Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dlaczego musisz o nim pamiętać

opublikowano: 8 kwietnia 2021
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – dlaczego musisz o nim pamiętać lupa lupa
fot. Shutterstock

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obowiązkową procedurą, którą co cztery lata muszą wykonywać duże przedsiębiorstwa spełniające wymagania ustawowe. Ostateczny termin wykonania audytu w 2021 roku zależy od tego, w jakim terminie wykonywany był on ostatnim razem. Aby cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo, warto pomyśleć o nim wcześniej i zaufać profesjonalistom. Oferta Energi Obrotu gwarantuje nie tylko dopełnienie wymaganych formalności, ale także pozwala dostrzec możliwości i potencjał przedsiębiorstwa.

Kogo dotyczy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa to obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Zgodnie z przepisami duże firmy muszą przeprowadzać audyt co 4 lata. Pierwszy raz konieczność spełnienia ustawowego obowiązku wystąpiła w roku 2017, co oznacza, że w roku 2021 upływa ostateczny termin wykonania kolejnego audytu. Obowiązek jego przeprowadzenia dotyczy przedsiębiorstw, które w ostatnich dwóch latach:
• zatrudniały powyżej 250 pracowników lub
• osiągnęły roczny obrót netto przekraczający 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch lat przekroczyły 43 milionów euro.
Istnieje także dodatkowe kryterium zwalniające z wykonania audytu. Jeżeli firma posiada certyfikowany system zarządzania energią zgodny z Polską Normą lub system zarządzania środowiskowego EMAS, i w ramach tych systemów spełniła obowiązek audytowy wcześniej, nie musi wykonywać go ponownie.

Dzięki audytowi opracowywany jest szczegółowy przegląd zużycia energii w przedsiębiorstwie, który dostarcza informacji o możliwościach poprawy efektywności energetycznej. Forma przeprowadzania audytu wynika z zapisów ustawy. Pod uwagę brane są głównie obszary odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii.

W zależności od rodzaju prowadzonego biznesu i profilu działalności analizie poddane zostają między innymi budynki, instalacje przemysłowe i technologiczne, systemy ciepłownicze, chłodnicze i transport.

Warto jednak pamiętać, że audyt jest nie tylko koniecznością, ale także realną szansą na pozytywną zmianę. Przeprowadzenie szczegółowej analizy techniczno-ekonomicznej i wdrożenie rekomendowanych modernizacji pozwala zniwelować koszty i generuje oszczędności. Ponadto wybierając firmę, taką jak Energa Obrót, z dużym doświadczeniem na rynku i szerokim wachlarzem usług, korzyścią jest nie tylko profesjonalnie przeprowadzony audyt, ale także możliwość skorzystania z dodatkowej oferty, którą można łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Jak przygotować się do audytu?

Jeśli audyt energetyczny przedsiębiorstwa został wykonany w poprzednich latach, warto odszukać go w archiwach, najlepiej w wersji elektronicznej. Dokument ten z pewności ułatwi cały proces ofertowania oraz późniejszą realizację. Należy przygotować również wszystkie informacje dotyczące zużycia mediów za ostatni rok i opis infrastruktury technicznej.

Podczas przygotowań warto również poinformować pracowników o konieczności wykonania audytu i możliwych wizytach audytorów, którzy zinwentaryzują infrastrukturę, dokumentację techniczną i być może wykonają badania. W przypadku badań zaleca się, aby pomiarów dokonywać w terminie wcześniejszym, niż właściwa data planowanego audytu. Pozwoli
to na zebranie bardziej szczegółowych danych.

Oferta audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Energa Obrót jako jeden z największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce zajmuje się profesjonalnym przeprowadzaniem audytów energetycznych przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami ustawowymi. Nasz doświadczony zespół inżynierów wyspecjalizowanych w różnych obszarach energetyki - elektroenergetyce, ciepłownictwie, odnawialnych źródłach energii – jest gwarancją prawidłowego przeprowadzenia całego procesu.

Na początku każdej współpracy przeprowadzamy rozmowę wprowadzającą do wymagań audytu oraz rekomendujemy sposób przygotowania się do jego przeprowadzenia. Następnie zbieramy szczegółowe dane o zużyciu energii oraz infrastrukturze znajdującej się u klienta. Jeśli zebrane informacje okażą się niewystarczające, dokonywane są pomiary i analizy konkretnych urządzeń lub systemów. Po zebraniu kompletu danych przeprowadzamy całościowy audyt zgodnie z przepisami ustawy. Wynikiem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest raport, który przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez 5 lat do celów kontrolnych.

Nasze działania obejmują także kompleksową i szczegółową ocenę potencjalnych działań modernizacyjnych. Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu przedsięwzięć efektywnościowych, wskazujemy możliwe rozwiązania redukujące zużycie energii.

Na życzenie klienta, po pozytywnym rozpatrzeniu wyników analiz, jesteśmy gotowi zająć się także profesjonalną modernizacją wymagających tego obszarów i pokazać możliwe opcje ich finansowania.

Nasza działalność obejmuje pełne spektrum usług energetycznych. Oprócz wykonywania audytów energetycznych zajmujemy się także doradztwem w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania, wykonywaniem Studium Wykonywalności, przedsięwzięciami modernizacyjnymi i inwestycyjnymi (projekty, modernizacje, budowy, diagnostyka i serwis, EnerSol, Eko Oferta) oraz profesjonalnymi usługami energetycznymi.

Jeżeli chcesz skorzystać z usługi audyt energetyczny przedsiębiorstwa wypełnij formularz kontaktowy na stronie www.energa.pl/audyt lub napisz do nas: audyt@energa.pl.

Materiał partnerski

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła