Elastyczność jako zaleta w polskiej polityce pieniężnej

opublikowano: 5 stycznia 2021
   Elastyczność jako zaleta w polskiej polityce pieniężnej lupa lupa
Prof. Eryk Łon, członek RPP: Polska ma nadal prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej, fot. Pixabay

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon, członek RPP : Prowadzone przez NBP interwencje walutowe stanowią element walki o poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. NBP prowadząc je ma prawo zaskoczyć uczestników rynku walutowego

Poniżej pełny tekst Prof. UEP dr hab. Eryka Łona, członka RPP opublikowany 4 stycznia na portalu wGospodarce.pl.

Atrybuty suwerenności gospodarczej Polski

Polska stoi przed ogromnie ważnym wyzwaniem jakim jest stopniowe odzyskiwanie suwerenności gospodarczej. Spodziewam się, iż w najbliższych latach podejmowane będą kolejne działania mające na celu odzyskiwanie, utrwalanie oraz poszerzanie polskiej własności w naszej gospodarce. Naród ma bowiem swoje prawa także w sferze gospodarczej. Z tego punktu widzenia cieszy mnie to, że w poszczególnych branżach dostrzegalny jest proces repolonizacji.

Z uwagi na wielkie znaczenie sektora finansowego pozytywnie należy ocenić to, że Polska ma nadal prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej, giełda warszawska wciąż znajduje się pod kontrolą Skarbu Państwa a udział banków znajdujących się pod kontrolą kapitału polskiego w aktywach sektora bankowego krok po kroku ulega zwiększeniu. Piszę o tym wszystkim dlatego, że wśród szeregu szczegółowych zagadnień nie powinny nam umknąć zagadnienia kluczowe o znaczeniu dziejowym, strategicznym.

NBP jest transparentny

Przechodząc do zagadnień związanych z początkiem 2021 roku warto zwrócić uwagę na to, że na stronie Narodowego Banku Polskiego opublikowany został terminarz posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej, które mają odbyć się w tym roku. Narodowy Bank Polski publikuje na swojej stronie internetowej treści wniosków dotyczących stóp procentowych zgłaszanych podczas posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej wraz z rozkładem głosów członków Rady. Publikacja tego typu informacji to przejaw otwartości polskiego banku centralnego. Stanowią one swoiste zaproszenie do głębszego zainteresowania się działalnością naszego banku centralnego.

Ważna wypowiedź prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego

Za szczególnie ważną uważam działalność edukacyjną NBP. Bardzo istotne jest to, aby już wśród młodego pokolenia naszych rodaków utrwalać przekonanie o znaczeniu własnej waluty narodowej dla naszego kraju. Warto tutaj odnotować wypowiedź prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, który podczas spotkania z polskimi dziećmi z okazji Dnia Dziecka w 2019 roku odpowiadając na pytanie zwyciężczyni 16. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci Roksany Węgiel o to ,,jak ważne po odzyskaniu niepodległości było posiadania własnej waluty, własnego pieniądza” powiedział, że było ono ,,tak samo ważne jak posiadanie własnego terytorium, własnych symboli narodowych, własnego rządu, parlamentu, prezydenta. To są takie podstawowe elementy niepodległości” (od 45 sek. poniżej).

https://www.youtube.com/watch?v=B379OT3ZUz0

Kluczowe posiedzenia decyzyjne RPP w I kwartale 2021 roku

W I kwartale tego roku odbędą się 3 posiedzenia decyzyjne, na których Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmowała decyzję o poziomie stóp procentowych. Pierwsze posiedzenie odbędzie się 13 stycznia, drugie posiedzenie będzie miało miejsce 3 lutego a trzecie 3 marca. Wspominam o tym dlatego, że z różnego typu prognoz wynika, że rok 2021 będzie rokiem odrodzenia gospodarczego. I kwartał pokaże czy już będzie można obserwować oznaki owego odrodzenia, czy też sytuacja pod tym względem okaże się mniej optymistyczna.

W I kwartale 2021 roku będzie trzeba przyglądać się bardzo uważnie rożnego typu wskaźnikom makroekonomicznym i wskaźnikom nastrojów uczestników życia gospodarczego, gdyż taka analiza da odpowiedź na pytanie, czy nadal najbardziej słuszne będzie utrzymywanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, czy też niezbędne będzie złagodzenie polityki stóp procentowych. Tego jeszcze nie wiemy, ale warto brać pod uwagę różnego typu scenariusze. Jestem bowiem zdania, że polska polityka pieniężna do tego, aby być skuteczną powinna charakteryzować się elastycznością.

Elastyczność polityki pieniężnej NBP zwiększa jej skuteczność

Już zresztą w 2020 roku owa elastyczność została zaprezentowana. Świadczyły o tym przeprowadzone interwencje walutowe, które potwierdziły, że Narody Bank Polski staje się coraz bardziej potężną instytucją, która w swych działaniach kieruje się dobrem Polski. O znaczeniu elastyczności w polityce pieniężnej możemy się przekonać zapoznając się z tekstem ,,Założeń polityki pieniężnej na rok 2021”.

W dokumencie tym czytamy między innymi ,,elastyczne kształtowanie instrumentów polityki pieniężnej sprzyja efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej”. Warto zwrócić uwagę ponadto na inny fragment, który brzmi: ,,W przypadku odchylenia inflacji od celu, Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej”. W obu zdaniach znalazło się słowo podkreślające w taki czy inny sposób elastyczność jako istotną wartość jaką kierować się będzie w swych działaniach Narodowy Bank Polski.

Obniżka stóp procentowych jest możliwym scenariuszem

W związku z powyższym możliwe jest, że po dokonaniu stosownych przemyśleń dojdzie w Polsce w tym roku do obniżki stóp procentowych. To oczywiście scenariusz alternatywny w stosunku do scenariusza podstawowego jakim jest stabilizacja stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Wiele zależeć może od różnego typu przewidywań dotyczących: pojawienia się 3 fali koronawirusa, tempa wzrostu liczby osób zaszczepionych oraz skali stosowanych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną a także potencjalnych skutków ekonomicznych wspomnianych obostrzeń. Mam nadzieję, że potrzeba redukcji stóp procentowych w tym roku się nie pojawi, gdyby się jednak pojawiła nie należy się wahać i zdecydowanie użyć owej obniżki tak samo jak używa się dobrze zaostrzonej siekiery służącej do porąbania drewna.

Nie należy się obawiać myśleć o ewentualnej obniżce stóp procentowych, gdyż gdyby pojawiła się potrzeba jej dokonania miałoby to na celu tylko i wyłącznie jedno: pomóc nam wszystkim w jak najszybszym wyjściu z kryzysu spowodowanego przez epidemię koronawirusa. Oczywiście zdaję sobie sprawę z pewnych niedogodności dla posiadaczy lokat terminowych wynikających ze stosunkowo niskiego oprocentowania. Należy jednak pamiętać, że prowadząc łagodną politykę pieniężną staramy się obniżać koszty kredytów oraz redukować koszty obsługi długu publicznego, zachęcać do inwestowania, pooprawiać konkurencyjność polskiego eksportu, ratować miejsca pracy.

Sprytne interwencje walutowe elementem walki o poprawę konkurencyjności polskiego eksportu

Prowadzone przez NBP interwencje walutowe stanowią element walki o poprawę konkurencyjności polskiego eksportu. Są one przejawem korzystania z prawa do prowadzenia polityki pieniężnej przez Polskę. To czy w 2021 roku interwencje walutowe będą nadal wykorzystywane zależne jest zapewne od różnych czynników, ale ważne jest to, że uczestnicy rynku walutowego mają już teraz szansę przyzwyczaić się mentalnie do tego, że NBP poprzez swe działania może w sposób sprytny wykorzystywać kanał kursu walutowego oddziałując na procesy realne w naszym kraju.

Spryt w polityce prowadzenia interwencji walutowych może się przejawiać między innymi tym, że prowadzone są w sposób niezapowiedziany. Mogą one być zaskoczeniem dla uczestników rynku finansowego. Nie ma zresztą w tym niczego dziwnego. Wielokrotnie możemy przecież przeczytać w różnego typu komentarzach walutowych czy tych dotyczących rynku akcji lub rynku towarowego, że w danym dniu doszło do silnego wzrostu czy też znacznego spadku konkretnej pary walutowej, jakiegoś indeksu giełdowego czy też ceny surowca, gdyż zaprezentowano dane makroekonomiczne, których poziom okazał się być zaskoczeniem, gdyż były one wyraźnie lepsze lub wyraźnie gorsze od oczekiwań analityków. Także Narodowy Banku Polski prowadząc niezapowiadane interwencje walutowe ma prawo nieco zaskoczyć uczestników rynku walutowego.

Należy bronić dobrego imienia NBP w trosce o utrzymanie suwerenności monetarnej Polski

Własna waluta narodowa jest wielkim atutem naszej gospodarki. Z tego powodu mogą w przyszłości pojawiać się różnego typu naciski z zagranicy polegające na namawianiu nas do tego, aby złotego zlikwidować. Pod żadnym pozorem nie można tego typu naciskom ulec. Z tych też powodów należy wszędzie, gdzie to tylko możliwe bronić dobrego imienia NBP. Dziękuję wszystkim tym, którzy podejmują się takiej obrony.

Musimy być przygotowani na to, że ci którzy chcieliby doprowadzić do likwidacji naszej waluty narodowej zapewne będą zmierzać do osłabienia zaufania naszych obywateli do NBP. Należy więc ciągle przypominać, że to po naszych rodakach a nie po obcokrajowcach można spodziewać się troski o dobro Polski i dlatego nie wolno przekazywać kompetencji NBP do Europejskiego Banku Centralnego, czyli z Warszawy do Frankfurtu.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Źródło: wGospodarce.pl - KLIKNIJ TUTAJ

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła