Alior Bank w II kw. br.: rekordowe przychody

opublikowano: 3 sierpnia 2022
Alior Bank w II kw. br.: rekordowe przychody lupa lupa
fot. Fratria / JS

Grupa Alior Bank zamknęła II kw. 2022 r. rekordowymi przychodami na poziomie 1,2 mld zł. Stanowi to wzrost o 34 proc. r/r. Wypracowany zysk netto był aż o 75 proc. wyższy, niż w tym samym okresie rok wcześniej, co daje 216 mln zł.

Wyłączając zdarzenia jednorazowe, skorygowany wynik netto wyniósł ok. 344 mln zł. Bank odnotował wzrost rentowności ROE do 15,9 proc. oraz poprawił marżę odsetkową netto (NIM) do 5,11 proc. Efektywność zarządzania bazą kosztową banku potwierdza fakt, że wskaźnik C/I w analizowanym okresie, skorygowany o zdarzenia jednorazowe (wpłata 195 mln zł na system ochrony instytucjonalnej banków oraz związany z tym brak składki na fundusz gwarantowania depozytów BFG) ukształtował się na poziomie 36,9 proc. Wzrost rynkowych stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy, który wyniósł 972 mln zł (+46 proc. r/r). Współczynniki kapitałowe utrzymują się na bezpiecznych poziomach: TIER1 12,63 proc., a TCR 13,99 proc.

– W pierwszym półroczu Alior Bank skutecznie realizował strategiczne cele, co wpłynęło na poprawę jego efektywności oraz poziom stabilności. W obszarze klienta indywidualnego – mimo trudnego otoczenia – zwiększyliśmy udział w rynku kredytów hipotecznych. Aktywnie pozyskujemy klientów dla których jesteśmy bankiem pierwszego wyboru. Skutecznie zachęcamy do korzystania z kanałów cyfrowych. Porównując analogiczne okresy z 2021 i 2022 r. o 25 proc. wzrosła liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile. W pierwszym półroczu w segmencie klienta biznesowego zrealizowaliśmy główne cele związane z poprawą jakości portfela – wylicza Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

1,2 mld zł to najwyższe przychody w całej historii Alior Banku. W porównaniu z II kw. 2021 r. wzrosły one o 307 mln zł (+34 proc.). Zysk netto w II kw. 2022 r. wyniósł 216 mln zł i był o 75 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wynik ten był obciążony kosztem przystąpienia banku do systemu ochrony instytucjonalnej banków (IPS) w kwocie 195 mln zł, co wiązało się z brakiem składki na fundusz BFG w wysokości ok. 30 mln zł. Łączny wpływ tych zdarzeń na zysk netto Grupy Alior Banku to ok. 128 mln zł. W efekcie skorygowany zysk netto w II kw. tego roku wyniósł ok. 344 mln zł, natomiast w pierwszym półroczu 2022 r. ok. 570 mln zł.

Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów, bank utrzymuje bardzo wysoki poziom wyniku prowizyjnego. Wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 20 proc. w skali roku do 221 mln zł, z kolei wynik odsetkowy wzrósł do poziomu 972 mln zł (+46 proc. r/r).

W II kw. 2022 r. wskaźnik C/I wyniósł 49,3 proc. Pomimo rosnącej presji na wzrost kosztów działania pozostają one pod kontrolą. Z kolei wskaźnik kosztów ryzyka CoR osiągnął poziom 1,46 proc. (-0,25 pp. r/r) i ukształtował się poniżej średnioterminowego celu strategicznego banku, który wynosi 1,9 proc. Bank konsekwentnie poprawia jakość portfela. Dzięki temu wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 10,70 proc. Kwartał wcześniej wynosił on 11,31 proc.

Stabilną i bezpieczną pozycję Alior Banku potwierdzają poziomy współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR. Na koniec II kw. br. znacznie przekraczają ona minima regulacyjne, odpowiednio o: 266 pb. (1,3 mld zł) oraz 202 pb. (1 mld zł) – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za obszar finansów.

Konsekwentny wzrost znaczenia kanałów cyfrowych

Alior Bank umacnia pozycję lidera cyfrowych rozwiązań bankowych. W II kw. 2022 r bank odnotował 839 tys. (+25 proc. r/r) użytkowników aplikacji Alior Mobile oraz ponad 10,2 mln przelewów zleconych za jej pomocą (+24 proc. r/r). Klienci wykonali ponad 10,1 mln transakcji BLIK, czyli o 46 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Stały rozwój kanałów zdalnych oraz wdrożenia kolejnych rozwiązań, które mają na celu ułatwić codzienne korzystanie z bankowości sprawia, że już 38 proc. klientów zarządza swoimi finansami wyłącznie za pomocą smartfona. Jednocześnie w II kw. 2022 r. ponad 400 tys. klientów skorzystało z opcji zapłacenia za przejazd autostradą w aplikacji mobilnej banku.

Voicebot InfoNina Alior Banku w całym drugim kwartale w sposób zautomatyzowany obsłużył ponad 30 proc. rozmów. W tym okresie wdrożono także pierwszego w banku bota wykonującego połączenia wychodzące.

W II kw. 2022 r. trwały dalsze prace nad rozwojem oferty i usług dla obywateli Ukrainy. Wdrożony został podstawowy rachunek płatniczy wraz z obsługą dla osób nieposiadających standardowych dokumentów tożsamości czy możliwość wnioskowania o świadczenie z programu Rodzina 500+. Łącznie założono już 18,5 tys. nowych rachunków osobistych dla obywateli Ukrainy.

Budowanie trwałych relacji z klientami

Alior Bank utrzymuje liczbę klientów indywidualnych na poziomie 4,1 mln, przy wzroście rachunków „Konto Jakże Osobiste” do 578 tys. (+27 proc. r/r). Jednocześnie zwiększa się grupa z systematycznymi wpływami (+5 proc. r/r).

Chociaż rynek kredytów hipotecznych w II kw. 2022 r. wyraźnie wyhamował, Alior Bank skupił się na zwiększeniu dostępności oferty dla mieszkańców kolejnego, po Warszawie, dużego miasta w ramach oferty „Własne M w Krakowie i okolicy”. W celu łagodzenia skutków sytuacji makroekonomicznej, zgodnie z rekomendacjami regulatorów, bank zwiększył sprzedaż kredytów na cele mieszkaniowe na okresowo stałej stopie procentowej. W czerwcu br. ich poziom w portfelu hipotek wyniósł 17 proc. Alior Bank jest pierwszym na rynku podmiotem finansowym, który uruchomił możliwość składania wniosków w rządowym programie „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Umożliwia on zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego do 100 proc. kosztu zakupu mieszkania.

Sprzedaż w segmencie consumer finance zwiększyła się od ostatniego kwartału o 74 mln zł (+8 proc. r/r). Wynik osiągnięto pomimo niesprzyjającego środowiska wysokich stóp procentowych oraz ograniczenia finasowania fotowoltaiki, wynikającego ze zmiany sposobu rozliczeń. Wzrost sprzedaży to efekt m.in. rozwoju kanałów online, gdzie w pierwszym półroczu br. wprowadzone zostały zmiany usprawniające proces, w tym nowa metoda potwierdzania tożsamości. Bank utrzymuje w tym segmencie rynku udział na poziomie 17,1 proc.

Alior Bank partnerem dla biznesu

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego Alior Banku ma pozytywny wpływ na wzrost przychodów, spadek kosztów ryzyka oraz obniżenie wskaźnika NPL. Towarzyszy temu optymalizacja bazy klientów o dobrym profilu ryzyka i wysokim potencjale produktowym. Dzięki temu o 5 proc. w ujęciu rocznym wzrosło saldo aktywów w regularnej obsłudze, natomiast portfel strukturyzacji lub windykacji zmalał o 18 proc. r/r. W II kw. tego roku udział nowych limitów kredytowych i faktoringowych sprzedawanych klientom z wybranych branż w segmentach MŚP i dużych firm osiągnął 28 proc.

W ostatnich miesiącach duże znaczenie odegrał także rozwój kanałów zdalnych i automatyzacja procesów kredytowych. Sprzedaż kart i rachunków pomocniczych w BusinessPro za pomocą obsługi zdalnej w segmencie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosła o 135 proc. Z kolei nowa sprzedaż w decyzjach automatycznych w obszarze MŚP i dużych firm zwiększyła się o 38 proc. r/r. Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi wyniosła 3,2 mln (+20 proc. r/r). Wolumen przelewów zleconych przez firmy sięgnął 83,7 mld zł (+ 9 proc. r/r).

Trwa także systematyczna poprawa wyników transakcyjności klientów biznesowych. Dzięki konsekwentnej polityce budowania i utrwalania relacji z firmami, Alior Bank coraz częściej staje się dla nich bankiem pierwszego wyboru.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła