GK GPW: wzrost zysku netto, spedek przychodów

opublikowano: 12 listopada 2021
GK GPW: wzrost zysku netto, spedek przychodów lupa lupa
Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych SA fot. Fratria

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2021 r. wyniósł 36,0 mln zł, o 12,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej oraz o 20,4 proc. mniej niż w II kw. 2021 r.

 Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w ciągu ostatnich 9 miesięcy 2021 r. osiągnęła 300,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 160,0 mln zł, zysk operacyjny 134,0 mln zł, a zysk netto 119,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody w okresie ostatnich 9 miesięcy 2021 r. wzrosły o 4,3 proc. w ujęciu rdr – jest to efekt wzrostu przychodów zarówno z rynku finansowego jak i towarowego. Wzrost zysku netto o 14,6 proc. rdr jest rezultatem wyżej wymienionego wzrostu przychodów i niższego, ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych oraz wyższego udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności (poprawa wyników finansowych KDPW).

W samym III kw. 2021 r. GK GPW wypracowała 90,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 48,6 mln zł, zysk operacyjny 39,9 mln zł, a zysk netto 36,0 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły o 1,8 proc. wobec III kw. 2020 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym to efekt wzrostu przychodów z rynku towarowego, przy jednoczesnym spadku przychodów z rynku finansowego.

Mniejsze o 3,9 mln zł (-6,7 proc. rdr) przychody z rynku finansowego w III kw. 2021 r. w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze, z niższych o 5,3 mln zł (-13,1 proc. rdr) przychodów z obsługi obrotu. Należy pamiętać, że w październiku 2020 r. miał miejsce bardzo duży debiut spółki Allegro oraz obserwowano wysoką zmienność rynkową spowodowaną pandemią. Na spadek przychodów z obrotu na rynku finansowym rdr miał głównie wpływ spadek obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym o 5,5 mln zł (-16,3 proc.).

Przychody Grupy z rynku towarowego w III kw. 2021 r. były wyższe o 6,3 mln zł (+21,5 proc. rdr). Zanotowano wzrost przychodów z obrotu energią elektryczną o 1,2 mln zł (+27,7 proc. rdr), wzrost przychodów z obrotu gazem o 2,3 mln zł (+79,5 proc. rdr) oraz spadek przychodów z obrotu prawami majątkowymi o 1,4 mln zł (-24,3 proc. rdr).

W III kw. 2021 r. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem kolejnych inicjatyw strategicznych.

- Zaktualizowana w 2018 roku strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) zakłada tzw. miękką dywersyfikację, czyli wchodzenie w nowe obszary biznesowe w oparciu o nasze kluczowe kompetencje, do których należy prowadzenie i rozwijanie platform transakcyjnych. Nasze najnowsze inicjatywy strategiczne, Telemetria Operator (TeO) i Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL) to specyficzne platformy transakcyjne, które staną się w najbliższych latach ważnym źródłem przychodów - mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w III kw. 2021 r. spadły o 1,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 3,1 proc. w ujęciu kdk, sięgając 49,4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 54,5 proc. wobec 56,3 proc. w III kw. 2020 r. oraz 51,9 proc. w II kw. 2021 r.

Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)
Dodająć komentarz, akceptujesz regulamin forum.
dodaj komentarz
 
 

obecnie brak komentarzy, zapraszamy do komentowania.

 

Zaloguj się, by uzyskać dostęp do unikatowych treści oraz cotygodniowego newslettera z informacjami na temat najnowszego wydania

Zarejestruj się | Zapomniałem hasła