Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie: Poznań

CSR Financial Day 2016. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych

opublikowano: 19 kwietnia 2016

CSR Financial Day 2016. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych jest pierwszą konferencją naukową w Polsce poświęconą równocześnie praktyce funkcjonowania CSR w instytucjach bankowych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. 

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego, działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości w Poznaniu. Konferencja wpisuje się w obchody jubileuszu 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zamysłem organizatorów jest, aby konferencja była wydarzeniem cyklicznym. Konferencja odbędzie się w Poznaniu w Uniwersytecie Ekonomicznym w dniu 8 czerwca 2016 r. Patronat honorowy nad konferencją objęła Komisja Nadzoru Finansowego i Rektor UEP, a patronat merytoryczny – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Firm Doradztwa Finansowego, Europejska Federacja Doradców Finansowych EFFP Polska, Europejska Akademia Planowania Finansowego, Związek Maklerów i Doradców, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Firm Pożyczkowych i Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Celem pierwszego panelu poświęconego bankom jest zbadanie, w jaki sposób instytucje bankowe  - bank centralny i banki komercyjne – definiują i wdrażają koncepcję CSR w swojej działalności. CSR nabiera coraz większego znaczenia dla instytucji finansowych, a w sektorze bankowym sprowadza się ona do zwiększenia świadomości wśród klientów dotyczącej usług oferowanych przez banki, działania na rzecz bezpieczeństwa klientów nabywających usługi finansowe oraz inicjatyw wspierających społeczności lokalne, organizacje non-profit, sport i kulturę, a coraz częściej mające wymiar tzw. zielonej bankowości (ekologizacja banków, green banking). Ważnym elementem dyskusji będzie również spojrzenie na społeczną odpowiedzialność banków ze strony przedstawiciela pośredników finansowych i spółek doradztwa finansowego.

W drugim panelu konferencji uwaga zostanie skupiona się na społecznej odpowiedzialności pośredników finansowych. Praktycy i teoretycy pośrednictwa finansowego postarają się nakreślić rzeczywisty obraz prowadzonych działań w zakresie CSR. Równocześnie zostanie poruszona kwestia wyzwań jakie stoją przed pośrednikami finansowymi oraz działań jakie mogą podjąć aby nazwać swą praktykę odpowiedzialną. Postaramy się odpowiedzieć na pytania m.in. jak działalność w zakresie CSR może wpłynąć na poprawę wizerunku pośredników finansowych oraz jaka jest ich rola w procesie edukacji finansowej klienta.

W trzecim panelu konferencji, poświęconym doradcom finansowym uwaga zostanie skupiona na praktykach doradców finansowych i spółek doradztwa finansowego w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególną rolę w tym panelu zajmą wskazanie różnic miedzy pośrednikiem a doradcą finansowym oraz etycznych i nieetycznych praktyk podmiotów działających na rynku usług doradztwa finansowego.

Goście zaproszeni do uczestnictwa w panelach dyskusyjnych reprezentują NBP, KPF, ZFDF, Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Polska, Polską Izbę Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Związek Maklerów i Doradców, Związek Firm Pożyczkowych, Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska, banki komercyjne, spółki doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz uczelnie wyższe.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła