Bardzo dobre wyniki finansowe GPW w br.

opublikowano: 10 listopada 2023
Bardzo dobre wyniki finansowe GPW w br. lupa lupa
Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, fot. materiały prasowe GPW

Grupa Kapitałowa GPW w ciągu 9 miesięcy 2023 r. odnotowała wzrost przychodów i zysku netto rdr. – Prowadzona przez nas od 2018 r. strategia rozwoju przynosi pożądane efekty – ocenia Marek Dietl, prezes GPW.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w ciągu 9 miesięcy 2023 r. osiągnęła 329,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 118,5 mln zł, zysk operacyjny 94,8 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 111,3 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły w ciągu 9 miesięcy 2023 r. o 10,5 proc. w ujęciu rok do roku. Zwiększyły się zarówno przychody z rynku finansowego (198,1 mln zł, +4,1 proc. rdr), jak i towarowego (116,7 mln zł, +11,0 proc. rdr). Wzrost przychodów GK GPW był również efektem przychodów z nowych linii biznesowych – Armenia Securities Exchange (AMX) i GPW Logistics – które po 9 miesiącach 2023 r. wyniosły łącznie 29,5 mln zł. Wzrost zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie trzech kwartałów 2023 r. o 3,7 proc. rdr jest m.in. rezultatem wyższego dodatniego salda przychodów i kosztów finansowych (17,2 mln zł, +48,4 proc. rdr) oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (23,8 mln zł, +14,8 proc. rdr).

W samym III kw. 2023 r. GK GPW wypracowała 106,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 39,7 mln zł, zysk operacyjny 32,7 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 39,7 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 19,9 proc. wobec III kw. 2022 r. Wzrost jest efektem wyższych przychodów z rynku finansowego (65,7 mln zł, +13,4 proc. rdr) oraz towarowego (35,6 mln zł, +19,3 proc. rdr), jak również przychodów z nowych linii biznesowych (łącznie 10,5 mln zł w III kw. 2023 r.).

– Pierwszy raz w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której w każdym z trzech kwartałów roku odnotowujemy ponad 100 mln zł przychodów. Skumulowane przychody GPW w latach 2017-2022 wzrosły natomiast  o 25 proc. w porównaniu do lat 2011-2016. Te dane finansowe potwierdzają, że prowadzona przez nas od 2018 roku strategia rozwoju przynosi pożądane efekty – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

O potencjale i stabilności GK GPW świadczy również wypłacana rokrocznie, od momentu debiutu spółki na giełdzie, dywidenda dla akcjonariuszy.

– Od 2010 r. GPW przekazała akcjonariuszom łącznie ponad 1,23 mld zł – ponad 60 procent tej kwoty trafiło do akcjonariuszy w czasie mojej prezesury – dodał Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Przychody GK GPW z rynku finansowego wyniosły w III kw. 2023 r. 65,7 mln zł i wzrosły rok do roku o 13,4 proc., głównie dzięki przychodom AMX (6,0 mln zł) oraz wyższym przychodom z obrotu akcjami (29,0 mln zł, +9,7 proc. rdr). Przychody z obsługi emitentów wyniosły 5,5 mln zł (-0,2 proc. rdr), a przychody ze sprzedaży informacji z rynku finansowego 14,2 mln zł (-0,6 proc. rdr).

Przychody Grupy z rynku towarowego w III kw. 2023 r. wyniosły 35,6 mln zł i były o 19,3 proc. wyższe rdr. Wzrost jest głównie efektem rekordowych kwartalnych przychodów z obrotu energią elektryczną (7,9 mln zł, +135,1 proc. rdr) oraz wyższych przychodów z rozliczania transakcji (10,4 mln zł, +24,9 proc. rdr).

Koszty operacyjne w III kw. 2023 r. wzrosły o 25,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem sięgając 74,6 mln zł. Wzrost jest efektem wyższych łącznych kosztów osobowych (38,1 mln zł, +33,1 proc. rdr) oraz kosztów usług obcych (25,2 mln zł, +36,1 proc. rdr).

Źródło: materiały prasowe GPW

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła