Fitch utrzymuje rating Polski

opublikowano: 14 października 2018
Fitch utrzymuje rating Polski lupa lupa

Agencja Fitch wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy.

12 października 2018 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne i dobrze zdywersyfikowaną gospodarkę, która jest wspierana przez rozsądnie prowadzoną politykę gospodarczą oraz silny sektor bankowy. Wzrost PKB w latach 2018 i 2019 ma wynieść według agencji odpowiednio 4,8% i 3,6% (poprzednio 4,4% i 3,4%). Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2018-2020 jest natomiast prognozowany na poziomie odpowiednio 1,8%, 2,0% oraz 2,2%. Wskaźnik długu sektora rządowego i samorządowego do PKB w latach 2018-2020 r. wyniesie według agencji średnio 50%.

Perspektywy ratingu

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku stałego spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową „A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do wzrostu ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy, powodujący zbliżenie do poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej „A". Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do utrzymania deficytu budżetowego poniżej granicy 3%, trudności w ustabilizowaniu relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie lub w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej, prowadzącej do spadku wzrostu gospodarczego. Ponadto do obniżenia ratingu może prowadzić pogorszenie standardów rządzenia jak i klimatu inwestycyjnego, które miałyby negatywny wpływ na gospodarkę.

Źródło: materiały prasowe MF

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła