Biuro Rzecznika Finansowego - jak wpłynie na bezpieczeństwo konsumentów?

opublikowano: 13 grudnia 2016
Biuro Rzecznika Finansowego - jak wpłynie na bezpieczeństwo konsumentów? lupa lupa
fot. Freeimages

Rzecznik Finansowy stoi na straży ochrony praw i interesów klientów podmiotu finansowego, w tym również klientów banków. Jedną z takich kompetencji, które rzecznik finansowy uzyskał wraz z jego powołaniem 11 października ub. r., jest możliwość przedstawiania sądom istotnych poglądów w sprawie.

Jest to kompetencja służąca temu, aby wesprzeć tych klientów banków, którzy toczą postępowania. W sytuacji, gdy toczy się sprawa sądowa z powództwa klienta, czy też z powództwa banku, po przeanalizowaniu okoliczności faktycznych, jak i okoliczności prawnych sprawy, Rzecznik Finansowy może zdecydować o przedstawieniu przed sądem istotnego poglądu, wspierając np. argumentację klienta. Większość spraw, w których do dzisiaj Rzecznik Finansowy przekazał tego rodzaju istotne poglądy w sprawie, dotyczyły kredytów waloryzowanych, indeksowanych, bądź denominowanych w walutach obcych – w szczególności CHF.

– Za wcześnie jest, aby stwierdzić z jakim skutkiem Biuro Rzecznika Finansowego niesie pomoc, ponieważ pierwszy wniosek o przedstawienie istotnego poglądu wpłynął 22 marca br. – powiedział Bartosz Wyżykowski, zastępca dyrektora w Biurze Rzecznika Finansowego – W sprawie tego wniosku, gdzie Rzecznik zdecydował wesprzeć klienta, w zeszłym tygodniu został wydany prawomocny wyrok. Sprawa dotyczyła stopy zmiennego oprocentowania kredytu dwóch kredytobiorców. Przedmiotem sporu była klauzula, która wg. sądu okazała się być abuzywna. Z motywów ustnych uzasadnienia nam przekazanego wynikało, że sąd podzielił wiele argumentów wskazywanych przez Rzecznika Finansowego. W tym momencie czekamy na pisemne uzasadnienie tego orzeczenia, aby się zapoznać ze szczegółami. Myślę, że efekty pracy Rzecznika Finansowego będzie można spostrzec dopiero po pewnym czasie z tego względu, że spory sądowe trwają bardzo długo. Z racji przedstawienia poglądu nie jesteśmy w stanie też stwierdzić, kiedy postępowanie się zakończy w pierwszej instancji oraz gdzie prawdopodobnie będzie druga instancja. Dopiero z chwilą, kiedy będziemy otrzymywać informacje o prawomocnych wyrokach, będziemy mogli powiedzieć w jakim stopniu i zakresie argumenty Rzecznika są podzielane przez sądy. Z praktyki wynika, że najczęściej wnioski o wydanie istotnego poglądu, które dotyczą kredytów hipotecznych, wskazują na nieprawidłowości w klauzulach waloryzacyjnych, w tzw. klauzulach modyfikacyjnych. Są to klauzule określające warunki zmiany oprocentowania, wszelkie kwestie związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu oraz kwestie ubezpieczenia pomostowego – ocenia Wyżykowski.

eNewsroom/ as/

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła