BGK: zmiany w Funduszu Dostępności

opublikowano: 24 marca 2023
BGK: zmiany w Funduszu Dostępności lupa lupa
fot. Pixabay

Od 1 kwietnia tych, którzy chcą skorzystać z pożyczek na likwidację barier architektonicznych, czekają zmiany. Bank Gospodarstwa Krajowego do tej pory udzielił pożyczek z Funduszu Dostępności na kwotę ponad 132 mln zł.

BGK wspólnie z instytucjami finansującymi udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Dzięki finansowaniu z Funduszu Dostępności budynki stają się lepiej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Jakie zmiany wejdą 1 kwietnia?

Pożyczki z Funduszu udzielane są w dwóch modelach: bezpośrednim (przez BGK) oraz pośrednim (BGK z inną instytucją finansującą). Wprowadzane zmiany dotyczą obu modeli i wynikają z zatwierdzonej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany strategii inwestycyjnej.

Zmiany obejmą poziom umorzenia pożyczki w zależności od przeznaczenia budynku:1) dla budynków użyteczności publicznej poziom umorzenia będzie wynosić 25 proc, a dla budynków wielorodzinnych 5 proc. (dotychczas progi wynosiły odpowiednio 30 i 10 proc.),2) powyższe poziomy umorzenia wzrosną o 15 p.p., jeżeli inwestycja obejmuje budowę nowego dźwigu/windy,3) w przypadku modelu bezpośredniego w/w zmiana obejmuje wnioski, które pożyczkobiorca złoży po 1 kwietnia 2023 r., a w przypadku modelu pośredniego zmiana ta będzie miała zastosowanie do umów operacyjnych zawartych z pośrednikami na podstawie postępowań przetargowych zakończonych w 2023 r. lub latach późniejszych.

W strategii inwestycyjnej wprowadzono również inne zmiany:1) od 2023 r. zniesiony został limit na finansowanie działań w zakresie zapewniania dostępności w budynkach użyteczności publicznej,2) BGK będzie mógł przeznaczyć więcej pieniędzy z puli dostępnych środków na wymianę/modernizację dźwigów (obecnie na ten cel bank może przeznaczyć aż 70 proc. budżetu programu, wcześniej było to 40 proc.),3) nowe wnioski pożyczkobiorców muszą uwzględniać "Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027".

Dzięki programowi zawarto już ponad 200 umów pożyczkowych na kwotę 132 mln zł i umorzono już ponad połowę pożyczek.

Z pożyczek najczęściej korzystają podmioty sektora mieszkaniowego. Blisko 80 proc. pożyczek trafiło do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zakres finansowanych projektów jest zróżnicowany i obejmuje: budowę nowych wind lub ich wymianę, budowę podjazdów/pochylni, kompleksową przebudowę wejścia do budynku, czy dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki już udzielonym pożyczkom ponad 100 tys. osób rocznie będzie miało ułatwiony dostęp w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła