Alior Bank zaliczył udany kwartał

opublikowano: 28 kwietnia 2021
Alior Bank zaliczył udany kwartał lupa lupa
Iwona Duda, prezes Alior Banku, fot. materiały prasowe

Dzięki wzrostowi sprzedaży w kluczowych segmentach, odpowiedzialnej redukcji kosztów oraz ograniczeniu ryzyka kredytowego Alior Bank po raz kolejny osiągnął dobre wyniki finansowe.

W I kwartale br. wypracował 891,4 mln zł przychodów. Pomimo trudnych warunków zewnętrznych bank poprawił zysk netto o 36 mln zł r/r, co dało wynik w wysokości 108 mln zł. Koszty działania były niższe o 13 proc. w ujęciu r/r i wyniosły 417,9 mln zł. Wskaźnik C/I w I kw’21 znalazł się na poziomie 46,9 proc., a bez uwzględnienia składek na BFG 39,8 proc. Na koniec I kw.’21 współczynnik TIER1 wyniósł 13,14 proc., co oznacza 2 236 mln zł nadwyżki kapitału ponad minima regulacyjne, natomiast TCR 15,27 proc. (2 299 mln zł). Koszty ryzyka spadły o 18 proc. r/r z 296 mln zł w I kw.’20 do 243 mln zł w I kw.’21.

Wyniki pierwszego kwartału br. wskazują na znaczące odbicie w wielu kluczowych aspektach funkcjonowania Alior Banku. To efekty pracy całego zespołu, dzięki której bank powraca na ścieżkę osiągania stabilnych, dobrych wyników finansowych. Co więcej, już dziś jesteśmy na drodze do realizacji ambitnych planów w kolejnych kwartałach. Tworzymy solidną bazę, zarówno pod kątem aktywów, jak i klientów, która pozwoli na dynamiczny rozwój po zakończeniu pandemii COVID-19. Budowanie rozwijającej się instytucji finansowej, otwartej na nowoczesne technologie pozwoli nawiązywać silniejsze i trwalsze relacje z odbiorcami naszych usług – mówi Iwona Duda, Prezes Zarządu Alior Banku.

Digitalizacja i kolejne usprawnienia w obsłudze klienta

Stale wzrasta znaczenie kanałów cyfrowych w codziennym korzystaniu z usług bankowych. Liczba użytkowników aplikacji Alior Mobile konsekwentnie rośnie od kilku kwartałów i aktualnie wynosi
630 tys., co daje przyrost o 25 proc. r/r.

Alior Bank kontynuuje budowanie ekosystemu usług pozabankowych w aplikacji mobilnej. Chce rozwijać kanały cyfrowe poprzez wdrażanie funkcjonalności, wykraczających poza codzienne zarządzanie finansami. Celem jest wzrost uproduktowienia klientów, czyli dostarczenia im szerokiego wachlarza zarówno bankowych, jak i pozabankowych usług, w których każdy znajdzie rozwiązania na miarę swoich potrzeb. W pierwszym kwartale 2021 roku Alior Bank m.in. umożliwił klientom nadanie ePINu w Alior Online stanowiącego dodatkowy czynnik zabezpieczający w internecie, a klienci korzystający z oferty kredytowej w procesie zdalnym otrzymali równocześnie dostęp do kanałów cyfrowych banku (Alior Online i Alior Mobile).

Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych służących klientom stanowi dla nas główny kierunek rozwojowy. Naszym celem jest dostarczenie im funkcjonalności, które zaadresują najważniejsze potrzeby wykraczające poza standardowe usługi finansowe. Użytkownicy aplikacji mobilnej coraz chętniej korzystają z palety oferowanych już przez bank usług dodanych, jak: Bilety MPK, łatwe parkowanie oraz coraz bardziej popularne przejazdy autostradami – mówi Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania.

W pierwszym kwartale 2021 roku Alior Bank uruchomił głosową asystentkę infolinii infoNina, która pomaga usprawnić kontakt z klientami. Voicebot rozpoznaje intencję rozmówcy i na tej podstawie przekierowuje go do odpowiedniego doradcy. W kolejnym etapie rozwoju tej usługi, asystentka głosowa przeprowadzi klientów przez podstawowe czynności, m.in. jak się zalogować do aplikacji mobilnej, opowie czym charakteryzują się wybrane produkty i usługi bankowe oraz jakie należy spełnić warunki, aby móc z nich skorzystać.

Bardzo dobra sprzedaż kluczowych produktów

Alior Bank skutecznie wykorzystał rosnący popyt na kredyty hipoteczne. W analizowanym okresie odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w tym segmencie o 58 proc. r/r, osiągając poziom 746 mln zł. Tym samym liczba klientów z kredytem na zakup nieruchomości wzrosła o 12 proc. r/r. Chcemy utrzymać wolumen sprzedaży hipotek, które są jednym z filarów strategii biznesowej banku, dlatego aktywnie dostosowujemy ofertę do oczekiwań rynku, a tym samym wzmacniamy w nim swój udział – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Alior Bank wypracował również wzrosty w całym segmencie kredytów konsumenckich (consumer finance), gdzie sprzedaż zwiększyła się o 5 proc. r/r, a liczba klientów z tego typu produktem o 15 proc. r/r. Spółka rozwija się w strategicznym obszarze oferty EKO. W pierwszym kwartale 2021 roku odnotowano 3,2 tys. nowych umów oraz 94,2 mln zł wolumenu sprzedaży w tym segmencie.

Na koniec I kwartału 2021 r. Alior Bank obsługiwał ponad 4,4 mln klientów i posiadał 200 oddziałów własnych oraz 459 placówki partnerskie bankowości detalicznej i biznesowej.

Stabilny poziom kosztów ryzyka i bezpieczna pozycja kapitałowa

Poziomy współczynników kapitałowych TIER1 (13,14 proc.) oraz TCR (15,27 proc.) na koniec I kw. 2021 pozostawiają znaczne bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio: 464 p.b. (2 236 mln zł) oraz 477 p.b. (2 299 mln zł). Pozycja płynnościowa jest utrzymywana na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł w I kw. 180 proc. Bank osiągnął stabilny poziom kosztów ryzyka, które w analizowanym okresie spadły o 18 proc. r/r i wyniosły 243 mln zł, co oznacza zmniejszenie CoR r/r z 1,93 proc. do 1,59 proc.

Zmiana polityki kredytowej zaczyna przynosić wymierne efekty. W wyniku działań podjętych w 2020 roku w zakresie zarządzania ryzykiem portfela kredytowego oraz na podstawie aktualnych zachowań naszych klientów, przewidujemy, że zakładany w 2021 r. CoR może być wyraźnie niższy niż planowany. Nie widzimy również zagrożenia dla kosztów ryzka, jakie bank przyjął w zaktualizowanej strategii na 2021 rok. Warunkiem niezbędnym do spełnienia tego celu jest stabilizacja sytuacji gospodarczej związanej z COVID-19 – mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Pogłębianie relacji z klientem biznesowym

Alior Bank utrzymuje wzrost liczby klientów biznesowych i pogłębia relacje, stając się dla nich bankiem pierwszego wyboru. W I kw. odnotował w tym segmencie wzrost o 5 proc. r/r., a liczba użytkowników produktu BankConnect wzrosła o 24 proc. r/r. Bank obsługuje już 221 tys. mikroprzedsiębiorców, którzy aktywnie korzystają z oferowanych im usług. Już ponad 75 tys. z nich płaciło składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku (+12 proc. r/r). Z kolei o 31 proc. r/r wzrosła liczba wykonywanych przez nich przelewów natychmiastowych.

Po spadkach spowodowanych pandemią COVID-19 oraz korektach polityk kredytowych nastąpiło widoczne odbicie sprzedaży kluczowych produktów segmentu klienta biznesowego. Łączny limit kredytowy im przyznany wzrósł do 1,8 mld zł, co daje 33 proc. wzrost r/r.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła