Fundusze ETF - spojrzenie na zmienność

opublikowano: 19 listopada 2021
Fundusze ETF - spojrzenie na zmienność lupa lupa

David Mann, szef ds. rynków kapitałowych funduszy ETF Franklin Templeton, omawia z Toddem Brightonem, zarządzającym portfelem, ewolucję aktywnych funduszy ETF na rynku w ciągu ostatnich pięciu lat i to, w jaki sposób mogą one odpowiadać na kluczowe potrzeby inwestorów.

Pierwszy aktywny akcyjny fundusz ETF firmy Franklin Templeton - Franklin US Low Volatility ETF (FLLV) - obchodził właśnie pięciolecie swojego istnienia. Niedawno przeprowadziłem wywiad z Toddem Brightonem, głównym zarządzającym portfelem FLLV. Rozmawialiśmy o ewolucji aktywnych funduszy ETF na rynku w ciągu ostatnich pięciu lat i o tym, w jaki sposób mogą one odpowiadać na kluczowe potrzeby inwestorów, takie jak zarządzanie zmiennością rynku akcji. Oto podsumowanie tej rozmowy.

Patrząc pięć lat wstecz, naprawdę niesamowicie jest widzieć, jak bardzo zmienił się krajobraz ETF-ów. W 2016 r. fundusze ETF wciąż były synonimem inwestowania "pasywnego" lub "śledzącego indeksy". Aktywne ETF-y stanowiły zaledwie 2% całkowitego przepływu ETF-ów w USA w tym roku. Fast forward forward to the end of September of 2021 and they have now accounted for 10% of total US ETF flows with assets now totaling more than $275 billion of assets under management (AUM). Wzrost ten jest zdumiewający - aktywne ETF-y mają pięcioletnią roczną stopę wzrostu (compound annual growth rate - "CAGR") wynoszącą 46%, podczas gdy wszystkie ETF-y (w tym aktywne) mają pięcioletnią stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą zaledwie 16%.1 Można oczekiwać, że ten wysoki wzrost będzie się utrzymywał, zwłaszcza w obliczu uchwalenia ETF Rule, w której stwierdzono, że nie ma różnic operacyjnych między aktywnymi i pasywnymi ETF-ami.2

Todd podkreślił, jak ważne jest uwzględnienie zmienności w wielu cyklach rynkowych. Od momentu uruchomienia FLLV w 2016 r. miały miejsce dwa okresy wyraźnie podwyższonej zmienności rynkowej. Pierwszy z nich miał miejsce w czwartym kwartale 2018 r., kiedy wojna handlowa między USA a Chinami zaczęła się naprawdę nasilać. Drugi rozpoczął się w marcu 2020 roku, kiedy świat zmagał się z pandemią COVID-19. Jednak w okresie pięcioletnim, pomimo tych wyłomów, rynki akcji generalnie zyskały na wartości. Dlatego ważne jest dla nas, abyśmy mogli uczestniczyć we wzroście, jak również ograniczać spadki.

Równoważenie spojrzenia fundamentalnego i ekranów zmienności

Proces inwestycyjny FLLV opiera się na dogłębnej analizie fundamentalnej, jak również na analizie ilościowej w celu zidentyfikowania spółek, które wykazały najniższy poziom zmienności w każdym sektorze. Proces ten rozpoczyna się od szerokiego uniwersum inwestycyjnego pochodzącego z pakietów kilku funduszy inwestycyjnych Franklin Templeton. Następnie, uniwersum spółek jest poddawane wielookresowemu badaniu ilościowemu, które polega na analizie zrealizowanej zmienności w wielu okresach w przeszłości. W wyniku tego wyselekcjonowane zostają akcje, które są następnie analizowane pod kątem fundamentalnym, aby zrozumieć, czy model biznesowy, dynamika branży lub rynki docelowe przyczyniły się do obniżenia zmienności.

Aktywna różnica

Jak wspomniano powyżej, FLLV stosuje aktywne podejście i łączy historyczne profile zmienności z naszymi fundamentalnymi ocenami spółek. Rówieśnicy zarządzani pasywnie stosują podejście, które polega wyłącznie na badaniu historycznej zmienności lub starają się zbudować portfel o jak najmniejszej zmienności. Takie podejście może również prowadzić do uprzedzeń sektorowych i ograniczać potencjał wzrostu w okresach, gdy rynek zachowuje się nieco bardziej dynamicznie. Z drugiej strony, FLLV stara się zachować równowagę pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a wzrostem wartości kapitału.

W perspektywie kolejnych pięciu lat zarządzanie zmiennością będzie prawdopodobnie nadal istotnym czynnikiem dla inwestorów, a ja osobiście jestem podekscytowany faktem, że mam konia w wyścigu, który moim zdaniem pokaże wartość aktywnego zarządzania.

Jakie jest ryzyko?

Wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty kapitału. Ceny akcji zmieniają się, czasami gwałtownie i dramatycznie, ze względu na czynniki wpływające na poszczególne spółki, poszczególne branże lub sektory, bądź też ogólne warunki rynkowe. Nie ma gwarancji, że strategia zmienności funduszu okaże się skuteczna, a osiągnięcie strategii zmienności funduszu nie oznacza, że fundusz osiągnie dodatni lub konkurencyjny zwrot. Można również oczekiwać, że strategia zmienności ograniczy udział funduszu w wzroście cen rynkowych w porównaniu z podobnymi funduszami, które nie stosują tej strategii. Akcje małych i średnich spółek charakteryzowały się historycznie większą zmiennością cen niż akcje większych spółek, zwłaszcza w krótkim okresie. Te i inne ryzyka są omówione w prospekcie funduszu. Aktywne zarządzanie nie zapewnia zysków ani nie chroni przed spadkami na rynku. Fundusze ETF obracają akcjami, wahają się pod względem wartości rynkowej i mogą być notowane powyżej lub poniżej wartości aktywów netto funduszu ETF. Prowizje maklerskie i wydatki związane z ETF zmniejszają zyski. Udziały w ETF mogą być kupowane lub sprzedawane w ciągu dnia po cenie rynkowej na giełdzie, na której są notowane. Nie można jednak zagwarantować, że rozwinie się lub utrzyma aktywny rynek obrotu udziałami w ETF, ani że ich notowania będą kontynuowane lub pozostaną bez zmian. Chociaż udziały w ETF-ach są zbywalne na rynkach wtórnych, mogą one nie być łatwo zbywalne we wszystkich warunkach rynkowych, a w okresach napięć rynkowych mogą być zbywane ze znacznym dyskontem.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła