Artur Olech prezesem zarządu PZU SA

opublikowano: 28 marca 2024
Artur Olech prezesem zarządu PZU SA lupa lupa
fot. Fratria / KK

Rada Nadzorcza PZU SA powołała 27 marca 2024 r. nowy Zarząd PZU SA od dnia 12 kwietnia 2024 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Rada Nadzorcza Spółki powołała 27 marca w skład Zarządu PZU SA Artura Olecha, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego; do czasu uzyskania tej zgody, powierzono Arturowi Olechowi pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. W skład zarządu weszli także: Bartosz Grześkowiak jako członek Zarządu, Elżbieta Häuser-Schöneich, jako członek Zarządu, Jan Zimowicz jako Członek Zarządu Spółki.

Wszystkie powołania następują od dnia 12 kwietnia 2024 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

Artur Olech Od ponad 30 lat jest managerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business).

Współtwórca Fintech-ów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni prezes zarządu instytucji finansowych. Obecnie, od maja 2020 roku jest współzałożycielem i CEO Trasti – insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak i publicznej. Swoją drogę zawodową rozpoczął już podczas studiów w roku 1993, najpierw jako współpracownik fundacji naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), gdzie pracował między innymi nad projektem dla Banku Światowego. Następnie objął stanowisko analityka w firmie consultingowej PIM, zajmując się analizami finansowymi w procesach prywatyzacji branży farmaceutycznej w Polsce. Podczas studiów na Wirtschaftsuniversität Wien w 1995 roku po raz pierwszy zetknął się z rynkiem ubezpieczeniowym w międzynarodowym środowisku. Program ten przewidywał praktyki i spotkania w oddziałach największych europejskich firm działających w Wiedniu.

Wiele lat związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska Prezesa Grupy w Polsce w roku 2010. W tym okresie przeszedł liczne specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowledge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Generali. Podczas jego prezesury w Polsce, polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013 zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010- 2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce.

W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe. W ciągu zaledwie czterech miesięcy od założenia i uzyskania licencji spółka życiowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęła działalność operacyjną. Równocześnie jego zespół przeprowadził reorganizację działalności spółki majątkowej – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zmieniając jej strukturę i modernizując w kierunku modelu biznesowego multibrandowego.

W 2016 r. wraz z zespołem managerów założył swoją pierwszą spółkę na rynku fintecha – hiPRO sp. z o.o. Firma łączy procesy bankowe z ubezpieczeniowymi, optymalizując procesy finasowania składek ubezpieczeniowych poprzez integrację profesjonalnych instytucji pożyczkowych i banków z ekosystemami sprzedażowymi ubezpieczycieli i multiagentów, a także oferując narzędzia bezpośrednio indywidualnym agentom i klientom.

W roku 2020 założył w Polsce wraz z innymi managerami sektora bankowego i ubezpieczeniowego tzw. „ubezpieczyciela cyfrowego” – spółkę HPI GMA sp. z o.o. Na bazie swobody świadczenia usług (Freedom of Service) i licencji Triglav, spółka HPI GMA sp. z o.o. – działając pod marką Trasti, rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez kanały cyfrowe.

Zasiada w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017- 2018 pełnił rolę członka Rady nadzorczej w spółce Mabion SA, innowacyjnego producenta leków. W roku 2016 dołączył do Rady nadzorczej Ciech SA, gdzie do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w prestiżowych radach naukowych i programowych na polskim rynku finansowym.

W latach 2014-2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress, będących jednymi z największych dorocznych konferencji sektora fintech, oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum, największej komercyjnej konferencji rynku ubezpieczeniowego.

W marcu 2023 roku został zaproszony do Rady Programowej EKF Ubezpieczenia, konferencji organizowanej w ramach prestiżowego przedsięwzięcia Europejskiego Kongresu Finansowego. Pełni funkcję członka kapituły Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która przyznaje doroczne nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Źródło: materiały prasowe PZU

Zobacz także: Rynkowy zwrot
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła