Bardzo dobry III kwartał br. Banku Pekao SA

opublikowano: 6 listopada 2019
Bardzo dobry III kwartał br. Banku Pekao SA lupa lupa
Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A., fot. Andrzej Wiktor

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.A: W III kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo, co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w  Polsce

.W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo, co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów – powiedział Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S.AZ punktu widzenia zarządu ważne jest, że to wzrost zrównoważony, obejmujący każdy z kluczowych obszarów bankowości detalicznej i korporacyjnej i że osiągamy go, mimo zaawansowanych zmian prowadzonych w naszej organizacji.

Szybsza dynamika dochodów podstawowych

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku pozytywna dynamika dochodów podstawowych przyspieszyła w III kwartale 2019 r. do poziomu 8,4 proc., a dochody podstawowe były wyższe o 2,2 proc. niż kwartał wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek urósł w trzecim kwartale tego roku o prawie 11 proc. do 1,39 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., głównie dzięki wyraźnym wzrostom wolumenów, zarówno po stronie kredytowej, jak i depozytowej. Dwucyfrowa dynamika działalności komercyjnej pozwoliła zniwelować efekt wypłaty dywidendy za 2018 i utrzymać marżę odsetkową na niezmienionym poziomie wobec II kwartału 2019 r.

Z kolei wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 643 mln zł i zwiększył się o 3,8 proc. w porównaniu z wynikiem osiągniętym w trzecim kwartale 2018 roku, głównie dzięki wyższym prowizjom za udzielanie kredytów, wyższym prowizjom związanym z działalnością kartową, wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi z klientami oraz skutecznym inicjatywom cross-sellingowym.

Ekspansja akcji kredytowej

Roczna dynamika akcji kredytowej po III kwartale wyniosła 8 procent. W kluczowych segmentach bankowości detalicznej łącznie (kredyty hipoteczne i konsumpcyjne) dynamika ta wyniosła 10,1 proc., a w przypadku bankowości dla firm (segment MID oraz MŚP) wzrost wyniósł 14,3 proc.

Kolejny kwartał z rzędu ekspansja odbywała się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do kosztów ryzyka. Bank Pekao pozostaje liderem zarządzania ryzykiem kredytowym w gronie dużych krajowych banków. Koszty ryzyka po trzech kwartałach 2019 r. wyniosły 41 pb, zgodnie z szacunkami zarządu na 2019 rok i były nieznacznie, bo o 3 punkty bazowe, wyższe w ujęciu rok do roku.

Bank Pekao S.A. utrzymuje silną bazę kapitałową oraz profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy wyniósł 17,2 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15,5 proc. na koniec września 2019. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec III kwartału wyniosła 92,7 proc. Saldo depozytów detalicznych na koniec września 2019 r. było wyższe o 12,4 proc. niż rok wcześniej.

Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Ponadto, w III kw. 2019 zawiązana została jednorazowa rezerwa 29 mln zł na zwrot opłat za kredyty gotówkowe stosownie do wyroku TSUE z września br.

Rośnie baza klientów młodych i mobilnych

Trzeci kwartał 2019 r. był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. Tylko od lipca do września Bank Pekao otworzył ich 134 tys., czyli 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. bank otworzył łącznie 343 tys. nowych kont „przekorzystnych”. Sprzedaż wsparła m.in. oferta karty rewolucyjnej gwarantującej niskie kursy walutowe w płatnościach za granicą. Wyniki nowo otworzonych kont zbliżają bank do celu trwałej, rocznej akwizycji na poziomie 500 tys. klientów.

Coraz większym zainteresowaniem cieszyła się także formuła otwierania rachunków bieżących na „selfie”, którą Pekao wprowadziło jako pierwszy bank w Polsce. Dzięki temu, w minionym kwartale nowe konta zainicjowane w kanałach zdalnych stanowiły okresowo nawet 20 proc. wszystkich nowo zakładanych rachunków.

Pekao nadal umacniało wiodącą pozycję wśród banków skoncentrowanych na pozyskiwaniu młodych klientów. Co drugie konto otwarte w III kwartale 2019 r. było założone przez osoby w wieku do 26 lat. Największy wzrost liczby klientów nastąpił w grupie młodzieży 13 – 17 lat, a liczba pozyskanych nowych klientów była dwukrotnie większa w porównaniu do III kwartału 2018 roku.

Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przełożyło się na najlepszy kwartał pod względem wzrostu liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Liczba ta wzrosła w trzecim kwartale 2019 r. o 244 tys. i na koniec września sięgnęła 1,6 mln osób, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.

Więcej finansowania dla OZE

Chcemy mocniej angażować w projekty finansowania energetyki niekonwencjonalnej i odnawialne źródła energii: energetykę wiatrową, fotowoltaikę czy elektrownie gazowe. Będziemy również wspierać projekty, które unowocześniają energetykę konwencjonalną i zmniejszają jej emisyjność – podkreśla prezes Michał Krupiński.

Już teraz Bank Pekao coraz chętniej finansuje branżę energetyki odnawialnej, a udział sektora tradycyjnej energetyki w portfolio kredytowym Pekao stopniowo się zmniejsza. I tak na przykład w III kwartale tego roku dla klientów z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt PrzEKOrzystny na zakup paneli fotowoltaicznych zabezpieczony bezpłatną gwarancją BGK Biznesmax.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w czerwcu 2019 i październiku 2019 EBOiR zainwestował 209 mln zł w obligacje Pekao, a bank zobowiązał się przeznaczyć równowartość 150 proc. wartości inwestycji EBOiR na finansowanie projektów poprawiających efektywność energetyczną. W maju 2019 r. udzielił kredytu na budowę największej lądowej farmy wiatrowej w Polsce; a w kwietniu podpisał umowę na linię finansową dla MŚP w województwie kujawsko-pomorskim na inwestycje w efektywność energetyczną.

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm

Bank Pekao mocno stawia również na wpieranie eksportu polskich firm. Dedykowany planującym wyjście za granicę firmom Departament Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Eksportu pracuje z eksporterami w ponad 40 krajach świata.

Pekao szacuje, że dzięki jego wsparciu, polskie firmy mają możliwość realizowania kontraktów zagranicznych wartych około 1 mld zł. Obecnie, dzięki zawartym od początku br. roku przez Pekao umowom finansowania eksportu, polscy eksporterzy są już w trakcie realizowania kontraktów na ponad 0,5 mld zł oraz mają zabezpieczone finansowanie na kolejne i potencjalne kontrakty eksportowe o wartości kilkuset milionów złotych.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: To nie będzie spacerek
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła