Dwucyfrowy wzrost zysku PKO BP

opublikowano: 15 maja 2019
Dwucyfrowy wzrost zysku PKO BP lupa lupa
Centrala PKO Bank Polski w Warszawie, fot. materiały prasowe

Grupa PKO Banku Polskiego w I kwartale 2019 roku wypracowała 862 mln zł zysku netto, o prawie 14 proc. więcej niż rok wcześniej

Pierwszy kwartał 2019 roku, pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych, zakończył się bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Zysk netto wyniósł 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej. Wartość aktywów na koniec kwartału wyniosła 325,8 mld zł i była o ponad 10 proc. wyższa niż przed rokiem. Grupa kontynuowała również poprawę rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Po pierwszym kwartale wyniosła ona 10,1 proc. Bank dwa lata przed czasem zrealizował finansowe cele Strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Pomimo tego wciąż poprawia wskaźniki efektywnościowe. Planuje też aktualizację finansowych celów strategicznych.

- PKO Bank Polski nie zwalnia tempa i pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych poprawia wyniki. Kwartalny zysk netto grupy wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż przed rokiem. Bank dalej dynamicznie zwiększa skalę biznesu i poprawia zyskowność. Jednocześnie kontynuuje transformację cyfrową. Operator Chmury Krajowej rozpoczął działalność operacyjną, aplikacja IKO, uznana po raz kolejny za najlepszą na świecie, wzbogacana jest o nowe funkcje, a klientom MŚP udostępniane są kolejne usługi dodane, wykraczające poza tradycyjną bankowość – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Wzrost zysku pomimo obciążeń regulacyjnych

Zysk netto grupy banku w pierwszym kwartale 2019 r. wyniósł 862 mln zł i był o blisko 14 proc. wyższy niż przed rokiem. To ponownie zdecydowanie najlepszy wynik w całym polskim sektorze bankowym. Pomimo silnego wzrostu kosztów regulacyjnych, które obciążają wyniki za pierwsze trzy miesiące roku, grupa utrzymała wysoką dynamikę zysku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, przyczynił się do tego bardzo dobry wynik na działalności biznesowej. Wyniósł on 3,5 mld zł i rósł głównie dzięki dalszej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 2,5 mld zł).

Dynamiczny wzrost skali biznesu

PKO Bank Polski dalej rośnie w szybkim tempie. Po raz kolejny pobił swój rekord pod względem wielkości aktywów, których wartość to już 326 mld zł. Do ponad 241 mld zł wzrosło finansowanie dla klientów grupy, a kwota oszczędności klientów zarządzanych przez grupę wyniosła blisko 289 mld zł. PKO Bank Polski pozostaje niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego z najwyższymi udziałami zarówno w rynku kredytów, jak i oszczędności.

Dywidenda dzięki szczytowej formie banku

Rekordowe zyski przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału, która wynosi już ponad 10 proc. Wysoka efektywność kosztowa pozwoliła na obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 44,1. Jednocześnie, dzięki ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnemu otoczeniu gospodarczemu bank znacząco obniżył koszt ryzyka. Szczytowa kondycja spółki pozwoliła akcjonariuszom na podjęcie decyzji o wypłacie w formie dywidendy 1,66 mld zł z zysku za 2018 r.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła