Bank Pekao po 2022 r. z mocnym bilansem

opublikowano: 2 marca 2023
Bank Pekao po 2022 r. z mocnym bilansem lupa lupa
Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, fot. Fratria / Andrzej Wiktor

Bank Pekao SA zakończył 2022 rok z bardzo dobrą pozycją kapitałową - ocenia prezes Leszek Skiba. Stało się tak mimo odpisów związanych z rządowymi wakacjami kredytowymi oraz na portfel kredytów hipotecznych w CHF.

Bank utrzymał wysokie dynamiki w bankowości dla firm. Rekordowa była liczba pozyskanych kont klientów indywidualnych, a także wartość zdalnej sprzedaży pożyczek gotówkowych.

Rok 2022 był okresem pod wieloma względami wyjątkowym. Gospodarka odreagowywała po okresie pandemii, ale już w lutym zeszłego roku wybuchła tuż za naszymi granicami pełnoskalowa wojna, która przyniosła konsekwencje m.in. w postaci gwałtownego wzrostu cen paliw i energii – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao. – Wpływ na nasze raportowane wyniki miały decyzje regulacyjne oraz zgodne z naszą konserwatywną filozofią zawiązanie dodatkowych, znaczących rezerw na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich. Jednak wychodzimy z tego okresu obronną ręką. Bank Pekao pozostaje ostoją stabilności. Mamy bardzo mocny bilans i pozycję kapitałową, koszty operacyjne trzymamy pod kontrolą, a nasze wyniki biznesowe są dobre, pomimo gospodarczych zawirowań.

W całym 2022 roku skonsolidowany zysk netto Banku Pekao wyniósł 1,718 mld zł w porównaniu do 2,175 mld zł zysku netto rok wcześniej. Spadek raportowanego zysku netto to efekt kosztów wakacji kredytowych (2,0 mld zł brutto) i rezerwy na kredyty hipoteczne CHF (1,6 mld zł brutto). W samym IV kw. 2022 Bank Pekao odnotował 886 mln zł zysku netto wobec 694 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej.

Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec grudnia łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,4 proc., a Tier1 15,6 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Bank Pekao w wymagającym otoczeniu gospodarczym przykłada szczególną wagę do odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem. Zgodnie z konsekwentną i konserwatywną polityką wobec hipotecznych kredytów CHF, Pekao reklasyfikowało ich znaczną część do NPL oraz utworzyło dodatkowe odpisy. W efekcie w czwartym kwartale koszty ryzyka na portfel kredytów CHF wyniosły 202 punkty bazowe. Standardowe koszty ryzyka wyniosły w tym okresie 39 punktów bazowych. Warto dodać, że po utworzeniu dodatkowych rezerw na kredyty CHF wynoszą one ponad 80 proc. aktywnego portfela kredytów Banku Pekao w tej walucie, a ich wartość bilansowa netto w całym portfelu kredytów hipotecznych (przy uwzględnieniu zawiązanych rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF) wynosi poniżej 1 proc.

Wzrost w bankowości dla firm, rekordy w bankowości detalicznej

Zarówno ostatni kwartał zeszłego roku, jak i cały miniony rok przyniosły wzrosty w segmentach bankowości dla biznesu. W przypadku dużych korporacji wzrost wolumenu kredytów wyniósł w 2022 roku 8 proc., a w przypadku firm z segmentu MŚP i MID 16 proc. w ujęciu rok do roku.

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby pozyskanych nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Przybyło aż 554 tys. nowych kont, a więc o jedną czwartą więcej niż w 2021 roku, kiedy było to 443 tys. Aż 100 tys. to konta utworzone całkowicie zdalnie za pomocą selfie (wzrost o 115 proc. r/r).

W ślad za tym utrzymane zostało wysokie tempo w bankowości cyfrowej. Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Pekao ponownie urosła i na koniec IV kw. 2022 roku wynosiła 2,8 miliona klientów wobec 2,4 miliona rok wcześniej.

Wskaźnik digitalizacji, czyli miara możliwości cyfrowego dostępu do usług bankowych, urósł o 19 punktów procentowych do 69 proc., licząc od czasu ogłoszenia czteroletniej strategii Banku Pekao wiosną 2021 roku. Pekao zakłada, że w 2024 roku zbliży się on do 100 proc., czyli niemal każdą usługę bankową klient indywidualny będzie miał dostępną poprzez kanały zdalne.

W kanałach cyfrowych sprzedanych zostało w minionym kwartale rekordowe 82 proc. pożyczek gotówkowych (w całym 2022 roku 78 proc.), podczas gdy rok wcześniej było to odpowiednio 67 oraz 61 proc. Wynik sprzedaży zdalnej pożyczek gotówkowych w 2022 roku był najwyższy i wyniósł 2,9 mld zł, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej.

Na dobrej drodze do realizacji strategii

Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w 2022 roku pod kontrolą na poziomie 43 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w 2022 roku 44,9 proc. Strategiczny cel Pekao do 2024 r. to zmniejszenie wskaźnika koszty/dochody do 42 proc. Wskaźnik ROE w 2022 r. znalazł się na poziomie 7,6 proc. wobec zapisanego w strategii Banku Pekao celu 10-proc. ROE w 2024 roku. Utrzymane zostało wysokie tempo wzrostu aktywnych klientów bankowości mobilnej, na koniec zeszłego roku było ich 2,8 mln, a w 2024 roku ich liczba wyniesie, zgodnie ze strategią, co najmniej 3,2 mln.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła