Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

opublikowano: 28 stycznia 2020
Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń lupa lupa

Ubezpieczenia zmieniają się w bardzo szybkim tempie, a firmy muszą nadążyć za światowymi trendami. Cyfryzacja to kierunek niezbędny do zachowania rentowności, a nawet opłacalności firm ubezpieczeniowych.

Cyfryzacja stanowi najwyższy priorytet biznesowy dla dyrektorów IT w 2018 i 2019 roku. Dotyczy ona nie tylko systemów informatycznych - chociaż tutaj odgrywa kluczową rolę – ale także innych obszarów, takich jak:

    • Tworzenia spójnych doświadczeń klientów zarówno w kanałach cyfrowych, jak 

i w tradycyjnych, w celu budowania lojalności.

    • Korzystanie z platform cyfrowych w celu usprawnienia działalności operacyjnej, zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.

    • Śledzenie danych w celu usprawnienia ich analizy oraz automatyzacja ukierunkowanej na klienta.

    • Umożliwianie wglądu w dane, co pozwala wprowadzać na rynek produkty, które są lepiej dostosowane do oczekiwań rynku.

    • Integracja nowych technologii w celu ulepszenia już istniejących systemów IT.

    • Przewidywanie trendów cyfrowych w celu budowania strategii przyszłości.

Najważniejsze wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Droga do cyfryzacji biznesu nie jest łatwa. Oto cztery najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa. Są to także obszary, które mogą uniemożliwić pomyślne wdrożenie innowacji cyfrowych. 

1. Trudności w opracowaniu połączonego ekosystemu informatycznego

Ubezpieczyciele muszą skupić się na stworzeniu zintegrowanego ekosystemu informatycznego, który będzie w stanie nadążyć za szybkimi zmianami, jakich wymaga transformacja cyfrowa. System ten powinien zapewniać przyjazne i komfortowe miejsce dla klientów, agentów, pracowników i innym partnerów biznesowych. Klienci często postrzegają firmy ubezpieczeniowe jako organizacje tradycyjne, bogate w historię i wiedzę, ale niestety skostniałe. Dlatego konieczne jest opracowanie rozwiązań, które będą łączyć użytkowników ze sobą, a także połączą najważniejsze dla użytkowników narzędzia do kontaktu on-line, w tym e-maile, zawartość stron internetowych, urządzenia mobilne, Internet, lokalizacje przedmiotów i ludzi itp. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe staną się konkurencyjne, ponieważ będą w stanie zaoferować spójne doświadczenia, których wymagają ich użytkownicy. Zaadoptowanie nowego ekosystemu informatycznego, który będzie łączył w sobie elementy cyfrowe i materialne, może wydawać się kosztownym i gigantycznym zadaniem, ale po wdrożeniu przyniesie ogromne korzyści.

2. Brak Digital Agility

Wraz ze zmianami na rynku ubezpieczeń i wdrożeniem cyfryzacji, firmy ubezpieczeniowe muszą być bardziej zwinne i wydajne, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju branży. Nie można ograniczyć się do zmian tylko w jednym obszarze działalności lub wyłącznie w oferowanych produktach i usługach, ale zmiany muszą być wdrożone w każdej sferze. Dla przykładu wdrażając elastyczny program cenowy np. pay-per-use, i nie wprowadzając równolegle elastycznej polityki cenowej w procesach reklamacyjnych, nie można zapewnić sprawnego funkcjonowania firmy. W rzeczywistości najbardziej efektywnymi transformacjami cyfrowymi są te, w których technologia cyfrowa poprawia wydajność i jest wbudowana w działalność i organizację firmy - zarówno w wewnętrznie skupiając się na pracownikach, jak i zewnętrznie do klientów. Jednak według raportu firmy Novaria 93% firm nadal ma trudności z wdrożeniem Digital Agility.

3. Zakłócenia spowodowane przez InsurTech

Insurtech to jeden z działów branży fintechowej, poświęcony w całości nowym rozwiązaniom technologicznych w ubezpieczeniach. Niestety stanowi rosnące zagrożenie dla branży ubezpieczeniowej. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań technologicznych, które próbują nadążyć za ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Badania pokazują, że wraz z rozwojem technologii cyfrowej, klienci oczekują coraz więcej. Ich złe doświadczenia z obecnymi firmami mogą stanowić szansę dla nowych firm. Tylko w 2018 roku globalne inwestycje w InsurTech przekroczyły 2 miliardy dolarów. Oczekuje się, że globalny rynek od 2019 r. do 2023 r. wzrośnie w ujęciu rocznym na poziomie 41%, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu branży ubezpieczeń m.in. poprzez opracowywanie i dostarczanie zbyt wielu produktów odpowiadającym ciągle zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Ponieważ InsurTech stale rośnie, w przyszłości może otworzyć się rynek dla małych firmy ubezpieczeniowych, co zmusza tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe do bycia konkurencyjnymi.

4. Systemy niesprawne

Jednym z największych wyzwań jest brak możliwości dostosowania się do przyszłych modeli operacyjnych. Gdy nowe technologie i narzędzia pojawiają się na rynku, ubezpieczyciele mają trudności z włączeniem lub wdrożeniem ich do stosu technologicznego z powodu niesprawnych starszych systemów. 68 % firm ubezpieczeniowych uważa starsze systemy za największą przeszkodę w transformacji cyfrowej. Ten brak integracji blokuje przyszłe połączenie jakichkolwiek narzędzi i systemów, co uniemożliwia sukces w przyszłości. Chociaż stanowi to przeszkodę w digitalizacji, trudno jest wyłączyć starsze systemy. Jest to nie tylko drogie, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa mogą stracić cenne informacje, a nawet zakłócić istotne operacje biznesowe, dlatego większość firm ubezpieczeniowych niechętnie rezygnuje ze swoich dotychczasowych systemów. Niepodejmowanie działań w tym zakresie nie pozwala organizacji na bycie konkurencyjną, powoduje problemy z bezpieczeństwem i podnosi długoterminowe koszty utrzymania struktury informatycznej. Ubezpieczyciele będą musieli opracować strategię wychodzenia ze starzejących się systemów i zamianę ich na nowe rozwiązania.

W każdej branży pojawiają się wyzwania stojące na drodze do udanego wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Ponieważ branża ubezpieczeniowa wciąż się rozwija i zmienia, ważne jest, żeby być innowacyjnym i podążać, na nawet kreować nowe trendy, po to, aby sprostać wyzwaniom i przygotować swoją firmę na przyszłość.

Źródło: materiały prasowe

 

Cztery wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Według badania firmy PwC z 2018 r. 44 proc. liderów rynku ubezpieczeń uważa, że prowadzenie firmy w tej branży w obecnej tradycyjnej formie jest niemożliwe.Ubezpieczenia zmieniają się w bardzo szybkim tempie, a firmy muszą nadążyć za światowymi trendami. Cyfryzacja to kierunek niezbędny do zachowania rentowności, a nawet opłacalności firm ubezpieczeniowych.

Cyfryzacja stanowi najwyższy priorytet biznesowy dla dyrektorów IT w 2018 i 2019 roku. Dotyczy ona nie tylko systemów informatycznych - chociaż tutaj odgrywa kluczową rolę – ale także innych obszarów, takich jak:

  • Tworzenia spójnych doświadczeń klientów zarówno w kanałach cyfrowych, jak
    i w tradycyjnych, w celu budowania lojalności.

  • Korzystanie z platform cyfrowych w celu usprawnienia działalności operacyjnej, zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów.

  • Śledzenie danych w celu usprawnienia ich analizy oraz automatyzacja ukierunkowanej na klienta.

  • Umożliwianie wglądu w dane, co pozwala wprowadzać na rynek produkty, które są lepiej dostosowane do oczekiwań rynku.

  • Integracja nowych technologii w celu ulepszenia już istniejących systemów IT.

  • Przewidywanie trendów cyfrowych w celu budowania strategii przyszłości.

Najważniejsze wyzwania cyfryzacji sektora ubezpieczeń

Droga do cyfryzacji biznesu nie jest łatwa. Oto cztery najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi branża ubezpieczeniowa. Są to także obszary, które mogą uniemożliwić pomyślne wdrożenie innowacji cyfrowych.


1. Trudności w opracowaniu połączonego ekosystemu informatycznego

Ubezpieczyciele muszą skupić się na stworzeniu zintegrowanego ekosystemu informatycznego, który będzie w stanie nadążyć za szybkimi zmianami, jakich wymaga transformacja cyfrowa. System ten powinien zapewniać przyjazne i komfortowe miejsce dla klientów, agentów, pracowników i innym partnerów biznesowych. Klienci często postrzegają firmy ubezpieczeniowe jako organizacje tradycyjne, bogate w historię i wiedzę, ale niestety skostniałe. Dlatego konieczne jest opracowanie rozwiązań, które będą łączyć użytkowników ze sobą, a także połączą najważniejsze dla użytkowników narzędzia do kontaktu on-line, w tym e-maile, zawartość stron internetowych, urządzenia mobilne, Internet, lokalizacje przedmiotów i ludzi itp. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe staną się konkurencyjne, ponieważ będą w stanie zaoferować spójne doświadczenia, których wymagają ich użytkownicy. Zaadoptowanie nowego ekosystemu informatycznego, który będzie łączył w sobie elementy cyfrowe i materialne, może wydawać się kosztownym i gigantycznym zadaniem, ale po wdrożeniu przyniesie ogromne korzyści.


2. Brak Digital Agility

Wraz ze zmianami na rynku ubezpieczeń i wdrożeniem cyfryzacji, firmy ubezpieczeniowe muszą być bardziej zwinne i wydajne, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju branży. Nie można ograniczyć się do zmian tylko w jednym obszarze działalności lub wyłącznie w oferowanych produktach i usługach, ale zmiany muszą być wdrożone w każdej sferze. Dla przykładu wdrażając elastyczny program cenowy np. pay-per-use, i nie wprowadzając równolegle elastycznej polityki cenowej w procesach reklamacyjnych, nie można zapewnić sprawnego funkcjonowania firmy. W rzeczywistości najbardziej efektywnymi transformacjami cyfrowymi są te, w których technologia cyfrowa poprawia wydajność i jest wbudowana w działalność i organizację firmy - zarówno w wewnętrznie skupiając się na pracownikach, jak i zewnętrznie do klientów. Jednak według raportu firmy Novaria 93% firm nadal ma trudności z wdrożeniem Digital Agility.


3. Zakłócenia spowodowane przez InsurTech

Insurtech to jeden z działów branży fintechowej, poświęcony w całości nowym rozwiązaniom technologicznych w ubezpieczeniach. Niestety stanowi rosnące zagrożenie dla branży ubezpieczeniowej. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań technologicznych, które próbują nadążyć za ciągle zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów. Badania pokazują, że wraz z rozwojem technologii cyfrowej, klienci oczekują coraz więcej. Ich złe doświadczenia z obecnymi firmami mogą stanowić szansę dla nowych firm. Tylko w 2018 roku globalne inwestycje w InsurTech przekroczyły 2 miliardy dolarów. Oczekuje się, że globalny rynek od 2019 r. do 2023 r. wzrośnie w ujęciu rocznym na poziomie 41%, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu branży ubezpieczeń m.in. poprzez opracowywanie i dostarczanie zbyt wielu produktów odpowiadającym ciągle zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Ponieważ InsurTech stale rośnie, w przyszłości może otworzyć się rynek dla małych firmy ubezpieczeniowych, co zmusza tradycyjne towarzystwa ubezpieczeniowe do bycia konkurencyjnymi.4. Systemy niesprawne

Jednym z największych wyzwań jest brak możliwości dostosowania się do przyszłych modeli operacyjnych. Gdy nowe technologie i narzędzia pojawiają się na rynku, ubezpieczyciele mają trudności z włączeniem lub wdrożeniem ich do stosu technologicznego z powodu niesprawnych starszych systemów. 68 % firm ubezpieczeniowych uważa starsze systemy za największą przeszkodę w transformacji cyfrowej. Ten brak integracji blokuje przyszłe połączenie jakichkolwiek narzędzi i systemów, co uniemożliwia sukces w przyszłości. Chociaż stanowi to przeszkodę w digitalizacji, trudno jest wyłączyć starsze systemy. Jest to nie tylko drogie, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Przedsiębiorstwa mogą stracić cenne informacje, a nawet zakłócić istotne operacje biznesowe, dlatego większość firm ubezpieczeniowych niechętnie rezygnuje ze swoich dotychczasowych systemów. Niepodejmowanie działań w tym zakresie nie pozwala organizacji na bycie konkurencyjną, powoduje problemy z bezpieczeństwem i podnosi długoterminowe koszty utrzymania struktury informatycznej. Ubezpieczyciele będą musieli opracować strategię wychodzenia ze starzejących się systemów i zamianę ich na nowe rozwiązania.

W każdej branży pojawiają się wyzwania stojące na drodze do udanego wdrożenia rozwiązań cyfrowych. Ponieważ branża ubezpieczeniowa wciąż się rozwija i zmienia, ważne jest, żeby być innowacyjnym i podążać, na nawet kreować nowe trendy, po to, aby sprostać wyzwaniom
i przygotować swoją firmę na przyszłość.

 

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.