Bank Pocztowy z nową strategią na lata 2021-2024

opublikowano: 22 grudnia 2020
Bank Pocztowy z nową strategią na lata 2021-2024 lupa lupa
Bank Pocztowy w nowej Strategii dostrzega i wskazuje kierunki pozwalające na jego rozwój, fot. materiały prasowe

W 2021 r. strata, ale kolejne lata to poprawa wszystkich wskaźników i zysk 40 mln zł w 2024 r. Zarząd Banku Pocztowego informuje o przyjęciu nowej strategii banku na lata 2021-2024 – „Budujemy wartość dla Interesariuszy”.

Działania nowego Zarządu Banku będą ukierunkowane na zwiększenie wartości dla jego interesariuszy, rozumianych jako klientów, pracowników, akcjonariuszy i szerzej - społeczeństwa. To w szczególności pandemia COVID-19, a w jej konsekwencji zmiana warunków rynkowych, między innymi w postaci obniżek stóp procentowych NBP, a także zmniejszenia akcji kredytowej wpłynęła na konieczność zmiany sposobu i zakresu działalności, a także przyjętych założeń dotyczących kondycji finansowej Banku. Strategia Banku przewiduje, że w roku 2021 Bank osiągnie stratę finansową, by następnie systematycznie poprawiać wyniki finansowe, osiągając już w 2024 r. zysk netto przekraczający 40 mln. zł.

Strategia Banku Pocztowego na lata 2021-2024 odpowiada na sytuację sektora bankowego i prognozy zawarte w najnowszym raporcie NBP o stabilności systemu finansowego.

Bank Pocztowy w nowej Strategii dostrzega i wskazuje kierunki pozwalające na jego rozwój, adresując w dokumencie strategicznym wyzwania wynikające z wpływu COVID-19 na sektor bankowy. Wskazane w Strategii inicjatywy ukierunkowane na rozwój są związane z:

1) nowym spojrzeniem i planem działań ukierunkowanym na dalsze pogłębianie synergii z Pocztą Polską (w tym: reorganizacja w ramach Grupy tradycyjnego kanału dystrybucji ukierunkowana na wzrost efektywności, rozwój powiązanej ze sobą w ramach Grupy Kapitałowej platformy internetowej i mobilnej, wspólny rozwój oferty dla klientów z segmentu e-commerce, działania ukierunkowane na zwiększenie synergii kosztowych);
2) procesem cyfryzacji i automatyzacji, z jednej strony pozwalającym na wyższą jakość obsługi klienta, ale z drugiej na oszczędności kosztowe;
3) dopasowaniem oferty i lepszym wykorzystaniem potencjału Banku w obszarze Polski regionalnej;
4) uczestnictwem w programach dystrybucji krajowych i europejskich środków pomocowych, przy oczekiwanym w latach 2021-2024 ożywieniu gospodarczym.

- Od 2022 roku zgodnie z przyjętym planem finansowych Bank Pocztowy czeka zdecydowana poprawa wszystkich wskaźników. Wcześniej jednak czeka nas wyzwanie związane z negatywnym wpływem na Bank pandemii - chociażby ze względu na mniejszą skalę akcji kredytowej. Odczujemy to szczególnie w przyszłym roku, w którym zanotujemy stratę - tym bardziej potrzebne są nowe ścieżki wzrostu, które pozwolą nam na znaczącą poprawę już w kolejnych latach i wypracowanie 40 mln zysku w 2024 r. Dlatego z jednej strony mówimy o jeszcze większej synergii z Pocztą Polską, między innymi przy tworzeniu nowych kanałów sprzedaży i bogatszej ofercie Banku przede wszystkim w Polsce regionalnej. Z drugiej zaś strony chcemy maksymalnie wykorzystać cyfrowy rozwój Banku do zaoferowania rozwiązań wspierających rozwój usług tego typu w Polsce. Czekają nas także zmiany w samej organizacji i dalsza optymalizacja procesów - komentuje Jakub Słupiński, p.o. prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Z perspektywy Banku i sektora bankowego negatywne skutki pandemii COVID-19 będą dopiero w pełni widoczne w 2021 r. Dlatego podstawą zmian i transformacji strategicznej Banku będzie skuteczna realizacja działań naprawczych ukierunkowanych na wzrost efektywności i oszczędności kosztowe. Wśród wyróżnionych pięciu grup celów strategicznych wskazano: orientację na potrzeby klientów, cyfryzację bez wykluczenia, efektywność finansową i operacyjną, skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz dostarczanie wartości dla interesariuszy.

Strategia Banku przewiduje, że w jej perspektywie Bank Pocztowy będzie poprawiać wyniki finansowe osiągając w 2024 r. zysk netto przekraczający 40 mln zł. Docelowo wskaźnik ROE ma wynieść ponad 6,5 proc., a wskaźnik C/I ukształtować się poniżej 61 proc.. Koszt ryzyka po przejściowym wzroście w 2021 r. powinien w 2024 r. obniżyć się do 1,45 proc.. Strategia przewiduje też, że w 2021 r. wyhamowana powinna być również tendencja spadkowa w zakresie klientów detalicznych. Bank oczekuje, że liczba klientów ponownie zacznie rosnąć w 2022 r.

Zarząd Banku podkreśla swoją determinację do przeprowadzenia wszelkich działań mających na celu odbudowę zdolności do generowania istotnej nadwyżki operacyjnej oraz do konsekwentnej realizacji wyznaczonych celów strategicznych, z których nadrzędnymi będą efektywność finansowa i umiejętne zarządzanie ryzykiem dające akcjonariuszom pewność wejścia na ścieżkę poprawy rentowności.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła