BGK i PFR wsparły polską firmę w akwizycji w USA

opublikowano: 16 stycznia 2020
BGK i PFR wsparły polską firmę w akwizycji w USA lupa lupa

Elemental Holding S.A. ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego i Funduszu Ekspansji Zagranicznej (FEZ) zarządzanego przez PFR TFI S.A. przejął amerykańską firmę PGM of Texas LLC. To pierwsza akwizycja sfinansowana przez BGK w USA.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił długoterminowego kredytu inwestycyjnego na kwotę 6 mln dolarów w celu sfinansowania nabycia 66 proc. udziałów w amerykańskiej spółce PGM of Texas LLC, zajmującej się recyklingiem katalizatorów w Stanach Zjednoczonych. Kredytobiorcą jest spółka celowa Elemental USA Inc., której udziałowcami są: zależny od Elemental Holding S.A. fundusz FINEX SICAV SIF - Private Equity VII (posiadający 51 proc. akcji) oraz Fundusz Ekspansji Zagranicznej (49 proc. akcji).

- Nasza firma konsekwentnie się rozwija i rozszerza swoją działalność w kolejnych krajach. Wejście na rynek amerykański, największy w segmencie recyklingu katalizatorów, z około 40 proc. udziałem w rynku światowym, jest częścią tej strategii i naturalnym dla nas etapem rozwoju – mówi Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding S.A.

Spółka PGM of Texas LLC pozyskuje katalizatory samochodowe poprzez własną sieć zakupową rozmieszczoną w jedenastu lokalizacjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Zbiera i przetwarza rocznie około 2000 ton zużytych katalizatorów zawierających metale szlachetne, które stanowią bardzo atrakcyjny przedmiot recyklingu. Przerób 1 tony katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia kilkudziesięciu ton rudy. Na przykład z 1 tony starych katalizatorów uzyskuje się ok. 1-3 kg platynowców.

- Metale z grupy platynowców występujące w katalizatorach to platyna, pallad i rod. Proces recyklingu nabiera obecnie szczególnego znaczenia i zauważamy stopniowe odchodzenie od wydobycia pierwotnego na rzecz tzw. urban mining, zyskującego powszechną akceptację i zainteresowanie większości krajów na świecie. Z uwagi na swoje szczególne cechy, takie jak odporność na korozję, utlenianie, wysokie temperatury, dobre przewodnictwo i właściwości katalityczne, platynowce są wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, głównie w przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, elektronice, medycynie, produkcji szkła użytkowego i przemysłowego oraz w sektorze jubilerskim - dodaje Paweł Jarski.

Proces recyklingu pozwala uniknąć wielu etapów przetwarzania, prowadzących do otrzymania czystego metalu. BGK, angażując się w inwestycję Elemental Holding w USA, wspiera tym samym w ekspansji zagranicznej polską grupę kapitałową działającą w gospodarce obiegu zamkniętego.

- Jako polski bank rozwoju dajemy szansę przedsiębiorczym i wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą. Recykling katalizatorów jest cennym źródłem odzysku platynowców pożądanym ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, dlatego cieszymy się mogąc wspierać Elemental Holding w budowaniu polskiej grupy kapitałowej działającej globalnie w branży recyklingu. Jest to kolejna transakcja wsparta przez BGK w USA, jednak pierwsza akwizycja finansowana przez nas w tym kraju. Łącząc finansowanie dłużne oferowane przez BGK z finansowaniem kapitałowym FEZ otwieramy nowe możliwości dla polskich firm zainteresowanych inwestycjami poza granicami Polski– mówi Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK.

Spółka Elemental Holding po raz kolejny zdecydowała się na współpracę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej. Tym razem podpisaliśmy równocześnie dwie umowy dotyczące inwestycji na rynku niemieckim i amerykańskim. Wejście na rynek amerykański oznacza rozwój zarówno dla Elemental Holding, jak i dla PFR TFI. Dotychczas FEZ współfinansował inwestycje polskich firm głównie w krajach europejskich. W 2017 roku zainwestowaliśmy z Elemental Holding na Litwie, a kolejne wspólne projekty utwierdzają nas w przekonaniu, że finansowanie kapitałowe oferowane przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej trafia w oczekiwania i spełnia potrzeby polskich przedsiębiorców – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI S.A.

Jest to już trzecia inwestycja spółki Elemental Holding realizowana wspólnie z FEZ. Kontynuacja wsparcia dla polskich firm inwestujących za granicą jest także istotna z punktu widzenia makroekonomicznego.

- Na koniec 2018 roku, wg danych NBP, całkowite polskie inwestycje netto w udziały i akcje firm w USA wynosiły jedynie 397,3 mln USD w porównaniu do 3 512 mln USD analogicznych inwestycji amerykańskich w Polsce. Dlatego każda aktywność inwestycyjna polskich firm w USA ma istotny wpływ na całkowity poziom zaangażowania kapitałowego polskich podmiotów na tym rynku. W dłuższym okresie i szerszej perspektywie inwestycje takie są konieczne dla zbilansowania negatywnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Wsparcie udzielone przez BGK i FEZ pozwoliło Grupie Elemental Holding wejść na rynek amerykański i jednocześnie wzmocnić pozycję na rynku globalnym. Polski bank rozwoju jest ze swoimi klientami pomagając im rozwijać biznes już w 69 krajach na 6 kontynentach. BGK jest także jedynym inwestorem FEZ.

FEZ, zarządzany przez PFR TFI S.A., współfinansuje zagraniczne inwestycje bezpośrednie polskich firm. Fundusz może finansować przejęcie zagranicznego partnera lub utworzenie zagranicznej spółki zależnej od podstaw. FEZ dzieli z polskimi spółkami ryzyko ich zagranicznych inwestycji, umożliwia zwiększenie skali projektów i przyspieszenie ekspansji. Fundusz Ekspansji Zagranicznej wspiera polskich partnerów wszędzie tam, gdzie widzą oni szansę na rozwój biznesu.

Źródło: materiały prasowe BGK

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła