Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę nieruchomości

opublikowano: 5 sierpnia 2022
Dostępność szybkiego internetu wpływa pozytywnie na wycenę nieruchomości lupa lupa
fot. Pixabay

Co trzeci Polak uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze nieruchomości jest dostęp do szybkiego internetu. Mieszkania lub domy z zainstalowanym wydajnym łączem internetowym cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów, a kupujący lub wynajmujący są w stanie zapłacić za nie więcej. Z kolei brak szybkiej i stabilnej sieci może skutkować rezygnacją z zakupu lub wynajmu danej nieruchomości - wynika z badania opublikowanego w lipcu br. przez InsightOut Lab.

Szybki internet wpływa na wybór mieszkania i jego cenę

Z przeprowadzonego przez InsightOut Lab badania wynika, że nabywcy coraz częściej wymagają dostępu do szybkiego internetu w danej lokalizacji. Z tego powodu są skłonni zapłacić więcej za nieruchomość, która jest wyposażona w dostęp do szerokopasmowego łącza. Co trzeci przebadany Polak uważa również, że dostęp do wydajnej infrastruktury internetowej jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze domu lub mieszkania.

• 34 proc. Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego internetu.
• 45 proc. badanych zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego internetu.
• 39 proc. Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie.
• 39 proc. mieszkańców pięciu województw centralnej i północno-wschodniej Polski uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.
W opracowaniu przeanalizowano również rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA. Oprócz sytuacji na rynku nieruchomościowym, związanej z dostępnością szybkiego internetu, analiza ukazuje również ogólne trendy, wpływające na globalny rozwój szerokopasmowej infrastruktury.

• W Wielkiej Brytanii, w okresie od 2012 do 2019 r., wartość nieruchomości objętych rządowym programem „Superfast Broadband” wzrosła o 1700-3500 ?, czyli 0,6-1,2 proc., dzięki dostępowi do szybkiego internetu.
• Analiza ponad 3 mln transakcji w USA wykazała, że zainstalowany w nieruchomości szybki internet statystycznie przyczynia się do wzrostu jej ceny sprzedażowej o 2,5 proc..
• Zdaniem 20 proc. dorosłych Niemców wartość mieszkania spada o 10 proc., jeśli szybkość dostępnego w nim łącza nie odpowiada oczekiwaniom klienta.
• 58 proc. badanych deweloperów i 57 proc. właścicieli portfeli nieruchomości w Niemczech uznało szybki internet jako najważniejsze kryterium dla stworzenia efektywnego „home-office”.
• 75 proc. badanych w 2020 r. Brytyjczyków odrzuciłoby ofertę kupna nowego lokum, jeśli dysponowałoby ono słabym łączem.

Duża przepustowość łącza przekłada się na wyższą cenę danej nieruchomości, a wraz z nasileniem trendów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych ta zależność będzie jedynie wzrastać. Już teraz obserwujemy nasilenie presji społecznej na zwiększanie dostępu do szerokopasmowych łączy, co związane jest z rozpowszechnieniem pracy i nauki zdalnej, a także z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebami nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego – komentuje wyniki opracowania Mariusz Pleban, założyciel i CEO InsightOut Lab.

Świat potrzebuje szerokopasmowego łącza

Nieustanny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Proces ten przyspieszyła globalna pandemia, która zmieniając codzienne nawyki, tryb pracy czy sposób konsumpcji mediów, zwiększyła popyt na szybkie łącza internetowe. Wskazują na to dane pozyskane przez InsightOut Lab w ramach badania rynkowego nt. dostępności szybkiego internetu i nieruchomości przeprowadzonego w pierwszym kwartale br.

• 81 proc. ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, że ma dostęp do szybkiego internetu w swoim miejscu zamieszkania. 9 proc. badanych odpowiedziało, że takiego łącza nie posiada, a u 10 proc. ankietowanych jednoznaczna odpowiedź sprawiała problemy („trudno powiedzieć”).
• Mieszkańcy wsi nieco rzadziej deklarowali posiadanie szybkiego łącza w swoim domu (73 proc. pozytywnych odpowiedzi) niż mieszkający w różnej wielkości miastach (średnio 84 proc.).
• Co piąty ankietowany używał domowego internetu głównie do pracy. Dodatkowo ponad 40 proc. osób, które używają sieci w celach zawodowych, uważa jednocześnie szybkie łącze za najważniejsze kryterium przy wyborze mieszkania.
• 42 proc. respondentów oznajmiło, że spędza w sieci od 3 do 5 godzin dziennie, a co czwarty ankietowany określił ten czas na maksimum 2 h.
• Wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci ponad 10 godzin, znalazło się tylko 3 proc. odpowiedzi osób 55+ i 5 proc. z grupy wiekowej 45-54 lata. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy u młodszych internautów i wynosi odpowiednio 11 proc. u osób z grupy 18-24 i 13 proc. z grupy 25-34 lata.

Wykazany trend znajduje również odzwierciedlenie w statystykach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), które wskazują na wyraźny wzrost czasu spędzanego w internecie przez Polaków. Jeśli przed pandemią surfowaliśmy średnio 3,1 h dziennie, to w listopadzie 2021 r. było to już 4,1 h. Oznacza to zatem wzrost o prawie 1/3. Powyższe statystyki przekładają się wprost na zwiększony transfer danych w globalnej sieci.

W nowych warunkach społecznych, gdy na skutek pandemii internet stał się jeszcze istotniejszym niż dwa lata temu narzędziem pracy, rozrywki i nauki, znaczenia nabiera kwestia dostępności do szybkiego i stabilnego transferu danych w miejscu zamieszkania. Spośród dostępnych technologii rozwijanie infrastruktury światłowodowej staje się niemal oczywistym rozwiązaniem, by sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom klientów – teraz i w przyszłości. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego Polski – dodaje Mariusz Pleban.

Według danych Eurostatu za 2021 r., w Polsce stałe łącze szerokopasmowe posiadało 69 proc. gospodarstw domowych. W Czechach wskaźnik ten wyniósł 84 proc., w Niemczech – 82 proc., a we Francji – 80 proc.. Polski wynik jest porównywalny do odnotowanego w Bułgarii (63 proc.) i na Litwie (67 proc.). Powyższe dane wyraźnie wskazują na dystans dzielący nasz kraj od europejskich liderów i potrzebę jak najszybszego pokrycia mapy kraju szybką infrastrukturą sieciową. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego.

Jacek Wiśniewski, prezes zarządu, NEXERA: Raport „Dostęp do szybkiego Internetu a wartość nieruchomości” InsightOut Lab to kolejne opracowanie, które wykazuje, że możliwość korzystania z szybkiego internetu ma nie tylko realny wpływ na komfort codziennego życia, ale również na zasobność naszych portfeli. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w niektórych regionach Polski bieżąca woda, kanalizacja i inne media stanowiły dość rzadkie udogodnienie, jednak z czasem ich dostępność stała się powszechnym standardem. Obecnie takim wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju jest możliwość podłączenia szerokopasmowego, stabilnego internetu. Nasze doświadczenie i znajomość potrzeb rynku pozwalają nam stwierdzić, że już wkrótce instalacja światłowodowa w budynku stanie się domyślną funkcjonalnością. To zjawisko będzie na tyle naturalne, że zauważalny (i dolegliwy) będzie dopiero jego brak. Niewykluczone, że już wkrótce nastąpi zmiana percepcji wśród konsumentów i domowy dostęp do szybkiego internetu okaże się równie istotny jak podstawowe media tj. woda, prąd czy gaz.

Źródło: materiały prasowe

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła