Bank Gospodarstwa Krajowego i Alior Bank sfinansują rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce w ramach Programu Polska Cyfrowa

opublikowano: 18 lipca 2017
Bank Gospodarstwa Krajowego i Alior Bank sfinansują rozwój infrastruktury szerokopasmowej  w Polsce w ramach Programu Polska Cyfrowa lupa lupa
fot. Freeimages

Już we wrześniu uruchomione zostaną pierwsze pożyczki dla firm telekomunikacyjnych na rozwój infrastruktury szybkiego internetu. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę z Alior Bankiem, na mocy której będą udzielane pierwsze „pożyczki szerokopasmowe” ze środków Programu Polska Cyfrowa.

BGK rozstrzygnął przetarg na udzielanie przedsiębiorstwom z branży telekomunikacyjnej preferencyjnych pożyczek na projekty związane z budową szerokopasmowego internetu. Pierwszym pośrednikiem finansowym został Alior Bank, jeden z najbardziej innowacyjnych banków na polskim rynku. Alior Bank jest też pierwszą instytucją z sektora bankowego, która podjęła się bezpośredniego finansowania inwestycji z budżetu unijnego. Za pośrednictwem banku do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych trafi 40 mln zł, z możliwością zwiększenia puli środków do 100 mln zł. Porozumienie zakłada jednocześnie, że Alior Bank przeznaczy na te projekty – niemal 10 mln zł ·ze środków własnych.

Program Polska Cyfrowa ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i pełne wykorzystanie możliwości jakie dają technologie cyfrowe. Jednym z założeń POPC jest walka z tzw. wykluczeniem cyfrowym, a jego beneficjentami są gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy. Dlatego ciszy nas, że zostaje uruchomione kolejne narzędzie służące wyrównywaniu szans – podkreśla wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

- BGK jest kluczową instytucją w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – tłumaczy Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu banku. – Jednym z naszych zadań jest zarządzanie środkami unijnymi, w tym także tymi, przeznaczonymi na zapewnienie dostępu do szybkiego internetu. Poza doprowadzeniem łączy internetowych do każdego gospodarstwa domowego w Polsce, program „Cyfrowa Polska” jest warunkiem niezbędnym do urzeczywistnienia cyfryzacji administracji państwowej, rozwoju nowoczesnych usług, a w dzisiejszych czasach jest również bazą do budowy przemysłu, czyli reindustrializacji. Te czynniki są fundamentem SOR – dodaje prezes.

- Cieszymy się, że Alior Bank będzie pierwszym partnerem Banku Gospodarstwa Krajowego w programie finansowania rozwoju sieci szerokopasmowych. Alior Bank ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w dostępie do preferencyjnych warunków zabezpieczenia i kredytowania. Rozwój i finansowanie infrastruktury teleinformatycznej są dla nas istotne, ponieważ szeroki dostęp do Internetu wpisuje się w ogłoszoną w tym roku przez bank strategię „Cyfrowego buntownika”. Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i przeprowadzenie klientów przez rewolucję technologiczną w sposób bezpieczny i przyjazny – powiedział Michał Chyczewski, wiceprezes Zarządu p.o. prezesa Alior Banku. - Bank jest silnie zaangażowany w realizację programów publicznych oraz współpracę w tym zakresie z BGK. Na pewno wykorzystamy nasze dotychczasowe doświadczenie – dodał Michał Chyczewski.

„Pożyczki szerokopasmowe” przeznaczone są dla firm telekomunikacyjnych, których w Polsce zarejestrowanych jest ok. 6,5 tys. O preferencyjne finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internetu (o przepustowości min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz 100 Mb/s dla szkół). Pojedyncza pożyczka może wynosić od 20 tys. do 10 mln zł, z okresem kredytowania nawet do 15 lat.

Podpisana 18 lipca br. umowa jest elementem powierzonego BGK zadania rozdysponowania środków unijnych w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do internetu” POPC. Alior Bank stał się dysponentem tej puli pieniędzy w wyniku postępowania przetargowego i jest pierwszą instytucją, która podjęła się tego zadania. Rolę instytucji zarządzającej projektem pełni Ministerstwo Rozwoju, a instytucji pośredniczącej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w 2015 r. wartość rynku dostępu do internetu w Polsce wyniosła nieco ponad 5 mld zł, a liczbę internautów określano na 14 mln. W tym samym roku blisko 36 na 100 mieszkańców miało dostęp do Internetu szerokopasmowego”.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań Banku jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa Alior Banku wynoszą ponad 60 mld zł, co plasuje go na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce, uwzględniając dane na koniec marca 2017 r. Alior Bank zapewnia obsługę ponad 4 mln klientów, w tym prawie 190 tys. firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Alior Bank aktywnie uczestniczy w innych programach wsparcia sektora MSP i współpracuje w tym zakresie z BGK. Jest drugim największym dystrybutorem gwarancji de minimis, dzięki której z kredytowania skorzystało już ponad 17 tys. przedsiębiorstw. Ponadto Alior Bank oferuje firmom z segmentu MSP kredyty inwestycyjne z premią technologiczną BGK, jak również informuje klientów o wszelkich możliwościach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła