„Gazeta Bankowa”: Europa, decydujące rozdanie

opublikowano: 29 maja 2024
„Gazeta Bankowa”: Europa, decydujące rozdanie

Nowe wydanie „Gazety Bankowej” ukazuje się tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, stąd temat okładkowy czerwcowego numeru i główny segment wydania redakcja poświęca właśnie Unii Europejskiej.

Te wybory mogą być przełomowe i możliwy jest po nich zwrot w stronę projektu Europy Ojczyzn oraz zatrzymanie centralizacji” – mówi Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany, który nieprzerwanie – odkąd Polacy zyskali możliwość ubiegania się o mandaty – zasiada w Parlamencie Europejskim w rozmowie z Bartoszem Życińskim.

Jacek Saryusz-Wolski wskazuje w rozmowie na istotne elementy unijnej polityki, które mogą ulec zmianie po czerwcowych wyborach. Podkreśla jednak, jak ważna jest obecność Polski w Unii, obalając mity o rzekomym widmie Polexitu.

Polska bardzo skorzystała z członkostwa w Unii. Nie ma co do tego wątpliwości. Kluczowe są tutaj uczestnictwo w jednolitym rynku oraz powiązane z tym swobody przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału. Trudno sobie wyobrazić Polskę poza Unią, ponieważ dla naszego państwa integracja europejska ma znaczenie wielowymiarowe. Nie chodziło tylko o korzyści gospodarcze, był to również wybór geopolityczny czy wręcz cywilizacyjny” – wyjaśnia eurodeputowany. „Polska ma potencjał do tego, by aktywnie kształtować politykę Unii i być jednym z jej liderów. Polska powinna przede wszystkim kontynuować swoją politykę z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy protestowaliśmy, kiedy łamane były przepisy traktatów, oraz piętnowaliśmy podwójne standardy w polityce instytucji unijnych. (…) Uważam, ze wprowadzenie do dyskursu politycznego gróźb wyjścia Polski z Unii jest szkodliwe. Możemy zdecydowanie więcej zdziałać, będąc w środku niż poza Unią. Naszym przeciwnikom politycznym zależy na tym, by przypiąć nam łatkę Polexitu. Bardzo ich denerwuje, kiedy mówimy, że nigdzie się nie wybieramy i wolimy Unię reformować, niż z niej wychodzić” – podkreśla Saryusz-Wolski.

Głos rektorów UW i SGH

Wydanie czerwcowe „Gazety Bankowej” otwierają dwa ważne wywiady Macieja Wośko i Stanisława Koczota z rektorami Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, rozpoczynającymi kolejną kadencję rektorską. Także profesorowie komentują wyzwania stojące przed Unią Europejską, podkreślając znaczenie jedności i spójności projektu europejskiej wspólnoty.

Unia Europejska, mimo negatywnie oddziałujących na nią globalnych problemów, utrzymuje ponadnarodowy porządek i ład za pomocą integracji europejskiej oraz demokratycznych instytucji, które działają na drodze konsensusu. Jest natomiast kwestią otwartą, w jakim kierunku pojawią się zmiany w Unii Europejskiej o charakterze strukturalnym, wymuszone w dużej mierze obecnymi wyzwaniami i nowymi potrzebami wspólnotowymi” – mówi prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. – „Jednym z najważniejszych wyzwań dla UE pozostaje polityka Rosji, dążąca do ugruntowania podziałów i sprzeczności pośród poszczególnych członków wspólnoty europejskiej.”

Podobnie zbliżające się wybory komentuje rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Chciałbym podkreślić, że to, iż jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to absolutnie podstawowa wartość dla Polski i Polaków. To daje nam siłę kraju europejskiego. Niepewność polityczna, wojenna, gospodarcza zmusza nas do wzmacniania Unii i jej konkurencyjności wobec innych gospodarek na świecie” – mówi prof. Piotr Wachowiak. – „Możemy się różnić, dyskutować o priorytetach, kierunkach rozwoju, ale najgorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy nie zachowali jedności. To jedność daje siłę Europie i Polsce. Należy jasno też powiedzieć, że trzeba wszystkich zachęcać do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te wybory są tak samo ważne, a może i ważniejsze niż niedawne wybory do Sejmu, czy wybory samorządowe.”

Zielone wyzwanie dla banków

W wydaniu także ciekawe rozmowy z szefami dwóch bankowych izb – Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Tematem wspólnym, pojawiającym się w obu wywiadach jest… finansowanie transformacji energetycznej.

Transformacja energetyczna generuje niewyobrażalne kwoty, których sektor bankowy nie będzie w stanie udźwignąć. Jesteśmy po prostu zbyt małym sektorem i w dodatku – zamiast rosnąć – kurczymy się. Aktywa banków w stosunku do PKB zmniejszają się systematycznie rok po roku od 2020” – mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Klienci sektora rolnego i samorządowego chętnie wybierają banki spółdzielcze do obsługi i finansowania ich działalności. Warto podkreślić, że kredytowanie rolnictwa ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju, bezpieczeństwa żywnościowego i wspierania inicjatyw lokalnych społeczności” - mówi Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes KZBS w latach 2013–2024. – „Banki spółdzielcze przez długi okres kredytowania sektora rolnego wypracowały mechanizmy radzenia sobie z wyzwaniami w tym obszarze, dlatego nie dziwi ich znaczący udział w finansowaniu rolnictwa. (…) Mamy do czynienia z często nieprzemyślanymi zmianami, związanymi z wdrożeniem wielu regulacji unijnych i krajowych, które utrudniają zarówno rolnikom, jak i bankom spółdzielczym bieżące funkcjonowanie. Wymienię tylko dwa przykłady takich regulacji. Pierwsza związana z wdrażaniem tzw. Zielonego Ładu, w sposób nie do końca przemyślany i skonsultowany z sektorem rolnym oraz wymagający wielu zmian. Częściowo zmiany te są już wdrażane. Żałuję, ze konsekwencje zmian zostały zauważone dopiero wówczas, kiedy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej rolnicy rozpoczęli akcje protestacyjne. Drugi przykład jest związany z uchwalonymi w kwietniu 2023 roku zmianami w zakresie traktowania rolników jako konsumentów” – wyjaśnia ustępująca w czerwcu ze stanowiska prezes KZBS.

W wydaniu czerwcowym „Gazety Bankowej” polecamy także artykuły dotyczące bieżących wydarzeń i trendów gospodarczych. To m.in. artykuł „CPK, czyli jak budować, żeby nie zbudować”, „Nuklearny parasol nad Polską” i „Rząd zafunduje nam powodzie i susze”. W wydaniu także felietony prof. Małgorzaty Zaleskiej, prof. Grzegorza Szulczewskiego, Ryszarda Czarneckiego i Jana Rokity oraz prezentacja zgłoszeń do tegorocznego konkursu TechnoBiznes.

Nowe wydanie „Gazety Bankowej” – najstarszego magazynu ekonomicznego w Polsce, to aktualne wydarzenia ze świata gospodarki i finansów w kraju i na świecie, ludzie i firmy, inwestycje i świat technologii, historia polskiej gospodarki.

Nowy numer miesięcznika „Gazeta Bankowa” w sprzedaży od środy, 29 maja, także w formie e–wydania. Szczegóły na https://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

 

 

 

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła