Czym są Fundusze Zdefiniowanej Daty w PPK?

opublikowano: 6 grudnia 2019
Czym są Fundusze Zdefiniowanej Daty w PPK? lupa lupa

Program PPK to nowe rozwiązanie, którego celem jest wsparcie Polaków w oszczędzaniu na emeryturę. Dla uczestników są tworzone konta, na które co miesiąc odkładane będą składki z trzech źródeł. Zgromadzonymi oszczędnościami zarządzać będą wybrane instytucje finansowe, które mogą je inwestować w Fundusze Zdefiniowanej Daty.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, który w założeniu ma poprawić sytuację finansową Polaków po przejściu na emeryturę. Składki mają pochodzić nie tylko od osób zatrudnionych, ale również od pracodawcy i państwa. Co miesiąc każdy uczestnik może przekazać na swoje prywatne konto PPK wpłatę podstawową (2%) lub podwyższyć ją o kolejne 2%. Pracodawca za każdego zatrudnionego będzie płacił składkę w wysokości 1,5% wynagrodzenia, jednak może ją również zwiększyć do 4%. Od państwa każdy pracownik, który zapisze się do PPK, otrzyma wpłatę powitalną w kwocie 250 zł, a ten, kto pozostanie w programie dłużej, może liczyć na dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program długoterminowy, w którym uczestnicy będą odkładali pieniądze przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Wypłata środków powinna nastąpić dopiero po ukończeniu przez pracownika 60 lat. Należy podkreślić, że przez ten okres gromadzone środki nie będą leżały bezczynnie na koncie uczestnika programu, tylko będą inwestowane w Funduszach Zdefiniowanej Daty. Do PPK zostaną automatycznie zapisane osoby zatrudnione w wieku od 18 do 55 lat, jednak uczestnictwo w systemie jest dobrowolne.

– Pracownicze Plany Kapitałowe w Polsce dopiero zostały wdrożone w pierwszych przedsiębiorstwach, jednak w wielu innych krajach z powodzeniem działają już od lat. Zgromadzone w PPK środki mają być przede wszystkim wsparciem dla Polaków po przejściu na emeryturę – zauważa ekspert portalu https://ppk.info/.

Wypłata oszczędności została przewidziana w dwóch etapach. Pierwsza część środków, 25% zgromadzonej kwoty, może być pobrana przez uczestnika jednorazowo. Natomiast pozostała część, czyli 75% oszczędności, zostanie podzielona na raty i będzie wypłacana co miesiąc przez minimum 10 lat. W określonych w ustawie sytuacjach i na specjalnych warunkach z pieniędzy można skorzystać również wcześniej – podkreśla ekspert.

Fundusz Zdefiniowanej Daty – co to jest?

Środki gromadzone na kontach uczestników w ramach PPK będą lokowane w Funduszach Zdefiniowanej Daty. Fundusze te dostosowują poziom ryzyka inwestycyjnego do wieku pracownika. W przypadku młodszych uczestników instytucja finansowa wybiera inwestycje bardziej ryzykowne, ale przynoszące większe zyski. Natomiast wraz z wiekiem uczestnika polityka inwestycyjna zostaje zmieniona na ostrożniejszą, bardziej zachowawczą. Główna zasada Funduszy Zdefiniowanej Daty to: im bliżej do ukończenia 60 lat przez pracownika, tym bezpieczniejsze inwestycje.

Poziom inwestycji według FZD

Dopuszczalny poziom lokowanie środków w poszczególnych typach instrumentów jest dokładnie określony. W przypadku młodych uczestników (od momentu utworzenia konta PPK dla pracownika do 20 lat przed ukończeniem przez niego 60. roku życia) Fundusz Zdefiniowanej Daty może inwestować środki w instrumenty o charakterze udziałowym, czyli na przykład w akcje. Mogą one stanowić od 60% do 80% zgromadzonych aktywów. Reszta środków może być ulokowana w instrumentach o charakterze dłużnym, na przykład w obligacje.

W okresie od 10 do 20 lat przed 60. rokiem życia pracownika poziom aktywów udziałowych, czyli bardziej ryzykownych, zostaje zmniejszony do 40-70%, a w okresie od 5 do 10 lat przed 60. rokiem życia uczestnika PPK - do 25-50%. Najmniejszy udział ryzykownych instrumentów finansowych został określony już na 5 lat przed 60. rokiem życia uczestnika. W tym okresie tylko 10-30% wszystkich aktywów będzie mogło być lokowanych w akcje itp.

W sytuacji, gdy uczestnik ukończy 60 lat i dalej chce oszczędzać w programie, wtedy Fundusz Zdefiniowanej Daty może na część udziałową inwestycji przeznaczyć tylko 15% zgromadzonych środków. Reszta pieniędzy musi zostać ulokowana w bezpiecznych papierach dłużnych.

Ustawodawca przewidział również możliwość inwestowania w jednostki funduszy (FIO, SFIO i FIZ) i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy, które spełniają określone warunki. Dodatkowo do 30% aktywów może być denominowanych w walutach obcych. Tutaj przeczytaj więcej na ten temat.

Koszty PPK

Za zarządzanie środkami PPK instytucje będą pobierały opłaty. Ustawodawca określił, że limit całkowitych kosztów nie może przekroczyć 0,6% aktywów zgromadzonych na koncie uczestnika. Dodatkowo koszty mogą być naliczane na następujących zasadach:

• Opłata za zarządzanie nie może być wyższa niż 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.
• Wynagrodzenie za osiągnięty wynik nie może być wyższe niż 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku pod warunkiem realizacji dodatniej stopy zwrotu oraz osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przewyższającą stopę referencyjną.

Program PPK zakłada oszczędzanie w długoterminowej perspektywie, dlatego oparcie go na Funduszach Zdefiniowanej Daty jest w tym przypadku bardzo ważne. Instytucje finansowe, które zaoferują zarządzanie środkami programu, są zobowiązane do utworzenia pięciu funduszy o cyklu życia dostosowanym do wieku pracowników. Dzięki odpowiedniemu dobraniu inwestycji do wieku uczestników PPK będą oni mieli pewność, że do ukończenia 60 lat ich oszczędności wzrosną, a nie zmaleją.

 

 

Zobacz także: Trwa wojna ekonomiczna
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła