Dzierżawa podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi

opublikowano: 19 stycznia 2016
Dzierżawa podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi lupa lupa
shutterstock.com

Rozdysponowanie wolnych gruntów  o charakterze rolnym z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będzie odbywało się głównie w formie przetargów na dzierżawę - wynika z zarządzenia prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemara Humięckiego.

Ziemia będzie rozdysponowana poprzez przetargi ograniczone na dzierżawę dla osób zamierzających powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. Okres trwania nowo zawieranych umów dzierżawy, co do zasady, będzie wynosić 10 lat.

"Celem wprowadzenia nowych procedur jest jak najszybsze udostępnienie ziemi rolnikom indywidualnym, uspołecznienie tego procesu i uszczelnienie procedur" - poinformowała Agencja w komunikacie.

ANR od 20 listopada 2015 r. nie organizuje i nie sprzedaje gruntów rolnych. Do przetargów ograniczonych będą - co do zasady - przeznaczane nieruchomości rolne o powierzchni powyżej 1 ha. Przyjęcie większego limitu (nie więcej jednak niż 5 ha), będzie możliwe po akceptacji rad społecznych, które działają przy każdym oddziale terenowym Agencji od 2012 r. i w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji społecznych i zawodowych rolników.

Do zagospodarowania w drodze przetargów ograniczonych będą przeznaczane też nieruchomości rolne, pochodzące z 30 proc. włączeń na podstawie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z 16 września 2011 r. Chodzi o grunty przekazane przez dzierżawców na powiększanie gospodarstw rolnych. Te, które dotychczas nie zostały sprzedane, będą wydzierżawione.

Ustalając powierzchnię konkretnej nieruchomości rolnej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na przetargu ograniczonym, oddziały terenowe ANR będą brały pod uwagę średnią wielkość użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie. Średnia krajowa wynosi ok. 10,5 ha.

W tych województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza od krajowej, ANR będzie przyjmować średnią krajową. Taka będzie maksymalna wielkość działek wystawianych na przetargi ograniczone w siedmiu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

W uzasadnionych przypadkach, na przykład w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia podziałów geodezyjnych, wydzielenia dróg dojazdowych, niemożliwości racjonalnego zagospodarowania pozostałych przyległych działek, ANR dopuszcza podwyższenie powierzchni wystawionej na przetarg nieruchomości rolnej niezabudowanej, powyżej średniej do 50 proc. Ustalenie jeszcze większej powierzchni (powyżej 150 proc. średniej powierzchni gospodarstwa rolnego), będzie możliwe jedynie po uzgodnieniu z radą społeczną działającą przy oddziale terenowym - zaznaczyła Agencja.

W zależności od sytuacji w regionie oraz opinii miejscowych rolników i samych organizacji rolniczych, na dzierżawę będą organizowane przetargi ograniczone ofert pisemnych. Kryteria oceny ofert w przypadku takich przetargów będą uzgadniane z radą społeczną działającą przy oddziale terenowym i akceptowane przez Prezesa ANR.

ANR posiada w swoich zasobach ponad 100 tys. ha możliwych do wydzierżawienia. Najwięcej gruntów znajduje się na terenie działania oddziałów w: Szczecinie (prawie 36 tys. ha), Olsztynie (17,7 tys. ha), Gorzowie (17,5 tys. ha).

W ubiegłym tygodniu Waldemar Humięcki został powołany przez premier Beatę Szydło na prezesa ANR. Wcześniej pełnił obowiązki szefa ANR, zastąpił na tej funkcji Leszka Świętochowskiego.

 

(PAP)

GB.pl/nb

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła