bank ponownie znajdzie się wśród 20 największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – mówi Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

Alior Bank był tam od marca 2014 r. do marca 2021 r. W komunikacie z 2 marca br. spółka GPW Benchmark poinformowała, że po sesji 17 marca 2023 r. zostanie przeprowadzona rewizja roczna portfeli indeksów. W związku z nią Alior Bank ponownie wejdzie w skład WIG-20.

W 2022 r. w ujęciu rocznym, ROE wyniosło 11,3 proc., prezentując wzrost o 3,6 pp. rok do roku. Aktywa banku wyniosły 82,9 mld zł. Koszty ryzyka (CoR) w IV kw. utrzymywały się na dobrym poziomie 1,57 proc.

– Alior Bank systematycznie poprawia efektywność i utrzymuje rentowność na bardzo dobrym poziomie. Satysfakcjonujący jest także poziom współczynników kapitałowych TIER I oraz TCR, które na koniec IV kw. 2022 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne – informuje Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar finansów.

Dla klientów biznesowych

W IV kw. ub. roku Bank rozpoczął prace nad nową bankowością internetową dla firm. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2023 – 2025. Pierwsi klienci będą mogli zapoznać się z systemem już w połowie przyszłego roku. Uruchomiony został także nowy, automatyczny wniosek internetowy o rachunek firmowy dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Aż 87 proc. procesów jest w pełni automatycznych, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji – od momentu uruchomienia wniosku do otwarcia rachunku, cały proces udało się zrealizować w 5 min. i 40 sek. W segmencie małych firm udział procesów automatycznych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dzięki zaplanowanym pracom rozwojowym, bank przewiduje ich wzrost w 2023 r. Już 45 proc. dyspozycji jest przyjmowanych zdalnie, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 13 pp.

– Strategia poprawy jakości portfela kredytowego KB ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL, czyli tzw. kredytów zagrożonych. Na koniec 2022 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 4,1 pp. w ujęciu rocznym – mówi Tomasz Miklas, wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za ryzyko.

Przy utrzymującym się poziomie aktywów 11 mld zł w regularnej obsłudze, portfel w restrukturyzacji i windykacji maleje. Towarzyszy temu optymalizacja bazy klientów. Bank koncentruje się na budowaniu relacji z klientami o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym. W IV kw. ub. r. udział nowych limitów kredytowych sprzedawanych firmom reprezentującym branże preferowane, wzrósł o 15 pp. w porównaniu z wcześniejszym kwartałem.

Dla klientów indywidualnych

Konto Jakże Osobiste pozostaje flagowym produktem Alior Banku w segmencie klientów indywidualnych – w IV kw. 2022 r. liczba otwartych rachunków zanotowała 25-proc. wzrost rok do roku. Również o 25 proc. w IV kw. 2022 r. zwiększyła się liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i w listopadzie ub. r. przekroczyła ona milion. W IV kw. 2022 r. za pośrednictwem Alior Mobile klienci zlecili 11 mln przelewów, czyli niemal o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Klienci Alior Banku zwiększają również częstotliwość korzystania z usług dodatkowych, takich jak transakcje BLIK czy opłacanie przejazdów autostradą za pomocą aplikacji. Liczba przejazdów autostradą oraz biletów opłaconych w aplikacji Alior Mobile w IV kw. 2022 r. wyniosła 483 tys., co oznacza 67 proc. wzrost rok do roku.

Ze względu na niski popyt na kredyt hipoteczny, spowodowany głównie wzrostem rynkowych stóp procentowych, w segmencie kredytów hipotecznych utrzymuje się trend spadkowy. Alior Bank jednak dobrze sobie, radzi nawet w tak trudnym otoczeniu zewnętrznym. Udział w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych w ostatnim kwartale 2022 r. był na poziomie 6,2 proc. (przy poziomie 4,1 proc. w 2021 r.). Pomimo 57-proc. spadku sprzedaży w IV kw. 2022 r. – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – w ujęciu rocznym, wartość portfela kredytów hipotecznych brutto wzrosła o 3 proc. do 16 mld zł. Zapewnia to Alior Bankowi 3,1 proc. udziału w rynku.

Sprzedaż pożyczek gotówkowych utrzymuje się na stabilnym poziomie i w IV kw. 2022 r. wyniosła 1,32 mld zł. Pomimo spadku wartości portfela kredytów konsumpcyjnych brutto z 18,7 mld zł w IV kw. 2021 do 16,9 mld zł rok później, Alior Bank pozostaje w gronie liderów tego rynku z udziałem na poziomie 11,1 proc. Dużym sukcesem Banku jest 49-proc. udział umów sprzedanych w kanałach zdalnych. W najbliższej przyszłości planowane jest sukcesywne podnoszenie tego wskaźnika.

Sprzedaż kredytów ratalnych spadła w IV kw. 2022 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, o 22 proc. Z kolei liczba klientów i portfel kredytów w tym segmencie utrzymują się na zbliżonym poziomie. Bank, we współpracy z RentUp oraz siecią Komputronik, wdrożył najem konsumencki, co w kolejnych kwartałach powinno wspierać rozwój portfela kredytów Consumer Finance.

Cyfrowy lider

Już od grudnia ubiegłego roku pierwsza grupa klientów może korzystać z Alior Pay, nowatorskiej usługi na rynku odroczonych płatności, pozwalającej odraczać na 30 dni a następnie – na życzenie klienta rozkładać na raty transakcje internetowe, transakcje w sklepach stacjonarnych wykonane kartą lub BLIKIEM oraz przelewy z rachunku w Alior Banku. Warunkiem skorzystania z usługi jest m.in. posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz aplikacji mobilnej Alior Mobile. Alior Pay będzie sukcesywnie udostępniany coraz większemu gronu klientów. Już teraz bank zapowiada jego rozwój o inne usługi, nie tylko dla klientów indywidualnych.

Wśród zeszłorocznych innowacji znalazła się także usługa Moje Rachunki pozwalająca w łatwy sposób zagregować wszystkie rachunki i faktury, a następnie opłacać je zbiorczo za pomocą jednego kliknięcia. Po jednorazowej konfiguracji, rozwiązanie samodzielnie monitoruje rachunki do opłacenia, ułatwiając klientom kontrolowanie terminów oraz wysokości opłat.

Zgodnie z nową strategią, której głównym filarem są innowacje, w Alior Banku zostanie uruchomiony BOT ofertowy. Będzie on wsparciem InfoNiny, czyli funkcjonującej od kilku lat elektronicznej asystentki. Jego zadaniem będzie zachęcanie klientów do zapoznania się z ofertą kredytową Banku.

Grupa Alior Banku

Biuro Maklerskie Alior Banku odnotowało przychody na poziomie 53,3 mln zł, czyli porównywalnym z 2021 r. i zbliżonym do rekordowego 2020 r. W samym IV kw. 2022 r. obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych były istotnie mniejsze niż w pierwszej połowie roku. Przełożyło się to na niższe wyniki prowizyjne Biura Maklerskiego. W październiku do oferty zostały wprowadzone instrumenty ETF (Exchange Traded Fund). Biuro Maklerskie zostało także członkiem Global Connect, czyli nowego rynku na GPW. W ogłoszonym przed kilkoma dniami przez „Puls Biznesu” corocznym rankingu najlepszych rachunków maklerskich, wysoko oceniono ofertę Biura Maklerskiego Alior Banku, klasyfikując ją na drugiej pozycji.

Alior Bank rozwijał także kolejne produkty we współpracy z PZU SA, który jest głównym akcjonariuszem Grupy. W ofercie pojawiła się promocja na ubezpieczenia NNW oraz opiekę zdrowotną PZU „Z kartą na Plusie zdrowie w bonusie” skierowaną do klientów biznesowych. Około 5,6 tys. pracowników Alior Banku korzysta z ubezpieczenia PZU Zdrowie, a prawie 5 tys. z ubezpieczenia sponsorowanego PZU Życie.

ESG

– Alior Bank kompleksowo realizował założenia wynikające z polityki zrównoważonego rozwoju. W obszarze ESG wyróżnikiem Alior Banku będzie „S” – odpowiedzialność społeczna m.in. za pracowników, ich rodziny oraz klientów – deklaruje Grzegorz Olszewski.

Wśród najważniejszych i najbardziej rozległych działań znajdują się te, realizowane na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy zostali poszkodowani w wyniku rosyjskiej agresji. W 2022 r. działalność rozpoczęła także Fundacja Alior Banku. W zakresie dbania o środowisko, bank skupił się na dążeniu do zeroemisyjności, głównie dzięki pomiarom emisji gazów cieplarnianych. Natomiast rozwój w zakresie cyfryzacji przekłada się na redukcję zużycia papieru i plastiku.

W 2022 r. Alior Bank zrealizował cykl wydarzeń skierowanych do pracowników, klientów i lokalnych społeczności. Wśród nich znalazł się np. dzień na „U”, który zachęcał pracowników do regularnego badania się. Z kolei „Aktywni z Aliorem” to cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, którego głównym zadaniem jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Seria wydarzeń będzie kontynuowana w bieżącym roku.

Alior Bank pozostaje także aktywny w segmencie gamingu – w ramach kolejnej współpracy z profesjonalną drużyną AGO Rogue powstał Alior Bank Team, który bierze udział w zawodach akredytowanej Ligii Regionalnej Ultraligi. Zespół składa się z krajowych zawodników polskiej sceny League of Legends. Dodatkowo, Alior Bank wspiera graczy przy wydarzeniach e-sportowych i był partnerem głównym pierwszego w Polsce festiwalu dla graczy „Meet at Rift”.

„Bank na co dzień, Bank na przyszłość”

W ostatnim kwartale 2022 r. trwały także intensywne prace nad nową strategią Alior Banku. „Bank na co dzień, Bank na przyszłość” to plan rozwoju uniwersalnej, nowoczesnej instytucji, nastawionej na budowanie z klientem głównej relacji cyfrowej. Wśród jej najważniejszych założeń jest rozwój aplikacji Alior Mobile, która zyska nową, inkluzywną odsłonę. Akcent zostanie postawiony na przyjazne procesy samoobsługowe, indywidualizację kontaktu z klientem w czasie rzeczywistym oraz rozwój eTożsamości. Dzięki udostępnieniu usługi Alior Pay, Alior Bank zamierza utrzymać pozycję lidera finansowania zakupów. Nowe technologie mają wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zostanie to osiągnięte dzięki inwestycjom w rozwój detalicznego e-bankingu, a przede wszystkim wdrożenie zupełnie nowej platformy bankowości internetowej, mobilnej i zintegrowanych modułów księgowych.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy w IV kw. 2022 roku:
• Przychody: 1,322 mld zł.
• Raportowany zysk netto w IV kw. 22 r. wyniósł 360 mln zł – jest to rekordowy poziom w historii Alior Banku.
• Skorygowany o zdarzenia jednorazowe zysk netto w IV kw. 22 wyniósł 369 mln zł, a w całym 2022 r. 1,371 mld zł.
• Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku: współczynnik TIER1 na poziomie 13,00 proc., a TCR 14,19 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 435 pb., a TCR 354 pb.
• CoR (koszty ryzyka) na poziomie: 1,57 proc.
• NIM (marża odsetkowa netto) Banku w analizowanym okresie wyniosła: 5,92 proc.
• ROE (rentowność kapitału własnego) na poziomie: 24,6 proc.
• C/I (koszty do dochodów) na poziomie: 34,56 proc.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła