Czy boimy się utraty wartości środków w bankach?

opublikowano: 19 lipca 2021
Czy boimy się utraty wartości środków w bankach? lupa lupa

Ponad trzy czwarte respondentów biorących udział w badaniu rynku Consumer Finance ZPF i IRG SGH, posiada lokaty terminowe w bankach. Gdyby zostało  wprowadzone ujemne oprocentowanie aż 77 proc. zdecydowałoby się na likwidację lokat.

Od kilkunastu kwartałów, coraz większa grupa społeczeństwa może sobie pozwolić na odkładanie środków pieniężnych. Jak wynika z badania, niekoniecznie są to duże kwoty, ale powszechność oszczędzania wzrosła. Obecnie ok. 51 proc. respondentów „nieco oszczędza”, a 4,5 proc. deklaruje, że oszczędza „dużo”. Łącznie to ok. 56 proc., a przed kilkoma laty było to nieco ponad 20 proc..

Około 58 proc. trzyma swoje oszczędności w gotówce. Drugim najpopularniejszym sposobem przechowywania pieniędzy są lokaty i rachunki bankowe – tę formę wskazało 27 proc. badanych. Blisko 6 proc. inwestuje w obligacje (5,8 proc.) i konta emerytalne (5,5 proc.), a około 5 proc. w fundusze inwestycyjne (5,3 proc.), nieruchomości (4,9 proc.) i akcje (4,7 proc.).

W razie wprowadzenia ujemnych stóp procentowych ponad 3/4 posiadaczy lokat bankowych zdecydowałoby się na ich likwidację i zainwestowanie środków w inny sposób. W związku z kryzysem spowodowanym COVID-19, stopy procentowe banków centralnych zostały zredukowane w wielu krajach i są na zerowym poziomie lub nawet ujemnym. W Polsce stopy procentowe są obecnie na poziomie jedynie 0,1 proc., ale w debacie publicznej pojawiła się kwestia wprowadzenia ewentualnego ujemnego oprocentowania lokat w bankach komercyjnych.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania w ostatnim czasie uległo wprawdzie zmniejszeniu, bo na skutek przyspieszenia inflacji znacząco wzrosło prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych. Jednak należy mieć na uwadze co przyniesie przyszłość – przed nami m. in. widmo 4. fali pandemii i inflacja. Dlatego  polecam obserwować rynek, bo ujemne stopy procentowe są wciąż realnym scenariuszem – powiedział Marcin Czugan.

– Zresztą mamy już ujemne stopy procentowe w ujęciu realnym, a dane NBP pokazują też rezygnację z depozytów i lokat bankowych. To bardzo niebezpieczne zjawisko, niosące zagrożenia  dla gospodarki. Istnieje także ryzyko, że część klientów będzie inwestować w szarej strefie lub w ryzykowne aktywa –  dodaje.

Relatywnie duża preferencja do ucieczki od lokat, znajduje też w pewnym zakresie odzwierciedlenie w ucieczce od lokat w związku z wysoką inflacją, a w rezultacie wysokimi ujemnym stopami procentowymi. W badaniu ZPF i IRG SGH respondenci nadal w swoich odpowiedziach ukazują bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne, 83 proc. respondentów uważa, że inflacja przyspieszy lub zostanie na poziomie dzisiejszym. Także zjawisko ucieczki od lokat będzie trwało.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła