Bank Ochrony Środowiska aktualizuje strategię rozwoju

opublikowano: 23 czerwca 2022
Bank Ochrony Środowiska aktualizuje strategię rozwoju lupa lupa
fot. Fratria

22 czerwca Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zaakceptowała aktualizację projekcji finansowych zawartych w strategii rozwoju na lata 2021-23. To reakcja na zmiany w otoczeniu, zwłaszcza uwarunkowania makroekonomiczne i rynkowe.

Obecnie Bank zakłada, że na koniec 2023 roku ROE wyniesie 6,3 proc., zaś C/I będzie na poziomie około 54 proc.. Z kolei wynik na działalności bankowej ma być powyżej 734 mln zł. BOŚ również konsekwentnie dąży do zwiększenia do 50 proc. udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem.

– Ogłoszona równo rok temu strategia była budowana w realiach, gdzie w centrum uwagi znajdowała odbudowa gospodarki po pandemii, a unijne i krajowe projekty dążące do osiągnięcia neutralności klimatycznej dopiero zaczynały nabierać szybszego tempa. Naturalnie nikt wtedy nie mógł przewidzieć dramatycznych wydarzeń, które mają obecnie miejsce za naszą wschodnią granicą. Wojna w Ukrainie, oprócz dramatu czysto ludzkiego, ma także swój wymiar ekonomiczny. Między innymi z tego względu w Polsce przewidywane jest wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego i inwestycji, kolejne podwyżki stóp procentowych, ograniczenie konsumpcji i bezrobocia, jak również dalsza presja na wzrost wynagrodzeń. To wszystko złożyło się na konieczność zaktualizowania naszej strategii – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Model biznesowy i kierunki strategicznego rozwoju BOŚ pozostają bez zmian. Bank zakłada przede wszystkim koncentrację na dynamicznym i kompleksowym wsparciu klientów w zielonej transformacji, głównie poprzez kompleksowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji. Bank chce się również wyróżniać się na rynku kompetencjami z obszaru aranżowania finansowania oraz szeroką ofertą produktów tworzonych w oparciu o krajowe i unijne fundusze.

W bankowości korporacyjnej BOŚ skupia się na proaktywnej obsłudze firm małych, średnich i dużych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto strategia nadal zakłada selektywne podejście do wspieranych sektorów i technologii, z uwzględnieniem ich potencjału dochodowego, wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz możliwości wykorzystania podaży krajowych i unijnych środków publicznych.

Projektując strategię dokonaliśmy bardzo dokładnej analizy potencjału poszczególnych sektorów w kontekście przemian związanych z zieloną transformacją i konsekwentnie podążamy tą drogą. W związku z tym w centrum naszego zainteresowania znajdują się transport, budownictwo, przemysł oraz sektor energetyczny, jak również współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza w aspekcie finansowania dostawców i spółek komunalnych – dodaje prezes Hann.

Z kolei w bankowości detalicznej BOŚ opiera swój rozwój przede wszystkim na dwóch grupach produktowych: ekokredytach (oferowanych głównie przez partnerów) oraz depozytach terminowych. W planach banku jest również dalsza cyfryzacja oferowanych usług.

BOŚ zamierza także systematycznie poprawiać uzyskany pod koniec ubiegłego roku rating ESG. Agencja ratingowa Sustainalytics przyznała wtedy BOŚ ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielką ekspozycję na ryzyko istotnego negatywnego wpływu czynników ESG („Low Risk”). Wynik oceny ESG przeprowadzonej przez Sustainalytics plasował Bank Ochrony Środowiska w gronie 18 proc. najlepiej ocenionych banków oraz w czołowych 23 proc. spośród blisko 15 tysięcy firm na całym świecie poddanych badaniu przez Sustainalytics, według stanu na grudzień 2021 roku.

Na bazie nowej projekcji finansowej cele Banku zdefiniowane w zaktualizowanej strategii uległy częściowej modyfikacji. Obecnie BOŚ na koniec 2023 r. zakłada poziom WNDB powyżej 734 mln zł (vs. 606 mln zł rok temu), ROE na poziomie 6,3 proc. (vs. 3,5-5,0 proc. poprzednio), C/I na poziomie około 54 proc. (bez zmian) oraz udział zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem na poziomie 50 proc. (bez zmian).

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła