BOŚ wspiera samorządy w zielonej transformacji

opublikowano: 22 lipca 2022
BOŚ wspiera samorządy w zielonej transformacji lupa lupa
fot. Fratria / JS

W lipcu br. Bank Ochrony Środowiska zawarł pierwsze ramowe porozumienia z lokalnymi samorządami w zakresie współpracy przy realizacji przyjaznych środowisku inwestycji z wykorzystaniem środków pochodzących z unijnej inicjatywy ELENA.

Pierwsze porozumienie zostało podpisane 13 lipca z  miastem Żyrardów. Następnie do współpracy z BOŚ przystąpił powiat lipski (14 lipca), gmina wiejska Gdów (15 lipca) oraz Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (18 lipca). 21 lipca, ramowe porozumienie zostało podpisane przez władze gminy Wolbórz. Bank prowadzi rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi samorządami.

Współpraca z samorządami będzie obejmować wsparcie w przygotowaniu i realizacji zielonych inwestycji. Kluczowym jej elementem jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnej inicjatywy ELENA, przeznaczonego na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, pozwolą na sfinansowanie 90 proc. tego typu kosztów. Mogą one zostać przeznaczone m.in. na audyty energetyczne ex-ante, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10 proc. wartości przygotowania dokumentacji.

Skorzystanie przez samorządy ze środków krajowych i unijnych na realizację inwestycji pro-ekologicznych wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Koszt przygotowania takiej dokumentacji to znaczne obciążenie, szczególnie dla mniejszych samorządów. Dlatego też nasz bank już jesienią udostępni samorządom środki z grantu ELENA na sfinansowanie 90 proc. kosztów takiej dokumentacji. Zaoferujemy także nowy produkt – EKO Pożyczkę dla samorządów, która będzie mogła sfinansować wkład własny samorządów w inwestycjach finansowanych dotacjami. Samorządy, które zdecydowały się na podpisanie z BOŚ ramowych porozumień o współpracy będą mogły skorzystać szybciej z naszej oferty – powiedział Marek Szczepański, dyrektor ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Banku Ochrony Środowiska.

Zawarte porozumienia dotyczą współpracy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji mających na celu m.in. poprawę efektywności energetycznej (w tym poprzez montaż instalacji OZE) wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

Porozumienia będą obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością ich przedłużenia.

Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych z perspektywy 2021-2027.

Ponadto, jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów, który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych. Korzystanie z obu produktów znacznie zwiększy możliwości samorządów w realizacji ich proekologicznych celów.

ELENA (ang. European Local ENergy Assistance) to program zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny, utworzony w ramach programu „Inteligentna Energia – Europa II”, finansowanego z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Granty pochodzące z programu ELENA mogą być spożytkowane w trzech obszarach: wspierania efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną, zwiększania efektywności energetycznej budynków oraz rozbudowy innowacyjnego transportu miejskiego. Bank Ochrony Środowiska jest obecnie jedynym bankiem w Polsce, który w ramach tego programu może wspierać jednostki samorządu terytorialnego w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji technicznej.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła