Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

opublikowano: 28 stycznia 2020
Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń lupa lupa

Ubezpieczenia zmieniają się w bardzo szybkim tempie, a firmy muszą nadążyć za światowymi trendami. Cyfryzacja to kierunek niezbędny do zachowania rentowności, a nawet opłacalności firm ubezpieczeniowych.

Cyfryzacja stanowi najwyższy priorytet biznesowy dla dyrektorów IT w 2018 i 2019 roku. Dotyczy ona nie tylko systemów informatycznych - chociaż tutaj odgrywa kluczową rolę – ale także innych obszarów, takich jak:

    • Tworzenia spójnych doświadczeń klientów zarówno w kanałach cyfrowych, jak 

i w tradycyjnych, w celu budowania lojalności.

    • Korzystanie z platform cyfrowych w celu usprawnienia działalności operacyjnej, zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.

    • Śledzenie danych w celu usprawnienia ich analizy oraz automatyzacja ukierunkowanej na klienta.

    • Umożliwianie wglądu w dane, co pozwala wprowadzać na rynek produkty, które są lepiej dostosowane do oczekiwań rynku.

    • Integracja nowych technologii w celu ulepszenia już istniejących systemów IT.

    • Przewidywanie trendów cyfrowych w celu budowania strategii przyszłości.

Najważniejsze wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Droga do cyfryzacji biznesu nie jest łatwa. Oto cztery najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa. Są to także obszary, które mogą uniemożliwić pomyślne wdrożenie innowacji cyfrowych. 

1. Trudności w opracowaniu połączonego ekosystemu informatycznego

Ubezpieczyciele muszą skupić się na stworzeniu zintegrowanego ekosystemu informatycznego, który będzie w stanie nadążyć za szybkimi zmianami, jakich wymaga transformacja cyfrowa. System ten powinien zapewniać przyjazne i komfortowe miejsce dla klientów, agentów, pracowników i innym partnerów biznesowych. Klienci często postrzegają firmy ubezpieczeniowe jako organizacje tradycyjne, bogate w historię i wiedzę, ale niestety skostniałe. Dlatego konieczne jest opracowanie rozwiązań, które będą łączyć użytkowników ze sobą, a także połączą najważniejsze dla użytkowników narzędzia do kontaktu on-line, w tym e-maile, zawartość stron internetowych, urządzenia mobilne, Internet, lokalizacje przedmiotów i ludzi itp. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe staną się konkurencyjne, ponieważ będą w stanie zaoferować spójne doświadczenia, których wymagają ich użytkownicy. Zaadoptowanie nowego ekosystemu informatycznego, który będzie łączył w sobie elementy cyfrowe i materialne, może wydawać się kosztownym i gigantycznym zadaniem, ale po wdrożeniu przyniesie ogromne korzyści.

2. Brak Digital Agility

Wraz ze zmianami na rynku ubezpieczeń i wdrożeniem cyfryzacji, firmy ubezpieczeniowe muszą być bardziej zwinne i wydajne, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju branży. Nie można ograniczyć się do zmian tylko w jednym obszarze działalności lub wyłącznie w oferowanych produktach i usługach, ale zmiany muszą być wdrożone w każdej sferze. Dla przykładu wdrażając elastyczny program cenowy np. pay-per-use, i nie wprowadzając równolegle elastycznej polityki cenowej w procesach reklamacyjnych, nie można zapewnić sprawnego funkcjonowania firmy. W rzeczywistości najbardziej efektywnymi transformacjami cyfrowymi są te, w których technologia cyfrowa poprawia wydajność i jest wbudowana w działalność i organizację firmy - zarówno w wewnętrznie skupiając się na pracownikach, jak i zewnętrznie do klientów. Jednak według raportu firmy Novaria 93% firm nadal ma trudności z wdrożeniem Digital Agility.

3. Zakłócenia spowodowane przez InsurTech

Insurtech to jeden z działów branży fintechowej, poświęcony w całości nowym rozwiązaniom technologicznych w ubezpieczeniach. Niestety stanowi rosnące zagrożenie dla branży ubezpieczeniowej. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań technologicznych, które próbują nadążyć za ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Badania pokazują, że wraz z rozwojem technologii cyfrowej, klienci oczekują coraz więcej. Ich złe doświadczenia z obecnymi firmami mogą stanowić szansę dla nowych firm. Tylko w 2018 roku globalne inwestycje w InsurTech przekroczyły 2 miliardy dolarów. Oczekuje się, że globalny rynek od 2019 r. do 2023 r. wzrośnie w ujęciu rocznym na poziomie 41%, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu branży ubezpieczeń m.in. poprzez opracowywanie i dostarczanie zbyt wielu produktów odpowiadającym ciągle zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Ponieważ InsurTech stale rośnie, w przyszłości może otworzyć się rynek dla małych firmy ubezpieczeniowych, co zmusza tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe do bycia konkurencyjnymi.

4. Systemy niesprawne

Jednym z największych wyzwań jest brak możliwości dostosowania się do przyszłych modeli operacyjnych. Gdy nowe technologie i narzędzia pojawiają się na rynku, ubezpieczyciele mają trudności z włączeniem lub wdrożeniem ich do stosu technologicznego z powodu niesprawnych starszych systemów. 68 % firm ubezpieczeniowych uważa starsze systemy za największą przeszkodę w transformacji cyfrowej. Ten brak integracji blokuje przyszłe połączenie jakichkolwiek narzędzi i systemów, co uniemożliwia sukces w przyszłości. Chociaż stanowi to przeszkodę w digitalizacji, trudno jest wyłączyć starsze systemy. Jest to nie tylko drogie, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa mogą stracić cenne informacje, a nawet zakłócić istotne operacje biznesowe, dlatego większość firm ubezpieczeniowych niechętnie rezygnuje ze swoich dotychczasowych systemów. Niepodejmowanie działań w tym zakresie nie pozwala organizacji na bycie konkurencyjną, powoduje problemy z bezpieczeństwem i podnosi długoterminowe koszty utrzymania struktury informatycznej. Ubezpieczyciele będą musieli opracować strategię wychodzenia ze starzejących się systemów i zamianę ich na nowe rozwiązania.

W każdej branży pojawiają się wyzwania stojące na drodze do udanego wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Ponieważ branża ubezpieczeniowa wciąż się rozwija i zmienia, ważne jest, żeby być innowacyjnym i podążać, na nawet kreować nowe trendy, po to, aby sprostać wyzwaniom i przygotować swoją firmę na przyszłość.

Źródło: materiały prasowe

 

Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Według badania firmy PwC z 2018 r. 44 proc. liderów rynku ubezpieczeń uważa, że prowadzenie firmy w tej branży w obecnej tradycyjnej formie jest niemożliwe.Ubezpieczenia zmieniają się w bardzo szybkim tempie, a firmy muszą nadążyć za światowymi trendami. Cyfryzacja to kierunek niezbędny do zachowania rentowności, a nawet opłacalności firm ubezpieczeniowych.

Cyfryzacja stanowi najwyższy priorytet biznesowy dla dyrektorów IT w 2018 i 2019 roku. Dotyczy ona nie tylko systemów informatycznych - chociaż tutaj odgrywa kluczową rolę – ale także innych obszarów, takich jak:

  • Tworzenia spójnych doświadczeń klientów zarówno w kanałach cyfrowych, jak
    i w tradycyjnych, w celu budowania lojalności.

  • Korzystanie z platform cyfrowych w celu usprawnienia działalności operacyjnej, zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.

  • Śledzenie danych w celu usprawnienia ich analizy oraz automatyzacja ukierunkowanej na klienta.

  • Umożliwianie wglądu w dane, co pozwala wprowadzać na rynek produkty, które są lepiej dostosowane do oczekiwań rynku.

  • Integracja nowych technologii w celu ulepszenia już istniejących systemów IT.

  • Przewidywanie trendów cyfrowych w celu budowania strategii przyszłości.

Najważniejsze wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Droga do cyfryzacji biznesu nie jest łatwa. Oto cztery najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa. Są to także obszary, które mogą uniemożliwić pomyślne wdrożenie innowacji cyfrowych.


1. Trudności w opracowaniu połączonego ekosystemu informatycznego

Ubezpieczyciele muszą skupić się na stworzeniu zintegrowanego ekosystemu informatycznego, który będzie w stanie nadążyć za szybkimi zmianami, jakich wymaga transformacja cyfrowa. System ten powinien zapewniać przyjazne i komfortowe miejsce dla klientów, agentów, pracowników i innym partnerów biznesowych. Klienci często postrzegają firmy ubezpieczeniowe jako organizacje tradycyjne, bogate w historię i wiedzę, ale niestety skostniałe. Dlatego konieczne jest opracowanie rozwiązań, które będą łączyć użytkowników ze sobą, a także połączą najważniejsze dla użytkowników narzędzia do kontaktu on-line, w tym e-maile, zawartość stron internetowych, urządzenia mobilne, Internet, lokalizacje przedmiotów i ludzi itp. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe staną się konkurencyjne, ponieważ będą w stanie zaoferować spójne doświadczenia, których wymagają ich użytkownicy. Zaadoptowanie nowego ekosystemu informatycznego, który będzie łączył w sobie elementy cyfrowe i materialne, może wydawać się kosztownym i gigantycznym zadaniem, ale po wdrożeniu przyniesie ogromne korzyści.


2. Brak Digital Agility

Wraz ze zmianami na rynku ubezpieczeń i wdrożeniem cyfryzacji, firmy ubezpieczeniowe muszą być bardziej zwinne i wydajne, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju branży. Nie można ograniczyć się do zmian tylko w jednym obszarze działalności lub wyłącznie w oferowanych produktach i usługach, ale zmiany muszą być wdrożone w każdej sferze. Dla przykładu wdrażając elastyczny program cenowy np. pay-per-use, i nie wprowadzając równolegle elastycznej polityki cenowej w procesach reklamacyjnych, nie można zapewnić sprawnego funkcjonowania firmy. W rzeczywistości najbardziej efektywnymi transformacjami cyfrowymi są te, w których technologia cyfrowa poprawia wydajność i jest wbudowana w działalność i organizację firmy - zarówno w wewnętrznie skupiając się na pracownikach, jak i zewnętrznie do klientów. Jednak według raportu firmy Novaria 93% firm nadal ma trudności z wdrożeniem Digital Agility.


3. Zakłócenia spowodowane przez InsurTech

Insurtech to jeden z działów branży fintechowej, poświęcony w całości nowym rozwiązaniom technologicznych w ubezpieczeniach. Niestety stanowi rosnące zagrożenie dla branży ubezpieczeniowej. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań technologicznych, które próbują nadążyć za ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Badania pokazują, że wraz z rozwojem technologii cyfrowej, klienci oczekują coraz więcej. Ich złe doświadczenia z obecnymi firmami mogą stanowić szansę dla nowych firm. Tylko w 2018 roku globalne inwestycje w InsurTech przekroczyły 2 miliardy dolarów. Oczekuje się, że globalny rynek od 2019 r. do 2023 r. wzrośnie w ujęciu rocznym na poziomie 41%, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu branży ubezpieczeń m.in. poprzez opracowywanie i dostarczanie zbyt wielu produktów odpowiadającym ciągle zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Ponieważ InsurTech stale rośnie, w przyszłości może otworzyć się rynek dla małych firmy ubezpieczeniowych, co zmusza tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe do bycia konkurencyjnymi.4. Systemy niesprawne

Jednym z największych wyzwań jest brak możliwości dostosowania się do przyszłych modeli operacyjnych. Gdy nowe technologie i narzędzia pojawiają się na rynku, ubezpieczyciele mają trudności z włączeniem lub wdrożeniem ich do stosu technologicznego z powodu niesprawnych starszych systemów. 68 % firm ubezpieczeniowych uważa starsze systemy za największą przeszkodę w transformacji cyfrowej. Ten brak integracji blokuje przyszłe połączenie jakichkolwiek narzędzi i systemów, co uniemożliwia sukces w przyszłości. Chociaż stanowi to przeszkodę w digitalizacji, trudno jest wyłączyć starsze systemy. Jest to nie tylko drogie, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa mogą stracić cenne informacje, a nawet zakłócić istotne operacje biznesowe, dlatego większość firm ubezpieczeniowych niechętnie rezygnuje ze swoich dotychczasowych systemów. Niepodejmowanie działań w tym zakresie nie pozwala organizacji na bycie konkurencyjną, powoduje problemy z bezpieczeństwem i podnosi długoterminowe koszty utrzymania struktury informatycznej. Ubezpieczyciele będą musieli opracować strategię wychodzenia ze starzejących się systemów i zamianę ich na nowe rozwiązania.

W każdej branży pojawiają się wyzwania stojące na drodze do udanego wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Ponieważ branża ubezpieczeniowa wciąż się rozwija i zmienia, ważne jest, żeby być innowacyjnym i podążać, na nawet kreować nowe trendy, po to, aby sprostać wyzwaniom
i przygotować swoją firmę na przyszłość.

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła