BGK wspiera rozwój przedsiębiorstw

opublikowano: 28 września 2022
BGK wspiera rozwój przedsiębiorstw
fot. materiały prasowe

BGK, poprzez gwarancje de minimis, ułatwia mikro, małym i średnim firmom dostęp do finansowania, pomaga im zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Potwierdzeniem skuteczności gwarancji oraz ich dodatkowych, wymiernych korzyści dla całej gospodarki są wyniki badań, które od początku programu prowadzi Departament Badań i Analiz BGK - ,,Efekty programu gwarancji de minimis”.

BGK przeprowadził badanie wśród przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy pozyskali kredyt z gwarancją de minimis w 2021 r.

"Wyniki naszych badań potwierdzają skuteczność i wymierne korzyści gwarancji dla całej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu. Już niemal co czwarta złotówka kredytu udzielonego polskim firmom z sektora MŚP jest objęta zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis. To najwyższy wynik w historii naszych pomiarów. Co ciekawe, przedsiębiorcy, którzy skorzystali z gwarancji de minimis są odważniejsi, częściej inwestują w projekty innowacyjne” – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK, dyrektor Departamentu Badań i Analiz.

Po zniesieniu pandemicznych ograniczeń zmienił się charakter pomocowy gwarancji – aktualnie nie tyle pozwalają one przetrwać firmom na rynku, ale zapewniają im stabilizację i poprawę sytuacji. Jak wynika z deklaracji, aż 48 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie skorzystały z gwarancji de minimis.

"Zapewnienie kompleksowej oferty finansującej potrzeby rozwojowe i płynnościowe przedsiębiorstw jest kluczowym celem rozwoju przedsiębiorczości, jednego z programów modelu biznesowego BGK. Jak wynika z raportu, przez około 10 lat Bank Gospodarstwa Krajowego objął gwarancjami de minimis kredyty o skumulowanej wartości równej blisko 215 mld zł. W czasie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji, dlatego zaoferowaliśmy im gwarancje de minimis na zmodyfikowanych, bardziej atrakcyjnych zasadach” – mówi Mateusz Olszak, dyrektor programu Rozwój Przedsiębiorczości w BGK, jednocześnie kierujący Departamentem Gwarancji i Poręczeń.

Dostęp do finansowania w czasie kryzysu

Gwarancje BGK pozyskane w 2021 roku wciąż odgrywały istotną rolę w ograniczaniu negatywnych konsekwencji pandemii COVID-19. Dwie piąte odbiorców gwarancji de minimis wyraża przekonanie, że finansowanie uzyskane dzięki gwarancjom BGK pomogło im w dużej mierze przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19, a 89 proc. twierdzi, że pozyskany dzięki gwarancji kredyt przełożył się na stabilizację lub poprawę ich sytuacji finansowej. Przez 10 lat, dzięki gwarancjom de minimis zachowano lub utworzono ponad pół miliona miejsc pracy.

Pomoc firmom pozbawionym dostępu do kredytów

Bank Gospodarstwa Krajowego ocenił, że gwarancje de minimis zmniejszają tzw. lukę finansową, co oznacza, że dostęp do finansowania zyskują również ci przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy bez gwarancji nie otrzymaliby kredytu. Jak wynika z deklaracji, aż 48 proc. firm miałoby ograniczony do finansowania, gdyby nie skorzystały z gwarancji de minimis.

Inwestycje w innowacyjne projekty

Inwestycje firm korzystających z produktu gwarancyjnego BGK zdecydowanie częściej miały charakter innowacyjny niż przeciętne projekty inwestycyjne realizowane w sektorze MŚP w tym samym czasie. Firmy, które finansowały swoje inwestycje kredytami zabezpieczonymi przez BGK, zdecydowanie rzadziej niż inne przedsiębiorstwa wstrzymywały swoje inwestycje, spowolniały je lub ograniczały w czasie pandemii.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła