Bank Pocztowy: plan naprawy przynosi rezultaty

opublikowano: 13 kwietnia 2022
Bank Pocztowy: plan naprawy przynosi rezultaty
Siedziba centrali Banku Pocztowego w Warszawie, fot. materiały prasowe

Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A., działań służących przywróceniu stabilności finansowej i poprawy rentowności.

Wdrażane przez Bank działania wraz ze zmianami sytuacji makroekonomicznej, przyniosły wyraźne efekty w szybszym niż wcześniej zakładano czasie. Według wstępnych nieaudytowanych danych, zysk netto Banku po trzech miesiącach 2022 roku wyniósł 26,6 mln zł, wobec 7,3 mln zł zysku netto uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz 31,0 mln zł zrealizowanym w całym 2021 roku. Zarząd Banku podjął jednocześnie decyzję o uruchomieniu działania w ramach Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania Banku, co pozwoli na mitygację ryzyk dotyczących spadku wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych oraz rozwój Banku.

W związku z prognozą osiągnięcia przez Bank poziomu podstawowego wskaźnika Planu Naprawy w zakresie dźwigni finansowej skutkującego koniecznością wdrożenia działań naprawczych określonych w Planie Naprawy, Zarząd Banku Pocztowego S.A. podjął w dniu 12 kwietnia 2022 r. decyzję o uruchomieniu działania naprawczego Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania Banku. Działania naprawcze podejmowane przez Zarząd Banku mają na celu mitygację dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz trwałego obniżenia innych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych w związku z trwającą przeceną skarbowych papierów dłużnych znajdujących się w bilansie Banku, a także w celu umożliwienia dalszego organicznego rozwoju Banku.

-  Zakończyliśmy wdrażanie czasami bardzo trudnych decyzji zarządczych, których celem było przywrócenie Bankowi Pocztowemu stabilności finansowej i poprawa rentowności. Jesteśmy zadowoleni z efektów tego procesu. Warto nadmienić, że według nieaudytowanych danych już po I kwartale tego roku mamy zysk netto na poziomie 26,6 miliona złotych, gdy cały 2021 rok zamknęliśmy zyskiem 31 milionów zł. Ten rok oczywiście będzie dla nas zdecydowanie lepszy niż ubiegły, a to m.in. efekt podejmowanych wcześniej działań naprawczych, ale oczywiście także zmian w sytuacji makroekonomicznej, w tym podwyżek stóp referencyjnych przez NBP. Teraz musimy zadbać o rozwój banku, a to wymaga dodatkowego kapitału - komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Bank zakłada, że uruchomione w ramach  Planu Naprawy działanie naprawcze realizowane pozwoli na spełnienie oczekiwań regulacyjnych dotyczących wskaźników adekwatności kapitałowej w horyzoncie I kwartału 2023 r. Bank informuje również, że dane o wynikach finansowych uzyskanych w I kwartale br. będą podlegały przeglądowi śródrocznemu przez biegłego rewidenta.

Jak dodaje Bank w komunikacie, wskaźniki płynnościowe pozostają na wysokim poziomie, istotnie przekraczając wymagane poziomy nadzorcze.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła