„Bezpodstawne zarzuty szkodzą interesowi państwa”

opublikowano: 10 listopada 2022
„Bezpodstawne zarzuty szkodzą interesowi państwa” lupa lupa
fot. Fratria / KK

9 listopada po obradach RPP opublikowano „Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej w sprawie listu otwartego byłych Prezesów NBP i byłych członków Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 października 2022 r.”

Poniżej przytaczamy treść tego dokumentu:

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest konstytucyjnym organem kolegialnym podejmującym decyzje w zakresie realizacji polityki pieniężnej. Istota kolegialności wymaga współpracy osób powołanych przez Prezydenta RP, Sejm oraz Senat. W razie zaistnienia różnych stanowisk i ocen procesów inflacyjnych decyzje RPP w zakresie parametrów polityki pieniężnej muszą zapadać większością głosów, bowiem takie są reguły demokratycznych organów, zaś podjęte przez RPP uchwały są stanowiskami całej Rady.

Jako Rada Polityki Pieniężnej stanowczo podkreślamy, że działając kolegialnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej wszystkich jej członków, krytycznie oceniamy próby publicznego kontestowania działalności Rady Polityki Pieniężnej, w tym podjętych decyzji, o ile nie są zgodne z oczekiwaniami członków wybranych przez Senat. Negatywnie oceniamy także formułowane publicznie zarzuty przez członków wybranych przez Senat co do warunków wypełniania funkcji członka RPP, które nie służą autorytetowi Narodowego Banku Polskiego, gdyż nie mają one oparcia w faktach. Wobec powyższego, wyrażamy dezaprobatę dla listu otwartego byłych Prezesów NBP i byłych członków RPP z dnia 16 października 2022 roku. Tezy w nim zawarte są nieprawdziwe.

Funkcjonowanie organu kolegialnego jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, wiąże się zarówno z samodzielną pracą członków RPP, jak i ich współdziałaniem w ramach całej Rady oraz w ramach NBP. Wymiar prawny funkcjonowania RPP oraz szeroko rozumianych zasad aktywności jej członków zostały przypomniane w Stanowisku Zarządu NBP z dnia 20 października 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podziela stanowisko Zarządu NBP. Jednocześnie zwraca uwagę, że w gremium kolegialnym oprócz ustawowych i regulaminowych rozwiązań bardzo ważne są tzw. dobre praktyki, których wypełnianie także powinno być ważnym kryterium oceny aktywności członków RPP. Niestety w ostatnim czasie wypowiedzi członków RPP wybranych przez Senat nie spełniały kryterium dobrych praktyk.

Podejmowanie decyzji związanych z realizacją polityki pieniężnej musi opierać się na odpowiednich materiałach statystycznych i analizach, których dobór i weryfikacja ma fundamentalne znaczenie przy ocenie procesów inflacyjnych i gospodarczych. Dla dokonania pełnej oceny zagadnień związanych z procesami inflacyjnymi i gospodarczymi niezbędne jest także korzystanie ze wsparcia ekspertów pracujących w NBP, których kompetencje są bardzo wysoko oceniane w kraju i za granicą. Rada jednoznacznie stwierdza, że wszyscy jej członkowie mają maksymalnie możliwy i równy dostęp do aktualnych danych, informacji oraz wiedzy Narodowego Banku Polskiego, co stanowi potwierdzenie i gwarancję, że podejmowane w trybie kolegialnym decyzje w zakresie polityki pieniężnej są na najwyższym poziomie merytorycznym.

W związku z szokiem wywołanym agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, konsekwencjami pandemii COVID-19, a także ze skutkami zachodzących w gospodarce zmian strukturalnych, w tym transformacji energetycznej – realizacja polityki pieniężnej dokonuje się obecnie w szczególnie trudnych uwarunkowaniach. Podejmowanie decyzji w zakresie polityki monetarnej wymaga zapoznawania się z coraz większą ilością materiałów statystycznych i analiz. Narodowy Bank Polski stwarza bardzo dobre warunki pracy wszystkim członkom RPP w związku z tymi zadaniami, także przez odpowiednie rozwiązania organizacyjno-operacyjne.

Rada Polityki Pieniężnej zapewnia, że podejmuje decyzje w zakresie polityki pieniężnej w oparciu o najlepszą wiedzę co do perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej oraz mając zapewnione odpowiednie warunki pracy. Zarzuty publiczne, a nawet tezy sugerujące rzekome trudności w wypełnianiu mandatu – uznaje za bezpodstawne, szkodzące autorytetowi banku centralnego oraz interesom finansowym państwa.

Źródło: materiały prasowe NBP

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła