Edward Taylor i Tadeusz Brzeski na monetach NBP

opublikowano: 26 października 2021
Edward Taylor i Tadeusz Brzeski na monetach NBP lupa lupa
Na rewersie monety z Edwardem Taylorem znajduje się wizerunek ekonomisty, fot. materiały prasowe NBP

Od 26 października 2021 r. są do nabycia dwie srebrne monety kolekcjonerskie NBP o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści" – Edward Taylor i Tadeusz Brzeski.

Na rewersie monety z Edwardem Taylorem znajduje się wizerunek ekonomisty oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z dzieła Wstęp do ekonomiki. Natomiast na rewersie monety z Tadeuszem Brzeskim umieszczono wizerunek ekonomisty, daty jego urodzin i śmierci oraz cytat pochodzący z dzieła Polska jako jednostka gospodarcza.

Każda z monet zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 150 zł brutto.
 
Więcej informacji można znaleźć w folderach emisyjnych: Edward Taylor i Tadeusz Brzeski.
 
Edward Taylor (1884–1964) należał do grona wybitnych polskich ekonomistów. Wywodził się ze szkockiej rodziny osiadłej w Polsce w XVII w. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat.
Początkowo silnie zaangażował się w ruch spółdzielczy, o którym napisał cenioną monografię „O istocie spółdzielczości". Przełomem w jego życiu stał się 1919 r., gdy Taylorowi zaproponowano stworzenie i zorganizowanie sekcji ekonomicznej na Wydziale Prawno-Ekonomicznym poznańskiego uniwersytetu. Wykładał tam przez cały okres międzywojnia, kładąc podwaliny poznańskiej szkoły ekonomicznej. Wychował kilka pokoleń polskich prawników i ekonomistów. [...]
Był zwolennikiem ekonomii klasycznej, w szczególności zaś teorii Alfreda Marshalla. Jego zainteresowania naukowe nie ograniczały się wszak jedynie do teorii ekonomii, lecz obejmowały także naukę o pieniądzu, zagadnienia skarbowości oraz spółdzielczości. Opowiadał się za wolnością gospodarczą i własnością prywatną, a przeciw nadmiernemu etatyzmowi. Apelował jednak o sumienną współpracę wszystkich warstw społecznych w duchu solidaryzmu. [...]
Wśród najważniejszych książek polskiego ekonomisty warto wymienić następujące pozycje: „Inflacja polska", „Druga inflacja polska", „Wstęp do ekonomiki", „Teoria produkcji", „Historia rozwoju ekonomiki" – napisał w folderze numizmatycznym Grzegorz Jeż.
Tadeusz Brzeski (1884–1958) był polskim ekonomistą i nauczycielem akademickim. Studiował prawo na krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, jak również ekonomię na wyższych uczelniach w Monachium i Berlinie. W 1922 r. został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym [...] przez jeden rok akademicki pełnił funkcję rektora. Po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Lwowa, skąd władze sowieckie deportowały go do Kazachstanu. Został zwolniony w 1941 r. Udało mu się wyjść wraz z armią generała Władysława Andersa na Bliski Wschód. Jeszcze w czasie wojny przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do końca życia. Aktywnie uczestniczył w życiu emigracyjnym, piastując wiele ważnych stanowisk. [...]
Tadeusz Brzeski w swojej pracy koncentrował się na zagadnieniach teoretycznych. Włożył wiele wysiłku w analizę pojęć związanych z metodologią ekonomii. Stworzył złożoną klasyfikację zjawisk gospodarczych i faktów polityki społecznej, do których zaliczał: wartości, miary i formy gospodarcze. [...]
Wśród ważnych prac Brzeskiego należy wymienić następujące pozycje: „Psychologiczna teoria gospodarcza w zarysie", „O granicach ekonomii społecznej", „Ekonomia. Teoria gospodarowania", „Ustrój pieniężny. Teoria", „Polska jako jednostka gospodarcza" – przybliża sylwetkę ekonomisty w folderze numizmatycznym Grzegorz Jeż.
 

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także: Moneta wdzięczności NBP
Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła