Bank Pekao: 1,102 mld zł zysku netto w 2020 r.

opublikowano: 25 lutego 2021
Bank Pekao: 1,102 mld zł zysku netto w 2020 r. lupa lupa
Centrala Pekao SA w Warszawie, fot. materiały prasowe Pekao SA

W wymagającym otoczeniu makroekonomicznym 2020 roku Bank Pekao zintensyfikował działania zorientowane na efektywność i inwestycje w cyfryzację usług, a w obliczu pandemii aktywnie wspierał swoich klientów.

Bank wykorzystał okres pandemii do zwiększenia elastyczności finansowej i zwinności operacyjnej. Wysoki poziom rezerw ostrożnościowych związanych na COVID-19 oraz istotne zwiększenie rezerw na portfel CHF, dają Pekao silną pozycję konkurencyjną do przyspieszenia wzrostu wraz z ożywieniem gospodarczym w 2021.

• Skonsolidowany zysk netto Pekao w czwartym kwartale 2020 r. wyniósł 185 mln zł, a w całym minionym roku zysk netto zamknął się kwotą 1,102 mld zł wobec 2,165 mld zł rok wcześniej. Największy wpływ na dynamikę zysku w ujęciu rocznym miało ostrożnościowe podejście w zakresie odpisów kredytowych związane z COVID-19 w kwocie 830 mln zł brutto oraz na ryzyko prawne związane z portfelem we frankach szwajcarskich w kwocie 319 mln zł. Po wyłączeniu powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, dynamika zysku netto w całym 2020 roku wyniosła -3,3 proc w ujęciu rok do roku.

• Skala ostrożnościowych rezerw kredytowych utworzonych przez bank w związku z pandemią COVID-19 w relacji do aktywów konsekwentnie pozostaje na poziomie najwyższym w sektorze. Utworzone do tej pory rezerwy na ryzyko prawne związane z całym portfelem frankowym uwzględniają już szacowany wpływ na wynik finansowy potencjalnych ugód.

• Pomimo pandemii bank wyraźnie zwiększył swoją sumę bilansową. Na koniec ubiegłego roku wyniosła ona 233 mld zł – o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

• Wzrost oparty był na bezpiecznych produktach, jak kredyty hipoteczne, których wartość zwiększyła się w 2020 r. o 6 proc. O 10 proc. w skali roku wzrosły oszczędności klientów detalicznych, obejmujące depozyty oraz jednostki funduszy inwestycyjnych.

• Bank aktywnie wspierał klientów, których dotknęły gospodarcze skutki pandemii. Udzielał wakacji kredytowych oraz oferował dostęp do publicznych programów pomocowych, m.in. za pośrednictwem BGK czy programów COSME i EaSI dla mikro, małych i średnich firm. Rozdystrybuował subwencje PFR w ramach tarczy antykryzysowej 1.0 na łączną kwotę 7,4 mld zł oraz już 570 mln zł w ramach Tarczy 2.0.

• Jednocześnie, portfel kredytowy Pekao pozostaje dobrze zdywersyfikowany, poziom NPL pozostaje stabilny, a klienci wracają do spłat kredytów po zakończeniu wakacji kredytowych.

• Przy presji na dochody w trudnym środowisku makroekonomicznym, wymierne efekty przyniosły działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej. Koszty operacyjne, z wyłączeniem kosztów transformacji, w ujęciu rok do roku zmniejszyły się o 3,4 proc.

• Rezultaty widoczne były również w zakresie cyfryzacji usług. Liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao przekroczyła na koniec 2020 r. 2 mln osób. Co druga pożyczka gotówkowa została w ubiegłym roku sprzedana zdalnie.

• W ramach rozwoju biznesu i dalszej dywersyfikacji dochodów, w grudniu 2020 r. bank podpisał wstępną umowę przejęcia 38 proc. udziałów Krajowego Integratora Płatności S.A., operatora systemu płatności Tpay.com. To strategiczny krok w stronę rozwoju kompleksowej oferty produktowej i budowy pozycji wiodącej instytucji bankowej w dynamicznie rosnącym segmencie e-commerce.

Ubiegły rok był egzaminem na odporność dla całej gospodarki, sektora bankowego i Banku Pekao. W wyjątkowo trudnych warunkach pandemii postawiliśmy na przyspieszenie w zakresie efektywności i rozwoju cyfrowego, adresując w pełni i jako nieliczni w sektorze kluczowe ryzyka systemowe. Uważam, że pozytywnie zdaliśmy trudny egzamin minionego roku. W 2021 rok wchodzimy z mocnym bilansem oraz dużym apetytem na przyspieszenie wzrostu i wykorzystanie potencjału jaki zbudowaliśmy w zeszłym roku. Chcemy możliwe najpełniej wykorzystać prognozowane ożywienie gospodarcze do rozwoju i dalszej odbudowy rentowności. Nowa strategia, którą niedługo zaprezentujemy będzie wpisywać się w to podejście – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła