Bank Pekao mocno zwiększa zysk netto

opublikowano: 6 maja 2021
Bank Pekao mocno zwiększa zysk netto lupa lupa
Centrala Pekao SA w Warszawie, fot. Fratria / KK

W wynikach Banku Pekao za I kwartał widać pierwsze efekty nadchodzącego ożywienia gospodarczego.

W pierwszym kwartale 2021 roku Bank Pekao poprawił zysk netto o prawie jedną trzecią, dzięki niższym kosztom działania (w tym obciążeniom regulacyjnym), niższym kosztom ryzyka i pierwszym efektom finansowym nadchodzącego ożywienia gospodarczego. Dynamicznie zwiększa się sprzedaż produktów inwestycyjnych i pożyczek gotówkowych, do poziomów nienotowanych od rozpoczęcia pandemii. Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost marży odsetkowej banku i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w bankowości cyfrowej.

Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

WZROST zysku i skali biznesu, koniec pandemii na horyzoncie

• Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 246 mln zł wobec 187 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 31,4 proc. Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się 194 mln zł zysku netto. Wysoka dynamika zysku r/r to efekt mniejszych obciążeń regulacyjnych oraz spadku kosztów ryzyka i stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego, wspartego konsolidacją portfela ex-Idea Banku – osiągnięta pomimo zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej.

• Pierwszy kwartał był kolejnym z rzędu, w którym pomimo pandemii bank konsekwentnie zwiększał skalę swojej działalności. Suma bilansowa na koniec ubiegłego kwartału wyniosła 247 mld zł wobec 233 mld zł oraz 217 mld zł, odpowiednio kwartał i rok wcześniej.

• Oczekiwana poprawa koniunktury, odbudowujący się popyt oraz proaktywne działania sprzedażowe banku spowodowały, że sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w okresie styczeń-marzec o ponad jedną czwartą wobec poprzedniego kwartału. Niskie stopy procentowe sprzyjały sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez Pekao TFI była na koniec marca o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej.

EFEKTYWNOŚĆ priorytetem dla zwiększenia rentowności

• Działania komercyjne w połączeniu z realizacją synergii w zakresie portfela ex-Idea Banku pozwoliły Pekao wyraźnie zwiększyć marżę odsetkową. Wzrosła ona kwartał do kwartału o 14 punktów bazowych do 2,3 proc.
• Działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej przyniosły skutek w postaci spadku łącznych kosztów operacyjnych w warunkach porównywalnych w ujęciu rok do roku.
• Wskaźnik koszty/dochody, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, znalazł się na poziomie 46,2 proc.

KLIENCI docenili ofertę Pekao

• Klienci Pekao coraz chętniej korzystają ze zdalnej bankowości. Liczba aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao wzrosła tylko w ciągu pierwszego kwartału o kolejne prawie 100 tys. osób do 2,1 miliona. 54 proc. pożyczek gotówkowych została w I kw. sprzedana zdalnie, a wartość transakcji przy użyciu aplikacji PeoPay była 1,5 razy wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 roku.
• Wartość portfela kredytowego dla firm z obszaru MID urosła w pierwszym kwartale w ujęciu rok do roku o 6 proc. A w przypadku klientów obszaru MŚP wzrost wyniósł 9 proc.
• Piąty raz z rzędu Bank Pekao został uznany za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce przez magazyn Global Finance. To m.in. dzięki aktywnemu udziałowi w największych na rynku transakcjach – jak giełdowy debiut InPostu czy warte 2 mld zł finansowanie dla spółki Ciech.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

• W I kw. 2021 bank zakończył okres zawiązywania rezerw ostrożnościowych związanych
z COVID-19. Odpowiedzialna i konsekwentna polityka kredytowa oraz widoczne oznaki poprawy otoczenia makro pozwoliły na znaczące obniżenie kosztów ryzyka w I kw. 2021 do poziomu 41 punktów bazowych.
• Bank coraz więcej wagi przykłada do zagadnień ESG, również w zakresie działań komercyjnych, takich jak wyłączna obsługa emisji powiązanych z ratingiem MSCI-ESG 10-letnich obligacji dla PKN Orlen czy umowa finansowania z PAK PCE Fotowoltaika na budowę największej w Polsce farmy fotowoltaicznej.
• Bank Pekao przystąpił również do Partnerstwa „Razem dla Środowiska” we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska i zamierza aktywnie wspierać i wdrażać projekty na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wspólnie z fundacją realizował już działania edukacyjne oraz wolontariackie skierowane do pracowników banku Pekao już od dłuższego czasu zwiększa zakres swojej działalności komercyjnej i operacyjnej w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju, a więcej szczegółów przedstawi w strategii ESG, którą opublikuje jeszcze w drugim kwartale.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła