Pod patronatem
Dnia:
Do:
Gdzie: Warszawa, BCC

Forum Praktyków BPM 2016

opublikowano: 6 września 2016
Forum Praktyków BPM 2016

Odczarować standardy, czyli jak korzystać ze standardów zarządzania z korzyścią dla klientów i organizacji

Organizacje dobrowolnie lub pod presją zewnętrznych wymagań wdrażają różnorodne standardy zarządzania i towarzyszące im modele, metodyki i techniki. Wprowadzeniu jakiegokolwiek standardu towarzyszy nadzieja że, przyniesie on zamierzone efekty. Jakie przyczyny leżą u podstaw porażek i sukcesów stosowania standardów? Wyzwaniem jest skuteczne wdrożenie standardu, aby wzmacniał spójność zarządzania całą organizacją  w trzech perspektywach - organizacyjnej, projektowej i procesowej.

W świecie Agile i Lean popularny jest uniwersalny model SHU-HA-RI, odnoszący się do fazy uczenia się organizacji. Pozwala on lepiej zrozumieć, jaka jest dynamika wdrożenia standardu i dlaczego jednym organizacjom wdrażanie standardów udaje się, a innym nie.

SHU – faza „słuchania”, w której uczący się pod przewodnictwem doświadczonego „nauczyciela” nabywają podstawowej wiedzy o standardzie oraz uczą się stosowania technik i narzędzi. W tej fazie wartości leżące u podstaw standardu i zasady jego funkcjonowania są jeszcze zbyt abstrakcyjne dla organizacji. Organizacja nie ma również wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie wdrożyć i dostosować standard do swoich potrzeb. Efektywność korzystania ze standardu jest niska. Przypuszczalnie w tej fazie następuje porzucenie standardu jako nieprzydatnego dla organizacji.

HA – faza „odłączenia”, w której uczący się biegle posługują się technikami i narzędziami, stosują je w nietypowych sytuacjach oraz potrafią je modyfikować poprzez włączanie doświadczeń innych. W tej fazie widać odczuwalne skutki wdrożenia standardu, następuje zakorzenienie standardu w praktycznych działaniach pracowników organizacji.

RI – faza „opuszczenia”, w której uczący się stają się mistrzami, w pełni rozumieją wartości i zasady funkcjonowania standardu oraz są w stanie wprowadzać do niego zmiany trafnie przewidując konsekwencje tych zmian. Organizacja świadomie doskonali standard wzbogacając go o mechanizmy i praktyki przydatne dla organizacji i rezygnuje z tych, które się nie sprawdziły. Na tym etapie wykorzystanie standardu jest już wbudowane „w DNA” pracowników. Organizacja staje się nauczycielem dla innych.

Funkcjonujące w organizacji  standardy zawsze mają wpływ na procesy. W organizacjach zarządzanych z perspektywy procesów biznesowych wyzwaniem centrów kompetencji procesowych jest takie oddziaływanie na twórców różnorodnych standardów zarządzania, aby uwzględniali zasady systemu zarządzania procesowego.

O tym, jak organizacje tworzą, wdrażają i integrują standardy zarządzania z podejściem procesowym i jakie przyniosło to efekty można dowiedzieć się podczas IV Forum Praktyków BPM.

W programie

2 dni case studies i dyskusji

  • Jakość i procesy – jak stosowanie „jakościowych” standardów zarządzania (m.in. ISO/EFQM) kształtuje  współpracę pomiędzy IT i „biznesem”.  Jak mądrze korzystać z doświadczeń innych organizacji i branż.
  • Klienci Usługi Procesy – jak User Experience, Customer Journey wraz z podejściem procesowym są  wykorzystywane w doskonaleniu usług i obsłudze klienta
  • Strategia i procesy – o tym, jak zapewnić użyteczność powiązania zarządzania procesowego ze strategią, zarządzaniem przez cele/MBO, architekturą korporacyjna i  zarządzaniem ryzykiem  
  • Projekty i procesy – o tym, jak tworzyć standardy, co standaryzować i jakie są najlepsze praktyki w tym obszarze?

 

Warsztaty „Standardy w praktyce”

2,5 godzinne równoległe warsztaty prowadzone przez prelegentów Forum Praktyków BPM.

  • Customer Journey
  • User Experience
  • Mapowanie Strumienia Wartości,
  • Podstawy zarządzania ryzykiem biznesowym
  • Mierniki w architekturze procesów.

 

www.bpmpractice.pl

Komentarze (1)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
producentka
0 / 0 zgłoś

Kaizen

producentka , 11.02.2019, 08:14
Myślę, że w przy okazji warto byłoby zainwestować jeszcze w szkolenia z zarządzania czasem metodą Kaizen: https://cgrowth.pl/portfolio-item/zarzadzanie-czasem-kaizen/ . Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie tych standardów i jak można później zaobserwować, jest to dla nich z korzyścią.
skomentuj odpowiedzi (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła