Alior Bank zawiązuje 676 mln zł dodatkowych rezerw

opublikowano: 10 sierpnia 2020
Alior Bank zawiązuje 676 mln zł dodatkowych rezerw lupa lupa
Agnieszka Nogajczyk-Simeonow, wiceprezes zarządu Alior Banku, fot. materiały prasowe

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Alior Bank zaktualizował szacunki dotyczące różnych aspektów wpływu epidemii COVID-19 na działalność, wyniki finansowe oraz pespektywy funkcjonowania Grupy Kapitałowej Banku.

Realizując konsekwentnie konserwatywne podejście do ryzyka, Zarząd Banku zdecydował o zawiązaniu dodatkowych rezerw i odpisów w łącznej wartości 676 mln PLN, które wpłyną na wynik netto Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2020 roku oraz całego 2020 roku. Na wysokość aktualnych odpisów wpływ ma fakt, że bank nie zawiązał w I kwartale 2020 roku rezerw z tytułu COVID-19, które zawiązały pozostałe banki. Po utworzeniu odpisów i rezerw, wymagane prawem wymogi kapitałowe pozostaną na bezpiecznym poziomie. Bank skutecznie wdraża działania w celu zminimalizowania negatywnych skutków sytuacji makroekonomicznej przy jednoczesnym dostarczeniu klientom jak najlepszych usług na rynku.

Od momentu ogłoszenia pandemii COVID-19 Bank wspiera swoich klientów indywidualnych i biznesowych w tym trudnym okresie oferując wakacje kredytowe i intensyfikując aktywność na rzecz dystrybucji rządowych programów pomocowych. Bank obserwuje pozytywne oddziaływanie zastosowanych przez Rząd tarcz antykryzysowych.

Alior Bank, podobnie jak pozostałe banki uważa, że seria zdarzeń mających niekorzystny wpływ na zyskowność całego sektora została dobrze zidentyfikowana i w szczególności dotyczy czterech istotnych obszarów:

- nagłego załamania sytuacji makroekonomicznej związanej z pandemią COVID-19, co przekłada się na zdecydowanie wyższe koszty ryzyka;

- bardzo niskiego poziomu stóp procentowych, które negatywnie wpływają na marżę odsetkową netto;

- wpływu wyroku TSUE w sprawie zwrotów prowizji za spłacone przed terminem kredyty gotówkowe – Alior Bank ze względu na strukturę portfela kredytowego i bardzo aktywną w przeszłości sprzedaż pożyczek ponosi aktualnie jedne z większych kosztów w sektorze w związku z orzeczeniem TSUE;

- wpływu wyroku TSUE w sprawie kredytów walutowych – w tym zakresie sytuacja Alior Banku jest prawdopodobnie jedną z najlepszych w sektorze ze względu na nieistotny udział portfela CHF.

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 ma wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki. Najważniejszym źródłem zagrożenia dla banków związanym z pandemią koronawirusa są zaburzenia makroekonomiczne, dotykające zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę powyższe Alior Bank utworzył odpisy i rezerwy w związku ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych w związku ze skutkami pandemii COVID-19 w wysokości 363,6 mln PLN,  które w całości obciążą  wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.

Ponadto Bank utworzył dodatkową rezerwę na zwroty związane z przedterminową spłatą kredytów detalicznych dokonanych przed 11 września 2019 r. (czyli w związku z tzw. „małym” TSUE) w wysokości 98 mln zł. oraz odpis wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości 64,4 mln zł. Bank dokonał także odpisu i zawiązał rezerwę w wysokości ok. 150 mln PLN w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności Banku.

Zawiązanie odpisów i rezerw ma charakter nadzwyczajny i bierze pod uwagę  oczekiwany wpływ  kryzysowych scenariuszy makroekonomicznych na poziom strat z tytułu ryzyka kredytowego.

Zawiązując rezerwy i odpisy Bank uwzględnił posiadaną informację o możliwym przyszłym rozwoju sytuacji gospodarczej oraz mechanizmach i skali jej wpływu na straty kredytowe. Dokonując szacunków w okresie tak dużej niepewności Bank zgodnie z podejściem konserwatywnym zastosował bezpieczny margines przy szacowaniu odpisów i rezerw.

Po utworzeniu ww. odpisów i rezerw wymagane prawem wymogi kapitałowe i płynności pozostaną na bezpiecznym poziomie tj. znacząco przekraczającym minimalne wymagania regulacyjne.

Bank skutecznie wdraża działania w celu maksymalizacji przychodu i zminimalizowania negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Zintensyfikowano prace nad wykorzystaniem technologii i unikalnych rozwiązań biznesowych, co ma wpłynąć na wzmocnienie relacji klientów z bankiem oraz wspomagać minimalizowanie kosztów ryzyka.

Cyfrowe przyspieszenie, jakie przyniosły ostatnie miesiące, pozwala Bankowi na wykorzystywanie jego przewag technologicznych i wzmacnianie przewag rynkowych. Alior Bank od zawsze był bankiem innowacyjnym, a dzięki silnym kompetencjom technologicznym potrafi zwinnie adaptować wdrażane nowe technologie i cyfryzację usług, szybko reagując na zmieniające się potrzeby klientów. Bank ma ku temu niezbędne zasoby: zespół ekspertów, nowoczesną platformę technologiczną umożliwiającą elastyczne i sprawne wdrożenia, a także partnerów fintechowych, dostarczających najnowsze rozwiązania. Innowacyjność technologiczna Alior Banku przynosi efekty w postaci wielu nowych rozwiązań i uproszczeń funkcjonowania zarówno dla klientów, jak i w samym Banku. Alior Bank do swojej oferty wprowadził m.in. całkowicie zdalny i zautomatyzowany proces wnioskowania o pożyczkę z wykorzystaniem FOTO ID oraz liczne rozwiązania w aplikacji mobilnej.

Celem wprowadzonych rozwiązań jest nie tylko szybsze reagowanie na potrzeby klienta oraz jeszcze lepsze doświadczenie klienta, ale w dłuższej perspektywie także oszczędności i optymalizacja procesów. Pozytywnego wpływu podejmowanych działań Bank spodziewa się jeszcze w tym roku.

Już dziś obserwujemy dobre wyniki sprzedaży w segmencie kredytów hipotecznych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, co jest szczególnie istotne przy dużej absorpcji środków pomocowych z tarcz antykryzysowych, wykorzystywanych przez większość firm w pierwszej kolejności – mówi Agnieszka Nogajczyk-Simeonow wiceprezes zarządu Alior Banku.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła