Gigantyczny wzrost obrotów na GPW

opublikowano: 2 grudnia 2020
Gigantyczny wzrost obrotów na GPW lupa lupa
Wskaźniki aktywności inwestorów na GPW wskazują ogromnyb wzrost w skali roku, fot. Andrzej Wiktor

W listopadzie 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 31,3 mld zł, czyli o 103,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 101,4 proc. rdr do poziomu 30,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,5 mld zł, o 91,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 52 639,45 pkt i była o 8,5 proc. niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 926,0 proc. rdr do poziomu 1,5 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 942,2 proc. rdr i wyniosła 1,5 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1 009,9 tys. szt., czyli o 121,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 149,6 proc. rdr do poziomu 568,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 72,9 proc. rdr do 258,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 131,3 proc. rdr do 146,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 126,4 proc. rdr do 37,2 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,6 proc. rdr do poziomu 186,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 257,9 proc. rdr do 71,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 97,2 mld zł wobec 91,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 34,9 proc. rdr do poziomu 230,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,6 mld zł wobec 14,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 42,2 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 19,6 TWh, co oznacza spadek o 12,2 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,7 proc. rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 14,9 proc. rdr do poziomu 16,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 4,7 proc. rdr do 11,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 22,0 proc. do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 0,4 proc. rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza wzrost o 23,3 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 66,1 proc. rdr do poziomu 6,9 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,7 proc. rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec listopada wyniosła 495,2 mld zł (110,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 432 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 995,5 mld zł (222,3 mld EUR).
W ubiegłym miesiącu na GPW odbyły się 20 sesje giełdowe, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.

Źródło: komunikat GPW

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła