Dopłaty do oprocentowania dla firm w PKO BP

opublikowano: 25 września 2020
 Dopłaty do oprocentowania dla firm w PKO BP lupa lupa

Przedsiębiorcy mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o dopłaty do oprocentowania dla nowych i już zaciągniętych kredytów obrotowych. Program dopłat BGK jest przeznaczony dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a jego celem jest poprawa płynności

Przedsiębiorcy, niezależnie od branży, mogą składać w PKO Banku Polskim wnioski o dopłaty do oprocentowania kredytów, dzięki umowie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dopłata pokrywa część odsetek od kredytu obrotowego należnych bankowi i jest formą wsparcia dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

- Dopłaty do oprocentowania kredytów wraz z gwarancją płynnościową i de minimis to ważne formy wsparcia dla firm dotkniętych skutkami pandemii. Dzięki nim przedsiębiorcy, którzy mają przejściowe trudności finansowe mogą ubiegać się o kredyty i dodatkowo obniżyć ich koszty – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO BP.

Wsparcie jest przeznaczone dla mikro-, małych, średnich i dużych firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone. Jeden przedsiębiorca może skorzystać z dopłaty tylko dla jednego kredytu – nowego lub już zaciągniętego. BGK pokrywa część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dopłata wynosi dwa punkty procentowe, a dla dużych – jeden punkt procentowy.

Firmy mogą ubiegać się o wsparcie do końca 2020 roku lub do wyczerpania puli środków, która wynosi 565 mln zł dla wszystkich banków współpracujących z BGK. Dopłaty do odsetek można łączyć z innymi programami pomocowymi BGK – kredyt z dopłatą można zabezpieczyć gwarancjami de minimis (sektor MŚP) oraz gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (średnie i duże firmy). Klienci firmowi PKO Banku Polskiego mogą korzystać z obu tych rozwiązań.

Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący bierze pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła