Giełda jako barometr przyszłego stanu gospodarki

opublikowano: 21 maja 2020
Giełda jako barometr przyszłego stanu gospodarki lupa lupa
GPW i NBp mogłyby uczestniczy w programie obligacji rozwojowych, fot. Fratria / JS

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon: likwidacja podatku Belki ożywi rynek akcji w Polsce. Likwidacja tego podatku wzmocni bowiem efekty inwestycyjny i konsumpcyjny w gospodarce

Próba odbudowania nastrojów konsumenckich

Obecnie trwający kryzys pokazuje, że banki centralne we współdziałaniu z rządami podjęły bardzo zdecydowane działania. Z jednej strony banki centralne nie zrezygnowały z metod standardowych, gdyż w wielu przypadkach obniżono stopy procentowe. Z drugiej strony zostały zastosowane instrumenty niestandardowe sprowadzające się głównie do skupu aktywów. Kluczowe znaczenie ma obecnie przede wszystkim stopniowe obudowywanie nastrojów konsumenckich, które pod wpływem wprowadzonych obostrzeń związanych z pojawieniem się epidemii koronawirusa znacznie się pogorszyły.


Banki centralne skupują obligacje korporacyjne

Gdyby spojrzeć na politykę banków centralnych na przestrzeni ostatnich kilku lat to pierwsze co można zauważyć to stopniowe, ale stanowcze zwiększenie zaangażowania banków centralnych na rynku obligacji korporacyjnych. Poszczególne banki centralne na przestrzeni ostatnich kilku lat rozpoczynały skup obligacji korporacyjnych lub jednostek funduszy inwestycyjnych lokujących powierzone oszczędności na rynku korporacyjnych instrumentów dłużnych. Tego typu działania podjął już Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Japonii a obecnie także amerykański Fed. Są to przecież czołowe banki centralne świata, można powiedzieć giganty gospodarki światowej.


Ciekawa wypowiedź prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły

Co ciekawe w ostatnich tygodniach pojawił się wywiad z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełło (4 kwietnia 2020 roku w Business Insider) , który wyraził przekonanie, że także NBP mógłby skupować obligacje korporacyjne, na przykład emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Warto zauważyć, iż Bank Węgier także od pewnego czasu skupuje obligacje korporacyjne.

Myślę, że ta wypowiedź prezesa banku PKO BP – jednej z największych instytucji finansowych w naszym kraju oznacza, że zrozumienie dla potrzeby zwiększenia aktywności polskiego banku centralnego na rynku kapitałowym staje się coraz większe. Mówię tu o rynku kapitałowym, gdyż obligacje korporacyjne są właśnie instrumentami rynku kapitałowego.


Prezes Fed interesuje się rynkiem akcji jako kanałem oddziaływania na gospodarkę

Na globalnych giełdach w ostatni poniedziałek wiele indeksów giełdowych z Europy zyskiwało po ponad 2 proc. Sesja w USA zaczęła się w tym dniu od silnych zwyżek. Inwestorzy zapewne dobrze odebrali wywiad Jerome'a Powella, szefa Fedu, w którym zapewnił, że Rezerwa Federalna ma „wystarczającą amunicję, by walczyć z kryzysem" i że w razie potrzeby może uruchomić nowe programy stymulacyjne.

Ta wypowiedź Powella pokazuje z kolei, że Fed interesuje się rynkiem akcji i stara się przez działania i wypowiedzi wpływać na sytuację na rynku akcji, gdyż zdaje sobie sprawę z wpływu sytuacji na rynku akcji na realną gospodarkę.


Rynek akcji barometrem przyszłego stanu gospodarki

Warto zaważyć, iż z moich badań naukowych, które prowadzę od kilkunastu lat wynika, że w szeregu krajach występuje silny pozytywny związek pomiędzy stopą zwrotu z indeksu giełdowego w danym roku a realną zmianą PKB w roku następnym. W artykule „Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej”, opublikowanym w czasopiśmie „Gospodarka Narodowa” w 2005 roku, nr 3 doszedłem do wniosku, iż rynek akcji jest sprawnym barometrem przyszłego stanu gospodarki.

https://gnpje.sgh.waw.pl/Autor-Eryk-%C5%81on/107035

Z jednej strony można to zinterpretować jako przejaw dyskontowania przez uczestników rynku akcji przyszłego poziomu ogólnej aktywności gospodarczej. Z drugiej strony można powiedzieć, że charakter koniunktury giełdowej kształtuje niejako przyszłe tendencje makroekonomiczne. Skłania bowiem uczestników życia gospodarczego do podejmowania odpowiednich decyzji. Prowadząca do wzrostu optymizmu hossa przyczynia się do szybkiego, natomiast prowadząca do pesymizmu bessa do niskiego realnego tempa zmian PKB.

Rynek akcji wpływa na gospodarkę poprzez dwa efekty: inwestycyjny i konsumpcyjny

Koniunktura na rynku akcji wywiera silniejszy wpływ na przyszłe realne tempo zmian nakładów inwestycyjnych niż na przyszłe realne tempo zmian konsumpcji prywatnej. To bowiem wahania realnego tempa zmian inwestycji są silniej skorelowane z wahaniami realnego tempa zmian PKB niż wahania konsumpcji prywatnej. Okazuje się więc, że efekt inwestycyjny jest silniejszy niż efekt konsumpcyjny.

Tego typu obserwacje pozwalają lepiej zrozumieć mechanizm funkcjonowania rynku akcji jako kanału transmisji impulsów monetarnych. Można domniemywać, iż ekspansja monetarna przyczynia się przede wszystkim do ożywienia za pośrednictwem rynku akcji realnego tempa zmian nakładów inwestycyjnych. Zacieśnienie uwarunkowań monetarnych wywołuje przeciwstawny skutek.

Likwidacja podatku Belki ożywi rynek akcji w Polsce

Uważam, że likwidacja podatku Belki ożywi rynek akcji w Polsce. Likwidacja tego podatku wzmocni bowiem efekty inwestycyjny i konsumpcyjny w polskiej gospodarce.

Efekt inwestycyjny sprowadza się do wywierania wpływu przez koniunkturę na rynku akcji na przyszłe realne tempo zmian nakładów inwestycyjnych. Wysoka stopa zwrotu z indeksu giełdowego zwiększa optymizm inwestorów giełdowych. Dzięki temu wzrasta chęć kupowania przez nich akcji nie tylko na rynku wtórnym, ale także na rynku pierwotnym. Rośnie więc liczba ofert publicznych. Zgromadzone dzięki nim przez przedsiębiorstwa kapitały służą do finansowania nowych inwestycji. Z drugiej strony niska stopa zwrotu z indeksu giełdowego nastraja pesymistycznie inwestorów giełdowych. Stają się oni bardziej ostrożni przy podejmowaniu decyzji o kupowaniu akcji nie tylko na rynku wtórnym, ale też i na rynku pierwotnym. Zmniejsza się więc liczba ofert publicznych. Spada wartość wpływów z tego tytułu. Zmniejsza się przeto szansa na wzrost przyszłego realnego tempa zmian nakładów inwestycyjnych.

Efekt konsumpcyjny zaś (majątkowy) wynika z tego, że zmiany kursów akcji wywierają wpływ na zmiany rynkowej wartości aktywów finansowych posiadanych przez gospodarstwa domowe. W rezultacie zmienia się poziom nastrojów konsumenckich. Dobra koniunktura na rynku akcji przyczynia się przez to do zwiększenia, a zła do zmniejszenia przyszłego realnego tempa zmian konsumpcji prywatnej.

Prezes GPW Marek Dietl proponuje emisje obligacji rozwojowych

Prezes GPW Marek Dietl w jednym z ostatnich swoich wywiadów postuluje wprowadzenie obligacji rozwojowych, które jego zdaniem mógłby skupować NBP w ramach działań antykryzysowych. Według jego koncepcji emitent obligacji musiałby zadeklarować, że pozyskany kapitał przeznaczy na rozwój.

Obligacje rozwojowe musiałyby mieć przyznany rating inwestycyjny i być dopuszczone do obrotu na rynku publicznym. Ponadto emitent podpisywałby umowę z animatorem, zaś kupon wypłacany inwestorom byłby oparty o stałą stopę procentową, zapadalność wynosiłaby co najmniej pięć lat. Prezes Marek Dietl proponuje też aby posiadacze takiego papieru mogliby być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Marek Dietl uważa, że warto byłoby połączyć ten pomysł ze stymulacją monetarną. Jego zdaniem na wzór Narodowego Banku Węgier, nasz Narodowy Bank Polski może szybko stworzyć program, który obejmuje do 80 proc. emisji obligacji rozwojowych spółek pod warunkiem, że emisje spełniają określone kryteria.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

Źródlo: wGospodarce.pl

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła

Szanowny Czytelniku

Chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa poniżej.

Od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, i wprowadza wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. Przed przejściem do serwisu naszym celem jest zapoznanie Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz przepisami, które niebawem wejdą w życie, tak aby dać Ci szeroką wiedzę i bezpieczeństwo korzystania z naszych serwisów internetowych Prosimy Cię o zapoznanie się z podstawowymi informacjami.

Co to są dane osobowe?

Podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu udostępniania personalizowanych treści i reklam, bezpieczeństwa oraz analizowania ruchu na naszych stronach.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Fratria sp. z o.o., a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Listę Zaufanych Partnerów możesz sprawdzić w każdym momencie pod niniejszym linkiem „Zaufani Partnerzy”.

Po co są nam potrzebne Twoje dane?

Aby dostosować reklamy do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Ci również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Zgoda

Wyrażenie przez Ciebie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możesz również edytować swoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, klikając w ustawienia zaawansowane lub wyrażając zgodę i przechodząc na naszą stronę polityki prywatności. Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz na naszych stronach internetowych). Jeśli chcesz się zgodzić na przetwarzanie przez Fratrię sp. z o.o. i jej Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron i aplikacji internetowych, w tym ich przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików danych, możesz w łatwy sposób wyrazić tę zgodę, klikając w przycisk „Zgadzam się i przechodzę do serwisu”. Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej wyżej zgody lub ograniczyć jej zakres, prosimy o kliknięcie w „Ustawienia zaawansowane”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na „Polityce prywatności”.

×

Ustawienia zaawansowane

Aby dostosować reklamy i treści do Twoich potrzeb i zainteresowań, zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi, podczas korzystania z naszych usług internetowych Twoje dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych stronach i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Aktywna zgoda

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie, moich danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania oferowanych przez Wydawnictwo Fratria sp. z o.o. oraz zaufanych partnerów usług Wydawnictwa. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez Wydawnictwo Fratria zaufanych partnerów usług. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień przeczytasz na Polityce prywatności.