Bank Ochrony Środowiska kluczowym partnerem Rządu RP w zakresie ochrony środowiska

opublikowano: 30 marca 2018
Bank Ochrony Środowiska kluczowym partnerem Rządu RP  w zakresie ochrony środowiska lupa lupa

Minister Środowiska oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej postrzegają Bank Ochrony Środowiska jako kluczowego partnera w realizowaniu proekologicznych inicjatyw i programów. Zagospodarowanie rządowych funduszy jest ważnym elementem przedstawionej przez Zarząd Banku Ochrony Środowiska, aktualizowanej strategii rozwoju, w których Bank kładzie szczególny nacisk na wspieranie inwestycji w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce.   

- Rola Banku Ochrony Środowiska w przedsięwzięciach ekologicznych na rzecz środowiska jest niezwykle ważna. Aktualnie trwają końcowe prace i zatwierdzenia w zakresie programu „Czyste powietrze”. Bank Ochrony Środowiska będzie miał ogromne znaczenie w realizacji tego programu. Przewidujemy, że będzie operatorem przedsięwzięcia, rozliczając i udzielając pożyczek. Wykonując ten program w fazie operacyjnej liczącej wielomiliardowe kwoty. Drugi program tj. „Mieszkanie+”, także nabiera przyspieszenia. Chcemy, aby Bank Ochrony Środowiska był zaangażowany w specyficzny komponent tego programu, czyli domy drewniane. Zamierzamy go realizować we współpracy z Lasami Państwowymi i NFOŚiGW, licząc oczywiście na bardzo duży udział BOŚ - powiedział Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk.

 

Zgodnie ze swoją proekologiczną misją, Bank Ochrony Środowiska funkcjonuje jako sprawny kanał transmisji środków przeznaczonych na inwestycje w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w Polsce. W tym obszarze Bank będzie rozwijał współpracę m.in. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest większościowym akcjonariuszem Banku.     

– Mamy do czynienia z Bankiem wyspecjalizowanym w dziedzinie ochrony środowiska, a rynek na inwestycje proekologiczne jest ogromny. Zarówno jeśli chodzi o efektywność energetyczną, jak i odnawialne źródła energii czy elektromobilność. Bank Ochrony Środowiska będzie potrzebny między innymi do finansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych i domów drewnianych oraz rosnącego rynku gospodarowania odpadami, w tym projektów dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego. Będziemy chcieli z BOŚ współpracować w zakresie tych inwestycji. Obecnie mamy już podpisanych ok. 800 umów na ponad 24 mld zł, współfinansowanych przez środki unijne, średnio w 50 proc. Wciąż pozostajemy też głównym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska. Widzimy, że Bank odbudowuje swoją pozycję ważnego podmiotu w systemie finansowania projektów na rzecz ochrony środowiska. Świadczą o tym wyniki, które stają się z roku na rok coraz lepsze – powiedział Kazimierz Kujda, Prezes NFOŚiGW.

Ogłoszone cele biznesowe Banku Ochrony Środowiska na 2021 rok, zakładają wzrost ROE banku do poziomu przekraczającego 7,3% oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do ok. 44%. Zarząd zakłada, że zysk netto przekroczy 180 mln zł w 2021 roku (wartości te nie uwzględniają podatku bankowego). Bank zamierza skoncentrować się na sprzedaży kredytów finansujących cele ekologiczne oraz zwiększeniu roli elektronicznych kanałów dystrybucji. W przypadku oferty dla klientów instytucjonalnych, którzy pozostają ważną grupą dla Banku, celem jest zaoferowanie im również możliwości finansowania bieżącej, operacyjnej działalności klienta. Przewagi konkurencyjne, dzięki którym Bank zamierza skutecznie realizować założone w strategii cele, i na których opiera swój rozwój to unikalne na rynku kompetencje ekologiczne oraz sprawna obsługa programów w zakresie finansowania ochrony środowiska.  

Nasze kierunki strategiczne koncentrować się będą w większym stopniu na działaniach w obszarze ekologicznej misji Banku i dalszym umacnianiu pozycji rynkowej w zakresie finansowania przedsięwzięć ekologicznych. Naszą intencją jest stopniowe odchodzenie od dotychczasowej wizji banku uniwersalnego i docelowy powrót do specjalizacji proekologicznej, w której mamy unikalne, wśród instytucji finansowych, doświadczenie i kompetencje. Koncentrujemy się na rozwoju specjalistycznej oferty produktowej w segmencie klienta instytucjonalnego i indywidualnego. Dodatkowo wyróżniać nas będą wysoka jakość obsługi i innowacyjne podejście – mówi Bogusław Białowąs, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. Biorąc pod uwagę potencjał finansowania przedsięwzięć proekologicznych, programy rządowe wspierające ochronę środowiska oraz prognozowany wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska zakładamy, że wartość udzielonych przez nas kredytów proekologicznych wzrośnie do 3,3 mld zł w skali roku – dodaje Prezes.

Od początku swojego istnienia do końca 2017 roku Bank udzielił kredytów proekologicznych o łącznej wartości 19,35 mld zł., przy czym w samym 2017 r. łączna wartość umów zawartych w tym obszarze wyniosła 736,9 mln zł. Proekologiczne transakcje w 2017 r. skierowane były w zdecydowanej większości do przedsiębiorców i były przeznaczone głównie na inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery, w tym na realizację przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego budownictwa, efektywności energetycznej, termomodernizacji i modernizacji procesów technologicznych, ale także na inwestycje z dziedzin gospodarki odpadami oraz ochrony wód i gospodarki wodnej. Saldo kredytów proekologicznych Banku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiło 4,5 mld zł. Udział kredytów na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi obecnie 34,7% całego portfela kredytowego Grupy.

 

O firmie:

Bank Ochrony Środowiska S.A. to jedyny na polskim rynku bank wyspecjalizowany w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Od 1991 r. bank jest ważnym elementem systemu finansowania działalności w obszarze ochrony środowiska. Wartość wszystkich kredytów proekologicznych, których bank udzielił od początku swojego istnienia do końca 2017 roku wynosi 19,35 mld zł.  BOŚ planuje emisję nowych akcji w ofercie dla inwestorów instytucjonalnych o wielkości do 40 mln sztuk akcji.

Grupę Kapitałową BOŚ S.A. tworzą Bank Ochrony Środowiska S.A., pełniący rolę dominującą nad jednostkami bezpośrednio zależnymi: Domem Maklerskim BOŚ S.A., BOŚ Eko Profit S.A., BOŚ Ekosystem sp. z o.o., BOŚ Capital sp. z o.o. oraz jednostką zależną w sposób pośredni MS Wind sp. z o.o. Od 1997 r. akcje BOŚ są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. BOŚ wchodzi w skład prestiżowego RESPECT Index, który skupia najsilniej zaangażowane społecznie firmy na GPW.

Komentarze (1)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
Jurek

Bank Pocztowy

Jurek , 21.04.2018, 07:52
Udostępnij SKANDALICZNIE NISKIE WYNAGRODZENIA W BANKU POCZTOWYM W BYDGOSZCZY!
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła